Chi tiết đề thi

đề lí lớp 12

vuvan
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [29617] - [Loga.vn]

Khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu 2 [29605] - [Loga.vn]

Tia Rơn-ghen có bước sóng

Câu 3 [47612] - [Loga.vn]

Chiếu xiên góc một chùm sáng hẹp (coi như một tia sáng) gồm hai thành phần đơn sắc vàng và lam từ không khí vào mặt nước thì

Câu 4 [55622] - [Loga.vn]

Một người mắt cận có điểm cực viễn cách mắt 50 cm. Để nhìn rõ vật ở rất xa mà mắt không phải điều tiết, người đó cần đeo sát mắt một kính có độ tụ bằng

Câu 5 [52967] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về ánh sáng đơn sắc?

Câu 6 [52999] - [Loga.vn]

Hiện tượng đảo sắc của vạch quang phổ (đảo vạch quang phổ) cho phép kết luận rằng

Câu 7 [37550] - [Loga.vn]

Một thấu kính phân kỳ có tiêu cự là 25 cm. Độ tụ của kính có giá trị là

Câu 8 [53000] - [Loga.vn]

Tia Rơnghen có

Câu 9 [3847] - [Loga.vn]

Quan sát những người thợ hàn điện, khi làm việc họ thường dùng mặt nạ có tấm kính để che mặt. Họ làm như vậy là để

Câu 10 [24302] - [Loga.vn]

Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 11 [34652] - [Loga.vn]

Trong chân không ánh sáng nhìn thấy có tần số

Câu 12 [34260] - [Loga.vn]

Chọn câu đúng. Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của Niutơn nhằm chứng minh

Câu 13 [52998] - [Loga.vn]

Tia hồng ngoại là những bức xạ có

Câu 14 [29602] - [Loga.vn]

Nhận định nào sau đây sai khi nói về tia hồng ngoại?

Câu 15 [46319] - [Loga.vn]

Cho các kết luận sau về sự phóng xạ:

(1) phóng xạ là một loại phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng,

(2) phương pháp chụp X quang trong y tế là một ứng dụng của hiện tượng phóng xạ,

(3) tia phóng xạ g được dùng để chữa bệnh còi xương,

(4) tia phóng xạ a có bản chất là dòng hạt nhân ${}_{2}^{4}He$,

(5) độ phóng xạ của một chất không phụ thuộc vào điều kiện môi trường xung quanh.

Các kết luận đúng là

Câu 16 [55614] - [Loga.vn]

Nhận định nào sau đây không đúng về hiện tượng tán sắc ánh sáng ?

Câu 17 [32839] - [Loga.vn]

Một chùm tia sáng từ không khí đi nghiêng góc vào mặt nước, khi góc tới tăng dần thì góc khúc xạ

Câu 18 [32577] - [Loga.vn]

Trong một thí nghiệm I âng về giao thoa ánh sáng, cho khoảng cách giữa hai khe a = 2 mm, từ hai khe đến màn D = 1 m, người ta đo được khoảng vân giao thoa trên màn là i = 0,2 mm. Tần số của bức xạ dùng trong thí nghiệm là

Câu 19 [52997] - [Loga.vn]

Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào dưới đây là sai?

Câu 20 [34263] - [Loga.vn]

Tia laze không có đặc điểm nào dưới đây ?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook