Chi tiết đề thi

Đề ôn luyện trọng âm

ctvloga307
0 lượt thi
Tiếng Anh
Dễ
(0)
50
61 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [61492] - [Loga.vn]

Choose the word that has the stress differently from that of the other words

Câu 2 [61491] - [Loga.vn]

Choose the word that has the stress differently from that of the other words

Câu 3 [61489] - [Loga.vn]

Choose the word that has the stress differently from that of the other words

Câu 4 [61488] - [Loga.vn]

Choose the word that has the stress differently from that of the other words

Câu 5 [61486] - [Loga.vn]

Choose the word that has the stress differently from that of the other words

Câu 6 [61485] - [Loga.vn]

Choose the word that has the stress differently from that of the other words

Câu 7 [61482] - [Loga.vn]

Choose the word that has the stress differently from that of the other words

Câu 8 [61481] - [Loga.vn]

Choose the word that has the stress differently from that of the other words

Câu 9 [61479] - [Loga.vn]

Choose the word that has the stress differently from that of the other words

Câu 10 [61478] - [Loga.vn]

Choose the word that has the stress differently from that of the other words

Câu 11 [61477] - [Loga.vn]

Choose the word that has the stress differently from that of the other words

Câu 12 [61475] - [Loga.vn]

Choose the word that has the stress differently from that of the other words

Câu 13 [61474] - [Loga.vn]

Choose the word that has the stress differently from that of the other words

Câu 14 [61473] - [Loga.vn]

Choose the word that has the stress differently from that of the other words

Câu 15 [61464] - [Loga.vn]

Choose the word that has the stress differently from that of the other words

Câu 16 [61462] - [Loga.vn]

Choose the word that has the stress differently from that of the other words

Câu 17 [61460] - [Loga.vn]

Choose the word that has the stress differently from that of the other words

Câu 18 [61458] - [Loga.vn]

Choose the word that has the stress differently from that of the other words

Câu 19 [61457] - [Loga.vn]

Choose the word that has the stress differently from that of the other words

Câu 20 [61455] - [Loga.vn]

Choose the word that has the stress differently from that of the other words

Câu 21 [61454] - [Loga.vn]

Choose the word that has the stress differently from that of the other words

Câu 22 [61452] - [Loga.vn]

Choose the word that has the stress differently from that of the other words

Câu 23 [61451] - [Loga.vn]

Choose the word that has the stress differently from that of the other words

Câu 24 [61449] - [Loga.vn]

Choose the word that has the stress differently from that of the other words

Câu 25 [61445] - [Loga.vn]

Choose the word that has the stress differently from that of the other words

Câu 26 [61442] - [Loga.vn]

Choose the word that has the stress differently from that of the other words

Câu 27 [61441] - [Loga.vn]

Choose the word that has the stress differently from that of the other words

Câu 28 [61437] - [Loga.vn]

Choose the word that has the stress differently from that of the other words

Câu 29 [61432] - [Loga.vn]

Choose the word that has the stress differently from that of the other words

Câu 30 [61431] - [Loga.vn]

Choose the word that has the stress differently from that of the other words

Câu 31 [61429] - [Loga.vn]

Choose the word that has the stress differently from that of the other words

Câu 32 [61428] - [Loga.vn]

Choose the word that has the stress differently from that of the other words

Câu 33 [61424] - [Loga.vn]

Choose the word that has the stress differently from that of the other words

Câu 34 [61421] - [Loga.vn]

Choose the word that has the stress differently from that of the other words

Câu 35 [61419] - [Loga.vn]

Choose the word that has the stress differently from that of the other words

Câu 36 [61409] - [Loga.vn]

Choose the word that has the stress differently from that of the other words

Câu 37 [61406] - [Loga.vn]

Choose the word that has the stress differently from that of the other words

Câu 38 [61403] - [Loga.vn]

Choose the word that has the stress differently from that of the other words

Câu 39 [61402] - [Loga.vn]

Choose the word that has the stress differently from that of the other words

Câu 40 [61401] - [Loga.vn]

Choose the word that has the stress differently from that of the other words

Câu 41 [62335] - [Loga.vn]

Choose the word that has the stress differently from that of the other words

Câu 42 [62333] - [Loga.vn]

Choose the word that has the stress differently from that of the other words

Câu 43 [62329] - [Loga.vn]

Choose the word that has the stress differently from that of the other words

Câu 44 [62326] - [Loga.vn]

Choose the word that has the stress differently from that of the other words

Câu 45 [62324] - [Loga.vn]

Choose the word that has the stress differently from that of the other words

Câu 46 [62321] - [Loga.vn]

Choose the word that has the stress differently from that of the other words

Câu 47 [62318] - [Loga.vn]

Choose the word that has the stress differently from that of the other words

Câu 48 [62314] - [Loga.vn]

Choose the word that has the stress differently from that of the other words

Câu 49 [62311] - [Loga.vn]

Choose the word that has the stress differently from that of the other words

Câu 50 [62306] - [Loga.vn]

Choose the word that has the stress differently from that of the other words

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook