Chi tiết đề thi

Đề luyện lý thuyết tốc độ môn Vật lí (Chương 1)

ctvloga307
4 lượt thi
Vật Lý
Dễ
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [62754] - [Loga.vn]

Xét một dao động điều hòa trên trục Ox. Trong trường hợp nào dưới đây hợp lực tác dụng lên vật luôn cùng chiều với chiều chuyển động.

Câu 2 [62749] - [Loga.vn]

Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương nằm ngang, trong hai lần liên tiếp con lắc qua vị trí cân bằng thì luôn có

Câu 3 [62747] - [Loga.vn]

Tại thời điểm t thì tích của li độ và vận tốc của vật dao động điều hòa âm (x.v<0), khi đó:

Câu 4 [62745] - [Loga.vn]

Khi nói về dao động điều hoà của một vật, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 5 [62742] - [Loga.vn]

Vật dao động điều hòa theo trục Ox. Phát biểu nào sau đây đúng ?

Câu 6 [62735] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Vectơ gia tốc của chất điểm có

Câu 7 [62733] - [Loga.vn]

Khi nói về một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 8 [62731] - [Loga.vn]

Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox. Khi đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì

Câu 9 [62729] - [Loga.vn]

Lực kéo về tác dụng lên vật dao động điều hòa có độ lớn

Câu 10 [62726] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo dđ đều hòa với tần số 2f . Động năng của con lắc biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số f1 bằng

Câu 11 [62724] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa với chu kì T. Chọn gốc thời gian là lúc vật qua vị trí cân bằng, vận tốc của vật bằng 0 lần đầu tiên ở thời điểm

Câu 12 [62717] - [Loga.vn]

Khi một vật dao động điều hòa thì

Câu 13 [62714] - [Loga.vn]

Hình chiếu của một chất điểm chuyển động tròn đều lên một đường kính quỹ đạo có chuyển động là dao động điều hòa. Phát biểu nào sau đây sai?

Câu 14 [62704] - [Loga.vn]

Khi một vật dao động điều hòa, chuyển động của vật từ vị trí biên về vị trí cân bằng là chuyển động

Câu 15 [62700] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình x = Acosωt. Nếu chọn gốc toạ độ O tại vị trí cân bằng của vật thì gốc thời gian t = 0 là lúc vật

Câu 16 [62694] - [Loga.vn]

Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa lực kéo về và li độ là một

Câu 17 [62666] - [Loga.vn]

Đồ thị biểu diễn mối quanhệ giữa gia tốc và vận tốc là một

Câu 18 [62665] - [Loga.vn]

Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa gia tốc và li độ là một

Câu 19 [62664] - [Loga.vn]

Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa li độ và vận tốc là một

Câu 20 [62659] - [Loga.vn]

Vật dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos(ωt +φ) + 1(cm). Vị trí cân bằng của vật

Câu 21 [62657] - [Loga.vn]

Vật dao động điều hòa theo phương trình x = -Acos(ωt + φ) (A > 0) . Pha ban đầu của vật là

Câu 22 [62656] - [Loga.vn]

Khi thay đổi cách kích thích ban đầu để vật dao động thì đại lượng nào sau đây thay đổi

Câu 23 [62654] - [Loga.vn]

Chọn câu đúng ? Gia tốc trong dao động điều hòa

Câu 24 [62652] - [Loga.vn]

Chọn phát biểu đúng nhất? Hình chiếu của một chuyển động tròn đều lên một đường kính

Câu 25 [62650] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây sai khi nói về dao động điều hòa của chất điểm?

Câu 26 [62648] - [Loga.vn]

Chọn câu đúng. Một vật dao động điều hòa đang chuyển động từ vị trí cân bằng đến vị trí biên âm thì

Câu 27 [62646] - [Loga.vn]

Phát biểu sai khi nói về dao động điều hoà ?

Câu 28 [62645] - [Loga.vn]

Điều nào sau đây sai về gia tốc của dao động điều hoà:

Câu 29 [62638] - [Loga.vn]

Trong dao động điều hoà, phát biểu nào sau đây là không đúng .

Câu 30 [62631] - [Loga.vn]

Chọn phát biểu sai về quan hệ giữa chuyển động tròn đều và dao động điều hoà là hình chiếu của nó.

Câu 31 [62625] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa, khi vật đi qua vị trí cân bằng thì:

Câu 32 [62621] - [Loga.vn]

Lực kéo về tác dụng lên một chất điểm dao động điều hòa có độ lớn

Câu 33 [62620] - [Loga.vn]

Khi nói về một vật dao động điều hòa có biên độ A và chu kì T, với mốc thời gian (t = 0) là lúc vật ở vị trí biên, phát biểu nào sau đây là sai.

Câu 34 [62616] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây về sự so sánh li độ, vận tốc và gia tốc là đúng . Trong dao động điều hoà, li độ, vận tốc và gia tốc là ba đại lượng biến đổi điều hoà theo thời gian và có

Câu 35 [62614] - [Loga.vn]

Một vật đang dao động điều hoà, khi vật chuyển động từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì:

Câu 36 [62607] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây sai khi nói về dao động điều hoà:

Câu 37 [62604] - [Loga.vn]

Vận tốc của vật dao động điều hoà có độ lớn cực đại khi

Câu 38 [62603] - [Loga.vn]

Trong dao động điều hoà của chất điểm, chất điểm đổi chiều chuyển động khi

Câu 39 [62594] - [Loga.vn]

Trong dao động điều hoà, phát biểu nào sau đây là không đúng .

Câu 40 [62592] - [Loga.vn]

Theo định nghĩa. Dao động điều hoà là:

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook