Chi tiết đề thi

Đề ôn kiểm tra môn vật lý 10 chương 2 + chương 3

ctvloga3
6 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [50324] - [Loga.vn]

Một vật đang quay quanh một trục với tốc độ góc không đổi thì chịu thêm một momen lực không đổi tác dụng vào vật. Momen lực này sẽ làm thay đổi đại lượng nào dưới đây?

Câu 2 [50323] - [Loga.vn]

Momen quán tính của một vật không phụ thuộc vào

Câu 3 [50322] - [Loga.vn]

Đối với vật quay quanh một trục cố định, phát biểu nào dưới đây là đúng?

Câu 4 [50321] - [Loga.vn]

Khi một vật rắn quay quanh một trục cố định thì

Câu 5 [50320] - [Loga.vn]

Một vật đang quay quanh một trục với tốc độ góc \[\omega \] = 6,28 rad/s, bỗng nhiên momen lực tác dụng lên nó mất đi thì

Câu 6 [50319] - [Loga.vn]

Hai người A và B dùng một chiếc gậy để khiêng một cỗ máy nặng 1000N. Điểm treo cỗ máy cách vai người A là 60cm và cách vai người B là 40cm. Lực mà người A và người B phải chịu lần lượt là

Câu 7 [50318] - [Loga.vn]

Một người gánh một thùng gạo nặng 300N và một thùng ngô nặng 200N bằng một đòn gánh dài 1m. Bỏ qua trọng lượng của đòn gánh. Để đòn gánh nằm cân bằng trên vai thì người đó phải điều chỉnh vai đặt vào đòn gánh ở vị trí

Câu 8 [50317] - [Loga.vn]

Một tấm ván có trọng lượng 240N được bắc qua một con mương. Trọng tâm của tấm ván cách điểm tựa A là 2,4m và cách điểm tựa B là 1,2m. Lực mà tấm ván tác dụng lên điểm tựa A là

Câu 9 [50316] - [Loga.vn]

Dùng một cân đòn có các cánh tay đòn không thật bằng nhau nên khi đặt vật ở đĩa cân bên này thấy vật nặng 40,00g nhưng khi đặt sang đĩa kia thì thấy vật nặng 44,10g. Khối lượng đúng của vật là bao nhiêu?

Câu 10 [50315] - [Loga.vn]

Một thanh chắn đường AB dài 7,8m, trọng lượng 2100N, có trọng tâm ở cách đầu A là 1,2m. Thanh có thể quay quanh một trục nằm ngang ở cách A là 1,5m. Muốn thanh cân bằng thì phải tác dụng vào đầu B một lực bằng

Câu 11 [50314] - [Loga.vn]

Một thanh nhẹ nằm ngang, dài 7,0m có trục quay tại điểm cách đầu bên trái 2,0m. Một lực 50N hướng xuống tác dụng vào đầu bên trái và một lực 200N hướng xuống tác dụng vào đầu bên phải của thanh. Cần đặt lực 300N hướng lên tại điểm cách trục quay bao nhiêu để thanh cân bằng?

Câu 12 [50313] - [Loga.vn]

Qui tắc Momen lực không áp dụng được cho những trường hợp nào dưới đây?

Câu 13 [50312] - [Loga.vn]

Gọi d là cánh tay đòn của lực \[\vec{F}\]đối với một trục quay. Momen lực của \[\vec{F}\]đối với trục quay đó là

Câu 14 [50311] - [Loga.vn]

Cánh tay đòn của lực  \[\vec{F}\] đối với một trục quay là

Câu 15 [50310] - [Loga.vn]

Một vật chịu tác dụng của ba lực không song song sẽ cân bằng khi giá của ba lực đó

Câu 16 [50309] - [Loga.vn]

Vật nào không được coi là vật rắn?

Câu 17 [50308] - [Loga.vn]

Một quả bóng khối lượng 0,5kg đang nằm yên trên mặt đất. Một cầu thủ đá bóng với một lực 250N. Thời gian chân tác dụng vào bóng là 0,02s. Quả bóng bay đi với tốc độ ban đầu là

Câu 18 [50307] - [Loga.vn]

Góc nghiêng giới hạn \[{{\alpha }_{0}}\] để vật bắt đầu trượt trên mặt phẳng nghiêng ứng với trường hợp

Câu 19 [50306] - [Loga.vn]

Vận dụng phương pháp động lực học để xác định hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng, ta cần tiến hành đo

Câu 20 [50305] - [Loga.vn]

Một xe trượt tuyết sau khi trượt trên đoạn đường dốc thì trượt ra khỏi dốc theo phương ngang ở độ cao 90m so với mặt đất. Lấy g = 10m/$s^2$, tầm bay xa của xe là 180m. Tốc độ của xe khi rời khỏi dốc là

Câu 21 [50304] - [Loga.vn]

Một vật được bắn theo phương ngang ở độ cao 1,25m so với mặt đất. Lấy g = 10m/$s^2$. Thời gian vật chuyển động tính từ lúc bắn đến lúc chạm đất là

Câu 22 [50303] - [Loga.vn]

Bi A có khối lượng lớn gấp đôi bi B. Cùng một lúc tại mái nhà bi A được thả rơi còn bi B được ném theo phương ngang. Bỏ qua sức cản của không khí. So với bi B, bi A sẽ

Câu 23 [50302] - [Loga.vn]

Một ôtô chuyển động với vận tốc 72km/h trên một đường tròn, bằng phẳng, bán kính cong 190m. Lấy g = 9,8m/$s^2$. Hệ số ma sát giữa lốp xe và mặt đường tối thiểu bằng bao nhiêu để xe không bị trượt?

Câu 24 [50301] - [Loga.vn]

Một vệ tinh đang bay trên quỹ đạo tròn quanh Trái Đất ở độ cao bằng bán kính Trái Đất. Lấy g = 9,8m/$s^2$. Biết bán kính Trái đất là R = 6400km. Chu kì quay của vệ tinh là

Câu 25 [50300] - [Loga.vn]

Một người buộc một hòn đá vào đầu một sợi dây và quay sao cho cả dây và vật chuyển động tròn đều trên đường tròn bán kính 0,50m trong mặt phẳng thẳng đứng. Hòn đá có khối lượng 0,40kg chuyển động với tốc độ góc không đổi bằng 8,00rad/s. Lấy g = 9,8m/$s^2$. Lực căng của dây tác dụng lên hòn đá tại điểm cao nhất là

Câu 26 [50299] - [Loga.vn]

Một người buộc một hòn đá vào đầu một sợi dây và quay sao cho cả dây và vật chuyển động tròn đều trên đường tròn bán kính 0,3m trong mặt phẳng nằm ngang. Muốn hòn đá chuyển động với tốc độ 2,0m/s thì người ấy phải giữ dây với một lực bằng 8N. Khối lượng của hòn đá bằng

Câu 27 [50298] - [Loga.vn]

Một ôtô có khối lượng 1200kg, chuyển động đều qua một đoạn cầu vượt coi là cung tròn có bán kính cong là 50m với tốc độ 36km/h. Lấy g = 10m/$s^2$. Áp lực của ôtô vào mặt đường tại điểm cao nhất của cầu là

Câu 28 [50297] - [Loga.vn]

Một chiếc tủ có trọng lượng 556N đặt trên sàn nhà nằm ngang. Hệ số ma sát trư ợt là 0,56. Khi vật dịch chuyển thì lực ma sát trượt có độ lớn bằng

Câu 29 [50296] - [Loga.vn]

Một vật lúc đầu nằm trên một mặt phẳng nằm ngang, nhám. Sau khi được truyền một vận tốc đầu, vật chuyển động chậm dần vì chịu tác dụng của

Câu 30 [50295] - [Loga.vn]

Một vận động viên môn khúc côn cầu dùng gậy gạt quả bóng để truyền cho nó một vận tốc đầu là 10m/s. Lấy g = 9,8m/$s^2$. Hệ số ma sát trượt giữa quả bóng và mặt băng là 0,10. Hỏi quả bóng đi được một đoạn đường trên mặt băng là bao nhiêu thì dừng lại?

Câu 31 [50294] - [Loga.vn]

Nếu lực ép giữa hai mặt tiếp xúc tăng lên thì hệ số ma sát giữa hai mặt đó sẽ

Câu 32 [50293] - [Loga.vn]

Trong các cách viết công thức của lực ma sát trượt dưới đây, cách viết nào đúng?

Câu 33 [50292] - [Loga.vn]

Một lò xo được giữ cố định ở một đầu. Khi kéo vào đầu kia của nó một lực 1,8N thì nó có chiều dài 17cm, lực kéo là 4,2N thì nó có chiều dài là 21cm. Độ cứng và chiều dài tự nhiên của lò xo này là

Câu 34 [50291] - [Loga.vn]

Một lò xo có chiều dài tự nhiên 20cm và có độ cứng 75N/m. Nếu kéo dãn lò xo dài quá 30cm thì khi thôi tác dụng lò xo không lấy lại được chiều dài tự nhiên ban đầu. Lực đàn hồi cực đại của lò xo này là

Câu 35 [50290] - [Loga.vn]

Một lò xo có chiều dài tự nhiên 10cm và có độ cứng 40N/m. Giữ cố định một đầu và tác dụng vào đầu kia một lực 1,0N để nén lò xo. Khi ấy chiều dài của nó là

Câu 36 [50289] - [Loga.vn]

Một lò xo có chiều dài tự nhiên 30cm. Khi bị nén đến độ dài 24cm thì lực đàn hồi của nó bằng 5N. Hỏi khi lực đàn hồi của lò xo bằng 10N thì lò xo bị nén có chiều dài bằng bao nhiêu?

Câu 37 [50288] - [Loga.vn]

Một lò xo có chiều dài tự nhiên bằng 15cm. Lò xo được giữ cố định tại một đầu, còn đầu kia chịu một lực kéo bằng 4,5N. Khi ấy lò xo dài 18cm. Hỏi độ cứng của lò xo bằng bao nhiêu?

Câu 38 [50287] - [Loga.vn]

Để một lò xo có độ cứng k = 100N/m dãn ra được 10cm thì phải treo vào lò xo một vật có trọng lượng bằng

Câu 39 [50286] - [Loga.vn]

Khối lượng của Mặt Trăng bằng 1/81 khối lượng của Trái Đất, bán kính của Mặt Trăng bằng 0,26 bán kính của Trái Đất. Một nhà du hành vũ trụ nặng 75kg có trọng lượng 735N khi đứng trên mặt đất. Trọng lượng của người này khi đứng trên bề mặt Mặt Trăng sẽ là

Câu 40 [50285] - [Loga.vn]

Biết bán kính Trái Đất là 6400km và gia tốc rơi tự do ở mặt đất là 9,80m/$s^2$. Gia tốc rơi tự do ở độ cao 3200km sẽ là

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook