Chi tiết đề thi

Đề luyện thi THPT 2020

trekool49club
1 lượt thi
Lịch Sử
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [64555] - [Loga.vn]

Câu 17: Từ năm 1950 đến giữa những năm 70, công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô đã có ý nghĩa như thế nào?

Câu 2 [62120] - [Loga.vn]

Nguyên nhân quyết định đưa tới thành công của Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản đầu năm 1930 là

Câu 3 [70643] - [Loga.vn]

Hội nghị lần thứ 15 của Ban chấp hành Trung ương Đảng đã có chủ trương quan trọng gì đối với cách mạng miền Nam?

Câu 4 [66681] - [Loga.vn]

Câu 6: Điểm nổi bật nhất trong chính sách đối ngoại của liên minh Châu Âu sau chiến tranh tranh lạnh?

Câu 5 [70653] - [Loga.vn]

Những thắng lợi quân sự nào làm phá sản hoàn toàn chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mĩ?

Câu 6 [65601] - [Loga.vn]

Trong chiên dịch Điện Biên Phủ năm 1954, quân và dân ta đã thê hiện quyết tâm

Câu 7 [66772] - [Loga.vn]

Câu 30: Sự kiện nào đánh dấu sự thiết lập mối quan hệ giữa Ấn Độ và Việt Nam?

Câu 8 [60739] - [Loga.vn]

Tinh thần yêu chuộng hòa bình trong “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Đảng ta phát huy như thế nào trong cuộc đấu ranh bảo vệ chủ quyền trên biển đảo hiện nay?

Câu 9 [70658] - [Loga.vn]

Khi Pháp rút quân khỏi Việt Nam, điều khoản nào của Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương chưa được thực hiện?

Câu 10 [64525] - [Loga.vn]

Câu 7: Nhân tố quan trọng nào giúp Liên Xô thành công cuộc khôi phục kinh tế 1946-1950?

Câu 11 [70669] - [Loga.vn]

Từ cuối năm 1974 đầu năm 1975, Bộ chính trị đề ra chủ trương giải phóng hoàn toàn miền Nam trong khoảng thời gian nào?

Câu 12 [64527] - [Loga.vn]

Câu 8: Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu mà Việt Nam có thể rút ra để phát triển kinh tế hiện nay là?

Câu 13 [70589] - [Loga.vn]

Chiến thắng nào của quân dân miền Nam mở đầu cao trào “Tìm Mĩ mà đánh, lùng ngụy mà diệt” trên khắp miền Nam?

Câu 14 [70649] - [Loga.vn]

Đến cuối tháng 6 năm 1972, với cuộc tiến công chiến lược ta đã chọc thủng ba phòng tuyến mạnh nhất của địch là

Câu 15 [70622] - [Loga.vn]

Cuộc chiến đấu trong các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 năm 1946, thành phố nào đã kìm được chân địch lâu nhất?

Câu 16 [62534] - [Loga.vn]

Điểm mới, tiến bộ nhất của phong trào yêu nước ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến trước Chiến tranh thế giới thứ nhất là

Câu 17 [70656] - [Loga.vn]

“Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ...”. Câu văn trên trích trong văn bản nào?

Câu 18 [66684] - [Loga.vn]

Câu 7: Nhật Bản bắt đầu đặt quan hệ ngoại giao với các nước ASEAN vào thời gian nào?

Câu 19 [70662] - [Loga.vn]

Tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất (1965 - 1968), Mĩ có âm mưu gì?

Câu 20 [64562] - [Loga.vn]

Câu 20: Nổi bật nhất trong vấn đề đối nội ở Liên bang Nga (1991-2000) là?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook