Chi tiết đề thi

Đề ôn luyện lý thuyết Hóa THPTQG

ctvloga307
0 lượt thi
Hóa Học
Dễ
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [59723] - [Loga.vn]

Hòa tan hết 0,54 gam Al trong 70 ml dung dịch HCl 1,0M thu được dung dịch X. Cho 75 ml dung dịch NaOH 1M vào X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

Câu 2 [59722] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn 0,11 gam một este X, thu được 0,22 gam CO2 và 0,09 gam H2O. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là

Câu 3 [59721] - [Loga.vn]

Công thức của crom (III) hiđroxit là

Câu 4 [59718] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây là chất lỏng ở điều kiện thường?

Câu 5 [59717] - [Loga.vn]

Ngày nay, việc sử dụng khí gas đã mang lại sự tiện lợi cho cuộc sống con người. Một loại gas dùng để đun nấu có thành phần chính là khí butan được hóa lỏng ở áp suất cao trong bình chứa. Số nguyên tử cacbon trong phân tử butan là

Câu 6 [59712] - [Loga.vn]

Nilon-6,6 là một loại

Câu 7 [59706] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

Câu 8 [59704] - [Loga.vn]

Một mẫu khí thải công nghiệp có chứa các khí: CO2, SO2, NO2, H2S. Để loại bỏ các khí đó một cách hiệu quả nhất, có thể dùng dung dịch nào sau đây?

Câu 9 [59699] - [Loga.vn]

Lên men ancol etylic (xúc tác men giấm), thu được chất X dùng để làm giấm ăn. Tên gọi của X là

Câu 10 [59697] - [Loga.vn]

Chất X là một khí rất độc, có trong thành phần của khí than khô (khoảng 25%). Chất X là

Câu 11 [59693] - [Loga.vn]

Thành phần chính của quặng boxit là

Câu 12 [59690] - [Loga.vn]

Trong các kim loại sau, kim loại nào dẫn điện kém nhất?

Câu 13 [59460] - [Loga.vn]

Cho 2,13 gam P2O5 vào dung dịch chứa x mol NaOH và 0,02 mol Na3PO4. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch chứa 6,88 gam hai chất tan. Giá trị của x là

Câu 14 [59449] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây không có phản ứng thủy phân?

Câu 15 [59444] - [Loga.vn]

Cho 9,85 gam hỗn hợp gồm hai amin đơn chức tác dụng vừa đủ với V ml dung dich HCl 1M, thu được dung dịch chứa 18,975 gam hỗn hợp muối. Giá trị của V là

Câu 16 [59442] - [Loga.vn]

Cho Cu và dung dịch H2SO4 loãng tác dụng với chất X (một loại phân bón hóa học), thấy thoát ra khí không màu hóa nâu trong không khí. Mặt khác, khi X tác dụng với dung dịch NaOH thì có khí mùi khai thoát ra. Chất X là

Câu 17 [59438] - [Loga.vn]

Cho luồng khí H2 dư qua hỗn hợp các oxit CuO, Fe2O3, Al2O3, MgO nung nóng ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng, hỗn hợp chất rắn thu được gồm

Câu 18 [59435] - [Loga.vn]

Cho 8,04 gam hỗn hợp CH3CHO và C2H2 tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 55,2 gam kết tủa. Cho kết tủa này vào dung dịch HCl dư, sau khi kết thúc phản ứng còn lại m gam chất không tan. Giá trị của m là

Câu 19 [59425] - [Loga.vn]

Cho 10,7 gam hỗn hợp X gồm Al và MgO vào dung dịch NaOH dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Khối lượng MgO trong X là

Câu 20 [59409] - [Loga.vn]

Crom (III) hiđroxit tan trong dung dịch nào sau đây?

Câu 21 [59383] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây thuộc loại disaccarit?

Câu 22 [59380] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây thuộc loại monosaccarit?

Câu 23 [59376] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit?

Câu 24 [59362] - [Loga.vn]

Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím?

Câu 25 [59357] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch KHCO3?

Câu 26 [59355] - [Loga.vn]

Muối nào sau đây thuộc loại muối trung hòa?

Câu 27 [59343] - [Loga.vn]

Vào mùa đông, nhiều gia đình sử dụng bếp than đặt trong phòng kín để sưởi ấm gây ngộ độc khí, có thể dẫn tới tử vong. Nguyên nhân gây ngộ độc là do khí nào sau đây?

Câu 28 [59340] - [Loga.vn]

Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất?

Câu 29 [59338] - [Loga.vn]

Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất?

Câu 30 [59336] - [Loga.vn]

Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất?

Câu 31 [59334] - [Loga.vn]

Kim loại nào sau đây cứng nhất?

Câu 32 [59333] - [Loga.vn]

Kim loại nào sau đây nhẹ nhất?

Câu 33 [59327] - [Loga.vn]

Tên gọi của hợp chất hữu cơ CH3COOH là

Câu 34 [59323] - [Loga.vn]

“Nước đá khô” không nóng chảy mà thăng hoa nên được dùng để tạo môi trường lạnh và khô rất tiện cho việc bảo quản thực phẩm. Nước đá khô là

Câu 35 [59315] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch HCl?

Câu 36 [59306] - [Loga.vn]

Hiện tượng xảy ra khi cho dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch Na2CrO4

Câu 37 [58854] - [Loga.vn]

Chất có nhiều trong quả chuối xanh là

Câu 38 [58853] - [Loga.vn]

Chất tác dụng với H2 tạo thành Sobitol là

Câu 39 [58852] - [Loga.vn]

Amin nào sau đây là amin bậc một ?

Câu 40 [58851] - [Loga.vn]

Khi thủy phân hoàn toàn chất nào sau đây trong môi trường axit, ngoài thu được glucozơ còn thu được fructozơ?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook