Chi tiết đề thi

đề lý 12 dễ

kimanh15
0 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
9
11 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [32825] - [Loga.vn]

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung C đến giá trị \[\frac{{{10}^{-4}}}{4\pi }F\] hoặc \[\frac{{{10}^{-4}}}{2\pi }F\] thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đều có giá trị bằng nhau. Giá trị của L bằng

Câu 2 [47606] - [Loga.vn]

Người ta truyền tải dòng điện xoay chiều một pha từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ. Khi điện áp ở nhà máy điện là 6KV thì hiệu suất truyền tải là 73%. Để hiệu suất truyền tải là 97% thì điện áp ở nhà máy điện là

Câu 3 [31737] - [Loga.vn]

Mạch dao động gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 30 μH, một tụ điện có C = 3000 pF. Điện trở thuần của mạch dao động là 1 Ω. Để duy trì dao động điện từ trong mạch với hiệu điện thế cực đại trên tụ điện là 6 V phải cung cấp cho mạch một năng lượng điện có công suất

Câu 4 [31741] - [Loga.vn]

Đặt một điện áp xoay chiều \[u=220\sqrt{2}\cos \left( 100\pi t \right)V\] vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp có R = 110 Ω, L và C thay đổi được. Khi hệ số công suất của đoạn mạch đạt giá trị cực đại thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

Câu 5 [35984] - [Loga.vn]

Cho mạch điện như hình vẽ. Biết ξ  = 12 V, r = 4 Ω, bóng đèn thuộc loại 6 V – 6 W. Để đèn sáng bình thường thì giá trị của RX là:

Câu 6 [32429] - [Loga.vn]

Một máy biến áp sử dụng trong phòng thí nghiệm có số vòng dây của hai cuộn lần lượt là \[{{N}_{1}}~v\grave{a}\text{ }{{N}_{2}}.\] Khi đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V vào hai đầu cuộn dây \[{{N}_{1}}\]  thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn \[{{N}_{2}}\]  để hở là 1000 V. Khi đặt điện áp trên vào hai đầu cuộn dây \[{{N}_{2}}\] thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn \[{{N}_{1}}\]  để hở là

Câu 7 [54525] - [Loga.vn]

Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωtV vào hai đầu đoạn mạch chỉ chứa cuộn dây thuần cảm. Khi điện áp ở hai đầu cuộn dây là $60\sqrt{6}$ V thì cường độ dòng điện trong mạch là $2\sqrt{2}$A, khi điện áp ở hai đầu cuộn dây là $60\sqrt{2}$V thì dòng điện trong mạch là $2\sqrt{6}$A. Cảm kháng cuộn dây là

Câu 8 [32428] - [Loga.vn]

Đặt điện áp u = ${{U}_{0}}$ cos100πtV vào hai đầu đoạn mạch A, B gồm cuộn dây thuần cảm, có độ tự cảm \[L=\frac{1}{4\pi }H\] và tụ có điện dung \[C=\frac{400}{3\pi }\mu F\] mắc nối tiếp. Tại thời điểm điện áp tức thời giữa hai đầu tụ điện bằng 120 V thì điện áp tức thời giữa hai đầu A, B có giá trị bằng

Câu 9 [38928] - [Loga.vn]

Đặt điện áp \[u={{U}_{0}}\cos \left( \omega t+\frac{\pi }{4} \right)V\] vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì cường độ dòng điện trong mạch là \[i={{I}_{0}}\cos \left( \omega t+\varphi \right)\] . Giá trị của φ bằng:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook