Chi tiết đề thi

Đề luyện lý thuyết tốc độ Chương 1

ctvloga307
3 lượt thi
Vật Lý
Dễ
(0)
50
62 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [66593] - [Loga.vn]

Khi tổng hợp hai dao động cùng phương, cùng tần số nhưng ngược pha nhau thì:

Câu 2 [66592] - [Loga.vn]

Chỉ ra câu sai. Khi tổng hợp hai dao động cùng phương, cùng tần số nhưng ngược pha nhau thì:

Câu 3 [66591] - [Loga.vn]

Khi tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số và cùng pha nhau thì:

Câu 4 [66590] - [Loga.vn]

Xét hai dao động cùng phương, cùng tần số. Biên độ dao động tổng hợp không phụ thuộc vào yếu tố nào?

Câu 5 [66589] - [Loga.vn]

Hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số góc ω, tại thời điểm ban đầu độ lệch pha giữa hai dao động là Δφ. Tại thời điểm t độ lệch pha của hai dao động là

Câu 6 [66588] - [Loga.vn]

Khi tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số bằng phương pháp giản đồ Frexnen, khi các vectơ biểu diễn hai dao động hợp thành quay với vận tốc góc ω thì đại lượng thay đổi là:

Câu 7 [66587] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây không đúng ?

Câu 8 [66586] - [Loga.vn]

Một vật dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực F = F0cosπft (với F0 và f không đổi, t tính bằng s). Tần số dao động cưỡng bức của vật là

Câu 9 [66585] - [Loga.vn]

Dao động của con lắc đồng hồ là:

Câu 10 [66584] - [Loga.vn]

Khi nói về dao động tắt dần, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 11 [66578] - [Loga.vn]

Giảm xóc của ôtô là áp dụng của

Câu 12 [66568] - [Loga.vn]

Chọn phát biểu sai:

Câu 13 [66547] - [Loga.vn]

Khi tần số ngoại lực bằng tần số riêng của hệ thì xảy ra hiện tượng:

Câu 14 [66542] - [Loga.vn]

Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã:

Câu 15 [66536] - [Loga.vn]

Dao động của hệ được bù vào năng lượng đã mất sau một chu kì là:

Câu 16 [66507] - [Loga.vn]

Hai con lắc làm bằng hai hòn bi có bán kính bằng nhau, treo trên hai sợi dây có cùng chiều dài. Khối lượng của hai hòn bi là khác nhau. Hai con lắc cùng dao động trong một môi trường với cùng biên độ. Thì con lắc nào tắt nhanh hơn?

Câu 17 [66498] - [Loga.vn]

Chọn phát biếu sai? Trong dao động của vật chịu lực cản nhỏ không đổi

Câu 18 [66495] - [Loga.vn]

Một vật dao động tắt dần có các đại lượng giảm liên tục theo thời gian là

Câu 19 [66481] - [Loga.vn]

Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động

Câu 20 [66479] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là đúng . Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với.

Câu 21 [66476] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là đúng .

Câu 22 [66439] - [Loga.vn]

Nhận xét nào sau đây là không đúng .

Câu 23 [66436] - [Loga.vn]

Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là đúng .

Câu 24 [66430] - [Loga.vn]

Nhận định nào sau đây sai khi nói về dao động cơ học tắt dần.

Câu 25 [66425] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là không đúng .

Câu 26 [66421] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là không đúng .

Câu 27 [66412] - [Loga.vn]

Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc.

Câu 28 [66378] - [Loga.vn]

Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã.

Câu 29 [64430] - [Loga.vn]

Con lắc đơn được treo ở trần một thang máy. Khi thang máy đứng yên, con lắc dđđh với chu kì T. Khi thang máy đi lên thẳng đứng, chậm dần đều với gia tốc có độ lớn bằng một nửa gia tốc trọng trường tại nơi đặt thang máy thì con lắc dđđh với chu kì T’ bằng

Câu 30 [64429] - [Loga.vn]

Trong dao động điều hoà của con lắc đơn, phát biểu nào sau đây là đúng .

Câu 31 [64428] - [Loga.vn]

Khối lượng trái đất lớn hơn khối lượng mặt trăng 81 lần. Đường kính của trái đất lớn hơn đường kính mặt trăng 3,7 lần. Đem một con lắc đơn từ trái đất lên mặt trăng thì chu kì dao động thay đổi như thế nào ?

Câu 32 [64427] - [Loga.vn]

Cho một con lắc đơn có dây treo cách điện, quả cầu m tích điện q. Khi đặt con lắc trong không khí thì nó dao động với chu kì T. Khi đặt nó vào trong một điện trường đều nằm ngang thì chu kì dao động sẽ

Câu 33 [64426] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn được treo vào trần của một xe ô tô đang chuyển động theo phương ngang. Chu kỳ dao động của con lắc đơn trong trường hợp xe chuyển thẳng đều là T1, khi xe chuyển động nhanh dần đều với gia tốc a là T2 và khi xe chuyển động chậm dần đều với gia tốc a là T3. Biểu thức nào sau đây đúng ?

Câu 34 [64425] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn được treo tại một điểm cố định. Kéo con lắc ra khỏi vị trí cân bằng để dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 600 rồi buông, bỏ qua ma sát. Chuyển động của con lắc là:

Câu 35 [64424] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động của con lắc đơn, bỏ qua lực cản của môi trường.

Câu 36 [64423] - [Loga.vn]

Khi đưa một con lắc đơn lên cao theo phương thẳng đứng coi chiều dài của con lắc không đổi thì số lần dao động trong một đơn vị thời gian sẽ

Câu 37 [64422] - [Loga.vn]

Ứng dụng quan trọng nhất của con lắc đơn là

Câu 38 [64421] - [Loga.vn]

Chu kì dao động nhỏ của con lắc đơn phụ thuộc vào

Câu 39 [64420] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn đặt trong một điện trường đều có cường độ điện trường theo phương thẳng đứng hướng lên. So với khi quả cầu không tích điện khi ta tích điện âm cho quả cầu thì chu kì con lắc sẽ

Câu 40 [64419] - [Loga.vn]

Khi đặt một con lắc đơn trong một thang máy. So với khi thang máy đứng yên thì khi thang máy chuyển động theo phương thẳng đứng lên trên chậm dần đều có gia tốc thì chu kì con lắc

Câu 41 [64418] - [Loga.vn]

Lực hồi phục của con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ bé là

Câu 42 [64321] - [Loga.vn]

Con lắc đơn gắn với Trái Đất dao động với biên độ nhỏ (bỏ qua lực cản) là

Câu 43 [64318] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Nhận xét nào sau đây là sai?

Câu 44 [64317] - [Loga.vn]

Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ và vuông pha với nhau. Khi vật có vận tốc cực đại thì

Câu 45 [64304] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Nhận xét nào sau đây là sai?

Câu 46 [64303] - [Loga.vn]

Con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m và lò xo nhẹ có độ cứng k được treo trong thang máy đứng yên. Ở thời điểm t nào đó khi con lắc đang đao động, thang máy bắt đầu chuyển động nhanh dần đều theo phương thẳng đứng đi lên. Nếu tại thời điểm t con lắc đang

Câu 47 [64301] - [Loga.vn]

Tìm kết luận sai khi nói về dao động điều hòa của một chất điểm trên một đoạn thẳng nào đó? Tại sao?

Câu 48 [64300] - [Loga.vn]

Thế năng của con lắc lò xo treo thẳng đứng

Câu 49 [64299] - [Loga.vn]

Con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nghiêng góc α thì chu kì dao động riêng của con lắc phụ thuộc vào

Câu 50 [64298] - [Loga.vn]

Đối với con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa thì

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook