Chi tiết đề thi

Đề ôn số 4 kiểm tra và thi học kỳ 2 môn vật lý 11

ctvloga3
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [48904] - [Loga.vn]

Trong máy ảnh thì:

Câu 2 [48903] - [Loga.vn]

Đối với mắt thì:

Câu 3 [48902] - [Loga.vn]

Chọn câu sai

Câu 4 [48901] - [Loga.vn]

Mắt cận thị:

Câu 5 [48900] - [Loga.vn]

Mắt bị viễn thị:

Câu 6 [48898] - [Loga.vn]

Mắt cận thị nhìn rõ các vật cách mắt từ 12,5cm đến 50cm. Để nhìn rõ vật ở vô cực mà không điều tiết thì phải đeo sát mắt thấu kính có tiêu cự:

Câu 7 [48896] - [Loga.vn]

Mắt cận thị nhìn rõ các vật cách mắt từ 12,5cm đến 50cm.. Đeo kính này sát mắt thì nhìn rõ vật gần nhất cách mắt:

Câu 8 [48895] - [Loga.vn]

Mắt viễn thị nhìn rõ vật gần nhất cách mắt 30cm. Nếu đeo sát mắt kính có độ tụ D = 2 điốp thì có thể nhìn rõ vật gần nhất cách mắt:

Câu 9 [48894] - [Loga.vn]

Mắt nhìn rõ vật gần nhất cách mắt 50cm. Muốn nhìn rõ vật gần nhất cách mắt 25cm thì: Phải đeo sát mắt:

Câu 10 [48892] - [Loga.vn]

Độ tụ của kính phải đeo là:

Câu 11 [48890] - [Loga.vn]

Mắt có điểm cực cận cách mắt 30cm, quan sát một vật nhỏ qua kính lúp có độ tụ D = 20 điốp. Độ bội giác của kính lúp khi ngắm chừng ở vô cực là:

Câu 12 [48888] - [Loga.vn]

Mắt đặt cách kính lúp có tiêu cự f, một khoảng l để quan sát một vật nhỏ. Để độ bội giác của kính không phụ thuộc vào khoảng cách từ vật đến kính lúp thì l phải bằng:

Câu 13 [48887] - [Loga.vn]

Vật kính và thị kính của kính hiển vi có đặc điểm là:

Câu 14 [48886] - [Loga.vn]

Độ bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực:

Câu 15 [48885] - [Loga.vn]

Vật kính và thị kính của kính hiển vi có vai trò:

Câu 16 [48884] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng. Một kính hiển vi gồm vật kính có tiêu cự 5mm và thị kính có tiêu cự 2cm. Khoảng cách giữa hai kính là 12,5cm. Để có ảnh ở vô cực, vật cần quan sát phải đặt cách vật kính:

Câu 17 [48876] - [Loga.vn]

Một kính hiển vi gồm vật kính có tiêu cự 5mm và thị kính có tiêu cự 2cm. Khoảng cách giữa hai kính là 12,5cm. Mắt có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là 25cm. Độ bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực là:

Câu 18 [48875] - [Loga.vn]

Một kính hiển vi gồm vật kính có tiêu cự 6mm và thị kính có tiêu cự 25mm. Mắt không có tật, quan sát vật AB qua kính hiển vi trong trạng thái không điều tiết. Khi đó vật AB cách vật kính 6,2mm. Khoảng cách giữa vật kính và thị kính là:

Câu 19 [48874] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng: Trên vành vật kính của một kính hiển vi có ghi X100 và trên vành thị kính có ghi X6, điều đó có nghĩa là:

Câu 20 [48873] - [Loga.vn]

Độ bội giác của kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực:

Câu 21 [48872] - [Loga.vn]

Chọn câu sai:

Câu 22 [48871] - [Loga.vn]

Kính thiên văn gồm vật kính có tiêu cự 1,2m và thị kính có tiêu cự 4cm. Một người có mắt tốt, quan sát Mặt Trăng bằng kính thiên văn nầy trong trạng thái không điều tiết. Khoảng cách giữa hai kính và độ bội giác của ảnh là:

Câu 23 [48870] - [Loga.vn]

Mắt không có tật, dùng kính thiên văn để quan sát Mặt Trăng trong trạng thái không điều tiết. Khi đó khoảng cách hai kính là 90cm và ảnh có độ bội giác là 17. Tiêu cự của vật kính và thị kính là:

Câu 24 [48867] - [Loga.vn]

Một thấu kính hai mặt lồi, bằng thủy tinh có cùng bán kính R = 10cm. Biết chiết suất của thủy tinh đối với ánh sáng đỏ là 1,495 và đối với ánh sáng tím là 1,510. Khoảng cách giữa hai tiêu điểm ảnh chính của thấu kính đối với ánh sáng đỏ và tím là:

Câu 25 [48866] - [Loga.vn]

Vật AB đặt tren trục chính TKHT, cách TK bằng hai lần tiêu cự, qua TK cho ảnh A’B’ thật, cách TK:

Câu 26 [48865] - [Loga.vn]

Vật AB đặt thẳng góc trục chính thấu kính phân kì, qua thấu kính cho ảnh:

Câu 27 [48864] - [Loga.vn]

Vật AB đặt thẳng góc trục chính TKHT, cách thấu kính nhỏ hơn khoảng tiêu cự, qua thấu kính cho ảnh:

Câu 28 [48863] - [Loga.vn]

Ảnh của một vật thật qua thấu kính phân kỳ

Câu 29 [48862] - [Loga.vn]

Một bản hai mặt song song có bề dày 6 (cm), chiết suất n = 1,5 đ­ược đặt trong không khí. Điểm sáng S cách bản 20 (cm). Ảnh S’ của S qua bản hai mặt song song cách bản hai mặt song song một khoảng

Câu 30 [48861] - [Loga.vn]

Một bản mặt song song có bề dày 10 (cm), chiết suất n = 1,5 đ­ược đặt trong không khí. Chiếu tới bản một tia sáng SI có góc tới 4$5^0$. Khoảng cách giữa giá của tia tới và tia ló là:

Câu 31 [48860] - [Loga.vn]

Một ngư­ời nhìn xuống đáy một chậu n­ước (n = 4/3). Chiều cao của lớp nư­ớc trong chậu là 20 (cm). Ng­ời đó thấy đáy chậu dư­ờng như­ cách mặt n­ước một khoảng bằng

Câu 32 [48859] - [Loga.vn]

Cho chiết suất của n­ước n = 4/3. Một ng­ời nhìn một hòn sỏi nhỏ S mằn ở đáy một bể nước sâu 1,2 (m) theo phư­ơng gần vuông góc với mặt n­ước, thấy ảnh S’ nằm cách mặt nư­ớc một khoảng bằng

Câu 33 [48858] - [Loga.vn]

Một bể chứa nư­ớc có thành cao 80 (cm) và đáy phẳng dài 120 (cm) và độ cao mực n­ước trong bể là 60 (cm), chiết suất của nư­ớc là 4/3. ánh nắng chiếu theo ph­ương nghiêng góc 3$0^0$ so với phư­ơng ngang. Độ dài bóng đen tạo thành trên đáy bể là:

Câu 34 [48857] - [Loga.vn]

Cho thấu kính $O_1$ ($D_1$ = 4 đp) đặt đồng trục với thấu kính $O_2$ ($D_2$ = -5 đp), khoảng cách $O_1O_2$ = 70 (cm). Điểm sáng S trên quang trục chính của hệ, tr­ớc $O_1$ và cách $O_1$ một khoảng 50 (cm). ảnh S” của S qua quang hệ là:

Câu 35 [48856] - [Loga.vn]

Hệ quang học đồng trục gồm thấu kính hội tụ $O_1$ ($f_1$ = 20 cm) và thấu kính hội tụ $O_2$ ($f_2$ = 25 cm) đ­ợc ghép sát với nhau. Vật sáng AB đặt tr­ước quang hệ và cách quang hệ một khoảng 25 (cm). ảnh A”B” của AB qua quang hệ là:

Câu 36 [48855] - [Loga.vn]

Vật sáng AB qua thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 15 (cm) cho ảnh thật A’B’ cao gấp 5 lần vật. Khoảng cách từ vật tới thấu kính là:

Câu 37 [48854] - [Loga.vn]

Vật sáng AB đặ vuông góc với trục chính của thấu kính phân kì (tiêu cụ f = - 25 cm), cách thấu kính 25cm. ảnh A’B’ của AB qua thấu kính là:

Câu 38 [48853] - [Loga.vn]

Một thấu kính mỏng bằng thuỷ tinh chiết suất n = 1,5 hai mặt cầu lồi có các bán kính 10 (cm) và 30 (cm). Tiêu cự của thấu kính đặt trong nư­ớc có chiết suất n’ = 4/3 là:

Câu 39 [48852] - [Loga.vn]

Lăng kính có góc chiết quang A = 6$0^0$, chùm sáng song song qua lăng kính có góc lệch cực tiểu là $D_m$ = 420. Chiết suất của lăng kính là:

Câu 40 [48851] - [Loga.vn]

Lăng kính có góc chiết quang A = 6$0^0$, chùm sáng song song qua lăng kính có góc lệch cực tiểu là $D_m$ = 4$2^0$. Góc tới có giá trị bằng

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook