Chi tiết đề thi

Đề luyện lý thuyết tốc độ Chương 1

ctvloga307
10 lượt thi
Vật Lý
Dễ
(1)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [66587] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây không đúng ?

Câu 2 [66586] - [Loga.vn]

Một vật dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực F = F0cosπft (với F0 và f không đổi, t tính bằng s). Tần số dao động cưỡng bức của vật là

Câu 3 [66585] - [Loga.vn]

Dao động của con lắc đồng hồ là:

Câu 4 [66584] - [Loga.vn]

Khi nói về dao động tắt dần, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 5 [66578] - [Loga.vn]

Giảm xóc của ôtô là áp dụng của

Câu 6 [66547] - [Loga.vn]

Khi tần số ngoại lực bằng tần số riêng của hệ thì xảy ra hiện tượng:

Câu 7 [66495] - [Loga.vn]

Một vật dao động tắt dần có các đại lượng giảm liên tục theo thời gian là

Câu 8 [66481] - [Loga.vn]

Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động

Câu 9 [66479] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là đúng . Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với.

Câu 10 [66476] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là đúng .

Câu 11 [66439] - [Loga.vn]

Nhận xét nào sau đây là không đúng .

Câu 12 [66436] - [Loga.vn]

Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là đúng .

Câu 13 [66430] - [Loga.vn]

Nhận định nào sau đây sai khi nói về dao động cơ học tắt dần.

Câu 14 [66425] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là không đúng .

Câu 15 [66421] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là không đúng .

Câu 16 [66412] - [Loga.vn]

Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc.

Câu 17 [66378] - [Loga.vn]

Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã.

Câu 18 [64430] - [Loga.vn]

Con lắc đơn được treo ở trần một thang máy. Khi thang máy đứng yên, con lắc dđđh với chu kì T. Khi thang máy đi lên thẳng đứng, chậm dần đều với gia tốc có độ lớn bằng một nửa gia tốc trọng trường tại nơi đặt thang máy thì con lắc dđđh với chu kì T’ bằng

Câu 19 [64429] - [Loga.vn]

Trong dao động điều hoà của con lắc đơn, phát biểu nào sau đây là đúng .

Câu 20 [64428] - [Loga.vn]

Khối lượng trái đất lớn hơn khối lượng mặt trăng 81 lần. Đường kính của trái đất lớn hơn đường kính mặt trăng 3,7 lần. Đem một con lắc đơn từ trái đất lên mặt trăng thì chu kì dao động thay đổi như thế nào ?

Câu 21 [64427] - [Loga.vn]

Cho một con lắc đơn có dây treo cách điện, quả cầu m tích điện q. Khi đặt con lắc trong không khí thì nó dao động với chu kì T. Khi đặt nó vào trong một điện trường đều nằm ngang thì chu kì dao động sẽ

Câu 22 [64426] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn được treo vào trần của một xe ô tô đang chuyển động theo phương ngang. Chu kỳ dao động của con lắc đơn trong trường hợp xe chuyển thẳng đều là T1, khi xe chuyển động nhanh dần đều với gia tốc a là T2 và khi xe chuyển động chậm dần đều với gia tốc a là T3. Biểu thức nào sau đây đúng ?

Câu 23 [64421] - [Loga.vn]

Chu kì dao động nhỏ của con lắc đơn phụ thuộc vào

Câu 24 [64420] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn đặt trong một điện trường đều có cường độ điện trường theo phương thẳng đứng hướng lên. So với khi quả cầu không tích điện khi ta tích điện âm cho quả cầu thì chu kì con lắc sẽ

Câu 25 [64419] - [Loga.vn]

Khi đặt một con lắc đơn trong một thang máy. So với khi thang máy đứng yên thì khi thang máy chuyển động theo phương thẳng đứng lên trên chậm dần đều có gia tốc thì chu kì con lắc

Câu 26 [64418] - [Loga.vn]

Lực hồi phục của con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ bé là

Câu 27 [64321] - [Loga.vn]

Con lắc đơn gắn với Trái Đất dao động với biên độ nhỏ (bỏ qua lực cản) là

Câu 28 [64318] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Nhận xét nào sau đây là sai?

Câu 29 [64317] - [Loga.vn]

Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ và vuông pha với nhau. Khi vật có vận tốc cực đại thì

Câu 30 [64304] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Nhận xét nào sau đây là sai?

Câu 31 [64303] - [Loga.vn]

Con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m và lò xo nhẹ có độ cứng k được treo trong thang máy đứng yên. Ở thời điểm t nào đó khi con lắc đang đao động, thang máy bắt đầu chuyển động nhanh dần đều theo phương thẳng đứng đi lên. Nếu tại thời điểm t con lắc đang

Câu 32 [62733] - [Loga.vn]

Khi nói về một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 33 [62731] - [Loga.vn]

Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox. Khi đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì

Câu 34 [62729] - [Loga.vn]

Lực kéo về tác dụng lên vật dao động điều hòa có độ lớn

Câu 35 [62726] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo dđ đều hòa với tần số 2f . Động năng của con lắc biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số f1 bằng

Câu 36 [62724] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa với chu kì T. Chọn gốc thời gian là lúc vật qua vị trí cân bằng, vận tốc của vật bằng 0 lần đầu tiên ở thời điểm

Câu 37 [62717] - [Loga.vn]

Khi một vật dao động điều hòa thì

Câu 38 [62714] - [Loga.vn]

Hình chiếu của một chất điểm chuyển động tròn đều lên một đường kính quỹ đạo có chuyển động là dao động điều hòa. Phát biểu nào sau đây sai?

Câu 39 [62704] - [Loga.vn]

Khi một vật dao động điều hòa, chuyển động của vật từ vị trí biên về vị trí cân bằng là chuyển động

Câu 40 [62700] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình x = Acosωt. Nếu chọn gốc toạ độ O tại vị trí cân bằng của vật thì gốc thời gian t = 0 là lúc vật

Đánh giá, bình luận
Điểm đánh giá trung bình

5

0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
100%
(1)

ứng dụng rất hay ạ

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook