Chi tiết đề thi

Đề ôn luyện phát âm - nguyên âm

ctvloga307
0 lượt thi
Tiếng Anh
Dễ
(0)
50
61 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [62227] - [Loga.vn]

Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

Câu 2 [62226] - [Loga.vn]

Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

Câu 3 [62224] - [Loga.vn]

Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

Câu 4 [62223] - [Loga.vn]

Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

Câu 5 [62221] - [Loga.vn]

Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

Câu 6 [62220] - [Loga.vn]

Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

Câu 7 [62218] - [Loga.vn]

Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

Câu 8 [62217] - [Loga.vn]

Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

Câu 9 [62215] - [Loga.vn]

Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

Câu 10 [62213] - [Loga.vn]

Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

Câu 11 [62209] - [Loga.vn]

Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

Câu 12 [62207] - [Loga.vn]

Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

Câu 13 [62206] - [Loga.vn]

Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

Câu 14 [62204] - [Loga.vn]

Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

Câu 15 [62202] - [Loga.vn]

Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

Câu 16 [62201] - [Loga.vn]

Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

Câu 17 [62199] - [Loga.vn]

Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

Câu 18 [62196] - [Loga.vn]

Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

Câu 19 [62195] - [Loga.vn]

Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

Câu 20 [62192] - [Loga.vn]

Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

Câu 21 [62190] - [Loga.vn]

Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

Câu 22 [62188] - [Loga.vn]

Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

Câu 23 [62187] - [Loga.vn]

Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

Câu 24 [62185] - [Loga.vn]

Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

Câu 25 [62184] - [Loga.vn]

Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

Câu 26 [62182] - [Loga.vn]

Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

Câu 27 [61399] - [Loga.vn]

Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

Câu 28 [61398] - [Loga.vn]

Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

Câu 29 [61396] - [Loga.vn]

Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

Câu 30 [61394] - [Loga.vn]

Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

Câu 31 [61384] - [Loga.vn]

Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

Câu 32 [61376] - [Loga.vn]

Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

Câu 33 [61335] - [Loga.vn]

Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

Câu 34 [61334] - [Loga.vn]

Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

Câu 35 [61333] - [Loga.vn]

Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

Câu 36 [61318] - [Loga.vn]

Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

Câu 37 [61314] - [Loga.vn]

Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

Câu 38 [61308] - [Loga.vn]

Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

Câu 39 [61296] - [Loga.vn]

Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

Câu 40 [61292] - [Loga.vn]

Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

Câu 41 [61291] - [Loga.vn]

Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

Câu 42 [61288] - [Loga.vn]

Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

Câu 43 [61287] - [Loga.vn]

Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

Câu 44 [61284] - [Loga.vn]

Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

Câu 45 [61281] - [Loga.vn]

Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

Câu 46 [61278] - [Loga.vn]

Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

Câu 47 [61275] - [Loga.vn]

Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

Câu 48 [61271] - [Loga.vn]

Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

Câu 49 [61266] - [Loga.vn]

Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

Câu 50 [61262] - [Loga.vn]

Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook