Chi tiết đề thi

Đề ôn chương 1 và chương 2 môn vật lý 10

ctvloga3
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [50118] - [Loga.vn]

Cho hai lực đồng quy không song song có độ lớn $F_1$ = 8N, $F_2$ = 6N. Nhận xét nào dưới đây là đúng:

Câu 2 [50117] - [Loga.vn]

Một vật có khối lượng m = 50kg, bắt đầu chuyển động nhanh dần đều và sau khi đi được 50 cm thì có vận tốc 0,7 m/s. Lực tác dụng vào vật là:

Câu 3 [50116] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là đúng ?

Câu 4 [50115] - [Loga.vn]

Một vật ở trên mặt đất có trọng lượng 20 N. Khi chuyển lên một điểm cách tâm trái đất 2R thì nó có trọng lượng là:

Câu 5 [50114] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là không chính xác?

Câu 6 [50113] - [Loga.vn]

Chọn câu sai:

Câu 7 [50112] - [Loga.vn]

Khi người ta treo quả cân có khối lượng 300g vào đầu dưới của một lò xo (đầu trên cố định), thì lò xo dài 31 cm. Khi treo thêm quả cân 200g nữa thì lò xo dài 33 cm, Lấy g = 10m/$s^2$. Chiều dài tự nhiên và độ cứng của lò xo là:

Câu 8 [50111] - [Loga.vn]

Một xe đang chạy với vận tốc $v_0$ =36 km/h thì bị hãm lại đột ngột. Bánh xe không lăn nữa mà chỉ trượt trên đường. Kể từ lúc hãm, xe còn đi được bao xa thì đỗ hẳn? Biết hệ số ma sát trượt giữa bánh xe và đường là 0,2 và g = 9,8 m/$s^2$.

Câu 9 [50110] - [Loga.vn]

Một người đi xe đạp trên vòng xiếc đường kính 10 m phải đi qua điểm cao nhất của vòng với vận tốc thỏa điều kiện …. để khỏi rơi (lấy g = 10m/$s^2$) :

Câu 10 [50109] - [Loga.vn]

Một vệ tinh nhân tạo bay quanh trái đất ở độ cao h bằng bán kính R của trái đất. Cho R = 6400 km và lấy g = 10 m/$s^2$. Hãy tính tốc độ dài của vệ tinh.

Câu 11 [50108] - [Loga.vn]

Một ô tô khối lượng 2,5 tấn chuyển động qua một cái cầu với vận tốc không đổi v = 54 km/h. Tính áp lực của ô tô lên cầu trong trường hợp ô tô qua điểm thấp nhất của cầu võng xuống. Bán kính cong của cầu R = 50 m. Lấy g = 10 m/$s^2$.

Câu 12 [50107] - [Loga.vn]

Vật A có khối lượng 0,5 kg, vật B có khối lượng 5 kg. Từ cùng một độ cao, người ta thả vật B rơi tự do và đồng thời cung cấp cho vật A vận tốc ban đầu theo phương ngang. Nhận xét nào sau đây là đúng:

Câu 13 [50106] - [Loga.vn]

Một vật được ném ngang ở độ cao h = 80m. Lấy g = 10m/s2, tầm xa bay của vật là 120m. Vận tốc của vật lúc bắt đầu ném có giá trị nào sau đây?

Câu 14 [50105] - [Loga.vn]

Máy bay đang bay ngang với tốc độ 150 m/s ở độ cao 500 m thì thả một gói hàng xuống đất.Thời gian rơi và tầm xa của gói hàng là (g = 10m/$s^2$) :

Câu 15 [50104] - [Loga.vn]

Cho hai lực đồng quy có độ lớn $F_1$ = $F_2$ = 20N. Độ lớn của hợp lực là F = 20N khi hai lực thành phần hợp với nhau một góc là

Câu 16 [50103] - [Loga.vn]

Lực 10N là hợp lực của cặp lực không cùng phương nào sau đây:

Câu 17 [50102] - [Loga.vn]

Khối lượng Trái Đất bằng 80 lần khối lượng Mặt Trăng. Lực hấp dẫn mà Trái Đất tác dụng lên Mặt Trăng bằng bao nhiêu lần lực hấp dẫn mà Mặt Trăng tác dụng lên Trái Đất ?

Câu 18 [50101] - [Loga.vn]

Một quả bóng, khối lượng 500g bay với tốc độ 20 m/s đập vuông góc vào bức tường và bay ngược lại với tốc độ 20m/s. Thời gian va đập là 0,02 s. Lực do bóng tác dụng vào tường có độ lớn và hướng:

Câu 19 [50100] - [Loga.vn]

Bi (1) chuyển động thẳng đều với vận tốc $v_0$ đến va chạm vào bi(2) đang nằm yên .Sau va chạm, bi (1) nằm yên còn bi (2) chuyển động theo hướng của bi (1) với cùng vận tốc $v_0$ .Tỉ số khối lượng của hai bi là:    

Câu 20 [50099] - [Loga.vn]

Một A vật có khối lượng 1kg chuyển động với tốc độ 5m/s va chạm vào một vật B có khối lượng 3kg đứng yên. Sau va chạm vật A chuyển động ngược trở lại với tốc độ 1m/s, còn vật B chuyển động với tốc độ bao nhiêu? Hỏi khối lượng của vật B bằng bao nhiêu?

Câu 21 [50098] - [Loga.vn]

Một vật có trọng lượng P đứng cân bằng nhờ 2 dây OA làm với trần một góc 6$0^0$ và OB nằm ngang. Độ lớn của lực căng $T_1$ của dây OA bằng:

Câu 22 [50097] - [Loga.vn]

Trong các phương trình chuyển động thẳng đều sau đây, phương trình nào biểu diễn chuyển động không xuất phát từ gốc toạ độ và ban đầu hướng về gốc toạ độ?

Câu 23 [50096] - [Loga.vn]

Một người lái đò chèo đò qua một con sông rộng 400m. Muốn cho đò đi theo đường AB vuông góc với bờ sông, người ấy phải luôn hướng con đò theo hướng AC. Đò sang sông mất một thời gian 8 phút 20 giây, vận tốc của dòng nước so với bờ sông là 0,6 m/s. Vận tốc của con đò so với dòng nước là:

Câu 24 [50095] - [Loga.vn]

Một vật rơi trong không khí nhanh, chậm khác nhau, nguyên nhân nào sau đây quyết định điều đó ?

Câu 25 [50094] - [Loga.vn]

Người ta ném một vật từ mặt đất lên cao theo phương thẳng đứng với vận tốc 4,0m/s. Lấy g = 10m/$s^2$. Thời gian vật chuyển động và độ cao cực đại vật đạt được là

Câu 26 [50093] - [Loga.vn]

Một quả bóng được ném theo phương ngang với vận tốc đầu có độ lớn là $v_0$ = 20m/s và rơi xuống đất sau 3s. Hỏi quả bóng được ném từ độ cao nào? Lấy g = 10m/$s^2$ và bỏ qua sức cản của không khí.

Câu 27 [50092] - [Loga.vn]

Phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều của vật có dạng: x = 8$t^2$ + 5t + 10 (x tính bằng m, t đo bằng s). Quãng đường vật đi dược sau 10 giây là:

Câu 28 [50091] - [Loga.vn]

Một quả bóng, khối lượng 500g bay với tốc độ 20 m/s đập vuông góc vào bức tường và bay ngược lại với tốc độ 20m/s. Thời gian va đập là 0,02 s. Lực do bóng tác dụng vào tường có độ lớn và hướng:

Câu 29 [50090] - [Loga.vn]

Trong những phương trình sau đây, phương trình nào mô tả chuyển động thẳng đều?

Câu 30 [50089] - [Loga.vn]

Một bánh xe quay đều quanh trục O. Một điểm A nằm ở vành ngoài bánh xe có vận tốc $V_A$ = 0,8 m/s và một điểm B nằm phía trong, trên cùng bán kính qua A, AB= 12 cm và có vận tốc $V_B$ = 0,5 m/s. Vận tốc góc của bánh xe có giá trị nào sau đây?

Câu 31 [50088] - [Loga.vn]

Vận tốc của một vật chuyển động thẳng có biểu thức v = 20 + 4 (t - 2) (m/s). Vật chuyển động nhanh dần hay chậm dần đều? Với gia tốc bằng bao nhiêu?

Câu 32 [50087] - [Loga.vn]

Cho hai lực đồng qui có độ lớn $F_1$ = $F_2$ = 20 N . Độ lớn của hợp lực là F = 34,6 N khi hai lực thành phần hợp với nhau một góc là

Câu 33 [50086] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về khối lượng?

Câu 34 [50085] - [Loga.vn]

Một đoàn tàu đang chạy với vận tốc 40 km/h thì hãm phanh, chuyển động thẳng chậm dần đều và sau 2 phút thì dừng lại ở sân ga. Quãng đường tàu đi được trong thời gian hãm phanh là

Câu 35 [50084] - [Loga.vn]

Một chiếc thuyền chạy ngược dòng trên một đoạn sông thẳng, sau 1 giờ đi được 9 km so với bờ. Một đám bèo lục bình trôi trên đoạn sông đó, sau 1 phút trôi được 50 m so với bờ. Vận tốc của thuyền so với nước là

Câu 36 [50083] - [Loga.vn]

Một vật nhỏ chuyển động thẳng nhanh dần đều. Vật qua A với vận tốc $v_A$ = 2 m/s, vật qua B với vận tốc $v_B$ = 12 m/s. Vật qua trung điểm M của đoạn AB với vận tốc

Câu 37 [50082] - [Loga.vn]

Một vật nhỏ rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao h = 80 m so với mặt đất. Lấy gia tốc rơi tự do g = 10 m/$s^2$. Quãng đường vật đi được trong 1 giây cuối cùng trước khi chạm đất là

Câu 38 [50081] - [Loga.vn]

Một vật được treo như hình vẽ. Bỏ qua mọi ma sát. Biết vật có khối lượng 4 kg, α = 3$0^0$, lấy g = 10m/$s^2$. Lực căng của dây là

Câu 39 [50080] - [Loga.vn]

Một vật có khối lượng $m_1$ = 2 kg đang chuyển động về phía trước với vận tốc 2 m/s va chạm với vật $m_2$ = 1kg đang đứng yên. Ngay sau khi va chạm vật thứ nhất bị bật ngược trở lại theo phương cũ với vận tốc 0,5 m/s.Vật thứ hai chuyển động với vận tốc có giá trị bằng bao nhiêu?

Câu 40 [50007] - [Loga.vn]

Một vật trọng lượng P = 20 N được treo vào dây AB = 2 m (hình vẽ). Điểm treo ở giữa bị hạ xuống một đoạn CD = 5 cm. Lực căng dây là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook