Chi tiết đề thi

Đề luyện lý thuyết tốc độ Chương 1

ctvloga307
4 lượt thi
Vật Lý
Dễ
(0)
50
62 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [64297] - [Loga.vn]

Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo treo thẳng đứng với điều kiện biên độ A lớn hơn độ giãn lò xo khi vật cân bằng. Lực đàn hồi của lò xo đổi chiều khi

Câu 2 [64296] - [Loga.vn]

Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo thẳng đứng thì lực đóng vài trò là lực kéo về là

Câu 3 [64295] - [Loga.vn]

Khi nói về năng lượng của một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây là đúng .

Câu 4 [64294] - [Loga.vn]

Cơ năng của một vật dao động điều hòa

Câu 5 [64293] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây về động năng và thế năng trong dao động điều hoà là không đúng:

Câu 6 [64292] - [Loga.vn]

Con lắc lò xo dđđh. Lực kéo về tác dụng vào vật luôn

Câu 7 [64291] - [Loga.vn]

Chu kì dao động của con lắc lò xo phụ thuộc vào:

Câu 8 [64290] - [Loga.vn]

Con lắc lò xo dao động điều hoà, khi tăng khối lượng của vật lên 4 lần thì tần số dao động của vật

Câu 9 [64289] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo dao động điều hoà trên mặt phẳng ngang. Chọn phát biểu đúng :

Câu 10 [64288] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo dao động không ma sát trên mặt phẳng ngang. Phát biểu nào sau đây sai:

Câu 11 [64287] - [Loga.vn]

Dao động điều hoà của con lắc lò xo nằm ngang. Chọn phát biểu sai:

Câu 12 [64286] - [Loga.vn]

Con lắc lò xo đang dao động điều hoà, vận tốc của vật bằng không khi vật đi qua :

Câu 13 [64285] - [Loga.vn]

Trong dao động điều hoà của con lắc lò xo, phát biểu nào sau đây là không đúng .

Câu 14 [64284] - [Loga.vn]

Con lắc lò xo ngang dao động điều hoà, vận tốc của vật bằng không khi vật chuyển động qua

Câu 15 [62761] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về vật dao động điều hoà?

Câu 16 [62758] - [Loga.vn]

Hai chất điểm dao động điều hòa cùng tần số trên đường thẳng Ox. Tại thời điểm t, hai chất điểm đều có động năng bằng 3 lần thế năng, khi đó chúng có li độ cùng dấu nhau và chuyển động ngược chiều nhau. Kết luận nào sau đây đúng?

Câu 17 [62754] - [Loga.vn]

Xét một dao động điều hòa trên trục Ox. Trong trường hợp nào dưới đây hợp lực tác dụng lên vật luôn cùng chiều với chiều chuyển động.

Câu 18 [62751] - [Loga.vn]

Trong dao động điều hòa, khi gia tốc của vật đang có giá trị âm và độ lớn đang tăng thì

Câu 19 [62749] - [Loga.vn]

Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương nằm ngang, trong hai lần liên tiếp con lắc qua vị trí cân bằng thì luôn có

Câu 20 [62747] - [Loga.vn]

Tại thời điểm t thì tích của li độ và vận tốc của vật dao động điều hòa âm (x.v<0), khi đó:

Câu 21 [62745] - [Loga.vn]

Khi nói về dao động điều hoà của một vật, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 22 [62742] - [Loga.vn]

Vật dao động điều hòa theo trục Ox. Phát biểu nào sau đây đúng ?

Câu 23 [62735] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Vectơ gia tốc của chất điểm có

Câu 24 [62733] - [Loga.vn]

Khi nói về một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 25 [62731] - [Loga.vn]

Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox. Khi đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì

Câu 26 [62729] - [Loga.vn]

Lực kéo về tác dụng lên vật dao động điều hòa có độ lớn

Câu 27 [62726] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo dđ đều hòa với tần số 2f . Động năng của con lắc biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số f1 bằng

Câu 28 [62724] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa với chu kì T. Chọn gốc thời gian là lúc vật qua vị trí cân bằng, vận tốc của vật bằng 0 lần đầu tiên ở thời điểm

Câu 29 [62717] - [Loga.vn]

Khi một vật dao động điều hòa thì

Câu 30 [62714] - [Loga.vn]

Hình chiếu của một chất điểm chuyển động tròn đều lên một đường kính quỹ đạo có chuyển động là dao động điều hòa. Phát biểu nào sau đây sai?

Câu 31 [62704] - [Loga.vn]

Khi một vật dao động điều hòa, chuyển động của vật từ vị trí biên về vị trí cân bằng là chuyển động

Câu 32 [62700] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình x = Acosωt. Nếu chọn gốc toạ độ O tại vị trí cân bằng của vật thì gốc thời gian t = 0 là lúc vật

Câu 33 [62694] - [Loga.vn]

Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa lực kéo về và li độ là một

Câu 34 [62666] - [Loga.vn]

Đồ thị biểu diễn mối quanhệ giữa gia tốc và vận tốc là một

Câu 35 [62665] - [Loga.vn]

Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa gia tốc và li độ là một

Câu 36 [62664] - [Loga.vn]

Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa li độ và vận tốc là một

Câu 37 [62659] - [Loga.vn]

Vật dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos(ωt +φ) + 1(cm). Vị trí cân bằng của vật

Câu 38 [62657] - [Loga.vn]

Vật dao động điều hòa theo phương trình x = -Acos(ωt + φ) (A > 0) . Pha ban đầu của vật là

Câu 39 [62656] - [Loga.vn]

Khi thay đổi cách kích thích ban đầu để vật dao động thì đại lượng nào sau đây thay đổi

Câu 40 [62654] - [Loga.vn]

Chọn câu đúng ? Gia tốc trong dao động điều hòa

Câu 41 [62652] - [Loga.vn]

Chọn phát biểu đúng nhất? Hình chiếu của một chuyển động tròn đều lên một đường kính

Câu 42 [62650] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây sai khi nói về dao động điều hòa của chất điểm?

Câu 43 [62648] - [Loga.vn]

Chọn câu đúng. Một vật dao động điều hòa đang chuyển động từ vị trí cân bằng đến vị trí biên âm thì

Câu 44 [62646] - [Loga.vn]

Phát biểu sai khi nói về dao động điều hoà ?

Câu 45 [62645] - [Loga.vn]

Điều nào sau đây sai về gia tốc của dao động điều hoà:

Câu 46 [62638] - [Loga.vn]

Trong dao động điều hoà, phát biểu nào sau đây là không đúng .

Câu 47 [62631] - [Loga.vn]

Chọn phát biểu sai về quan hệ giữa chuyển động tròn đều và dao động điều hoà là hình chiếu của nó.

Câu 48 [62625] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa, khi vật đi qua vị trí cân bằng thì:

Câu 49 [62621] - [Loga.vn]

Lực kéo về tác dụng lên một chất điểm dao động điều hòa có độ lớn

Câu 50 [62620] - [Loga.vn]

Khi nói về một vật dao động điều hòa có biên độ A và chu kì T, với mốc thời gian (t = 0) là lúc vật ở vị trí biên, phát biểu nào sau đây là sai.

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook