Chi tiết đề thi

Đề ôn môn sinh học lớp 9 chương 1 Trường THCS Khánh Hải

ctvloga3
1 lượt thi
Sinh Học
Dễ
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [51817] - [Loga.vn]

Đặc điểm của đậu Hà Lan tạo thuận lợi cho việc nghiên cứu của Menđen là

Câu 2 [51816] - [Loga.vn]

Ở phép lai hai cặp tính trạng về màu hạt và vỏ hạt của Menđen, kết quả ở $F_2$ có tỉ lệ thấp nhất thuộc về kiểu hình

Câu 3 [51815] - [Loga.vn]

Tại sao tỷ lệ con trai và con gái sơ sinh trên diện rộng lại xấp xỉ 1 : 1

Câu 4 [51814] - [Loga.vn]

Phép lai phân tích dùng để:

Câu 5 [51813] - [Loga.vn]

Ở chuột đuôi cong trội hoàn toàn so với đuôi bằng. Cho lai chuột đuôi cong với chuột đuôi bằng F1 thu được

Câu 6 [51812] - [Loga.vn]

Trong trường hợp trội không hoàn toàn, kiểu gen nào sau đây biểu hiện kiểu hình trung gian

Câu 7 [51811] - [Loga.vn]

Phép lai nào sau đây cho kết quả con lai đồng tính

Câu 8 [51810] - [Loga.vn]

Ở chuột lông đen mang gen A, lông trắng mang gen a. Cho chuột lông đen lai với chuột lông trắng $F_1$ thu được toàn lông đen. Hãy chọn kiểu gen của P phù hợp với phép lai trên trong các trường hợp sau:

Câu 9 [51809] - [Loga.vn]

Khi lai cây cà chua có kiểu gen AA với cây cà chua có kiểu gen aa thu được $F_1$

Câu 10 [51808] - [Loga.vn]

Theo Menđen, tính trạng được biểu hiện ở cơ thể lai $F_1$ được gọi là

Câu 11 [51807] - [Loga.vn]

Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu Di truyền học của Menđen là gì?

Câu 12 [51806] - [Loga.vn]

Biến dị tổ hợp là

Câu 13 [51805] - [Loga.vn]

Men đen đã tiến hành trên đối tượng nào để thực hiện các thí nghiệm của mình?

Câu 14 [51804] - [Loga.vn]

Ở đậu Hà Lan hoa màu đỏ là tính trạng trội, hoa trắng là tính trạng lặn. Khi cho 2 giống đậu hoa màu đỏ thuần chủng lai với hoa màu trắng. Kết quả con lai $F_2$ là:

Câu 15 [51803] - [Loga.vn]

Ở chó, lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài. Cho chó lông ngắn thuần chủng lai với lông dài thì ở $F_1$ sẽ thu được

Câu 16 [51802] - [Loga.vn]

Ví dụ nào sau đây là đúng vi cp tính trng tương phn?

Câu 17 [51801] - [Loga.vn]

Hình thức sinh sản tạo ra nhiều biến dị tổ hợp ở sinh vật là:

Câu 18 [51800] - [Loga.vn]

Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu Di truyền học của Menđen là gì?

Câu 19 [51799] - [Loga.vn]

Để xác định độ thuần chủng của giống, người ta cần thực hiện phép lai với cơ thể mang kiểu gen

Câu 20 [51798] - [Loga.vn]

Menđen tiến hành phép lai phân tích nhằm mục đích:

Câu 21 [51797] - [Loga.vn]

Các qui luật di truyền của Menđen được phát hiện trên cơ sở các thí nghiệm mà ông đã tiến hành ở:

Câu 22 [51796] - [Loga.vn]

Phép lai cho kết quả ở đời con phân li theo tỉ lệ 50% : 50% là

Câu 23 [51795] - [Loga.vn]

Tỷ lệ kiểu hình xấp xỉ 3 trội 1 lặn xuất hiện trong phép lai nào sau đây ?

Câu 24 [51794] - [Loga.vn]

Phép lai dưới đây được coi là lai phân tích:

Câu 25 [51793] - [Loga.vn]

Ở đậu Hà lan, hạt vàng trội hoàn toàn so với hạt xanh . Cho giao phấn giữa cây hạt vàng thuần chủng với cây hạt xanh được $F_1$. Cây $F_1$ có tỉ lệ kiểu hình như thế nào?

Câu 26 [51792] - [Loga.vn]

Hình thức sinh sản tạo ra nhiều biến dị tổ hợp ở sinh vật là:

Câu 27 [51791] - [Loga.vn]

Để nghiên cứu di truyền, Men Đen đã sử dụng phương pháp

Câu 28 [51790] - [Loga.vn]

Hiện tượng truyền đạt các tính trạng của bố mẹ, tổ tiên cho các thế hệ con cháu là:

Câu 29 [51789] - [Loga.vn]

Đặc điểm của giống thuần chủng là

Câu 30 [51788] - [Loga.vn]

Yêu cầu bắt buộc đối với mỗi thí nghiệm của Menđen là:

Câu 31 [51787] - [Loga.vn]

Kiểu gen dưới đây được xem là thuần chủng:

Câu 32 [51786] - [Loga.vn]

Phép lai dưới đây tạo ra con lai $F_1$ có nhiều kiểu gen nhất là:

Câu 33 [51785] - [Loga.vn]

Ở mèo, tính trạng lông ngắn trội hoàn toàn so với tính trạng lông dài. Khi lai cá thể mèo lông ngắn với mèo lông dài đều thuần chủng. Kết quả kiểu hình ở SF_1$ là

Câu 34 [51784] - [Loga.vn]

Quy luật phân li được Menđen phát hiện trên cơ sở thí nghiệm:

Câu 35 [51783] - [Loga.vn]

Lai phân tích nhằm mục đích:

Câu 36 [51782] - [Loga.vn]

Hai trạng thái khác nhau của cùng loại tính trạng có biểu hiện trái ngược nhau, gọi là:

Câu 37 [51781] - [Loga.vn]

Theo Menđen, nhân tố di truyền quy định

Câu 38 [51780] - [Loga.vn]

Biến dị là hiện tượng

Câu 39 [51779] - [Loga.vn]

Những đặc điểm hình thái, cấu tạo, sinh lí của một cơ thể được gọi là:

Câu 40 [51778] - [Loga.vn]

Đặc điểm của đậu Hà Lan tạo thuận lợi cho việc nghiên cứu của Menđen là:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook