Chi tiết đề thi

Đề ôn tập

MinhNguyet2105
2 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
20
36 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [16617] - [Loga.vn]

Một este X có công thức phân tử C4H8O2. Khi thủy phân X trong môi trường axit thu được axit propionic. Công thức cấu tạo của X là

Câu 2 [41095] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] xác định trên \[M\] và có đạo hàm \[f'\left( x \right)=\left( x+2 \right){{\left( x-1 \right)}^{2}}.\] Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?

Câu 3 [22906] - [Loga.vn]

Số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số \[y=\frac{{{x}^{2}}-3x+2}{{{x}^{2}}-4}\] là: 

Câu 4 [20214] - [Loga.vn]

Cho 0,3 mol hỗn hợp X gồm hai este đơn chức tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch KOH 2M, thu được chất hữu cơ Y (no, đơn chức, mạch hở có tác dụng với Na) và 41,2 gam hỗn hợp muối. Đốt cháy toàn bộ Y cần vừa đủ 20,16 lít khí O2 (đktc). Khối lượng của 0,3 mol X là

Câu 5 [5237] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\sqrt{{{x}^{2}}-1}.$ Nghiệm của phương trình \[y'.y=2x\text{+}1\] là:

Câu 6 [30270] - [Loga.vn]

Hàm số nào sau đây đồng biến trên $\mathbb{R}$ ?

Câu 7 [294] - [Loga.vn]

Hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng \[\left( -1;1 \right)\]?

Câu 8 [30610] - [Loga.vn]

 Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên R? 

Câu 9 [15130] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn gồm một cuộn dây treo dài l = 1,2 m và một vật nặng khối lượng m, dao động ở nơi có gia tốc g = 10 m/s2. Chu kỳ dao động của con lắc đơn là

Câu 10 [39873] - [Loga.vn]

Trong các hàm số sau , hàm số nào đồng biến trên $\mathbb{R}$ .

Câu 11 [35451] - [Loga.vn]

Hàm số nào sau đây không có cực trị ?

Câu 12 [16666] - [Loga.vn]

Thủy phân 1 kg sắn chứa 20% tinh bột trong môi trường axit với hiệu suất phản ứng 85% thì lượng glucozơ thu được là

Câu 13 [31351] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ. Hỏi đồ thị hàm số $y=\left| f\left( x \right) \right|$ có tất cả bao nhiêu điểm cực trị ?

Câu 14 [23952] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[f\left( x \right)={{x}^{4}}-2{{x}^{2}}+3.\]Tính diện tích S tam giác có ba đỉnh là ba điểm cực trị của đồ thị hàm số.

Câu 15 [24058] - [Loga.vn]

Hàm số \[y=\sin x\]đồng biến trên khoảng nào sau đây? 

Câu 16 [28189] - [Loga.vn]

Đồ thị hàm số \[y={{x}^{3}}+2{{x}^{2}}+5x+1\] và đường thẳng \[y=3\text{x }+1\] cắt nhau tại điểm duy nhất $\left( {{x}_{0}};{{y}_{0}} \right)$ khi đó:

Câu 17 [18795] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất hữu cơ X thu được 13,44 lít khí CO2, 2,24 lít khí N2 (các khí đo ở đktc) và 12,6 gam H2O. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm có muối H2NCH2COONa. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:

Câu 18 [16628] - [Loga.vn]

Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất phản ứng 81%, toàn bộ lượng CO2 hấp thụ vào dung dịch nước vôi trong thu được 375 gam kết tủa và dung dịch Y. Đun kĩ dung dịch Y thêm 150 gam kết tủa nữa. Khối lượng m là

Câu 19 [4279] - [Loga.vn]

Hàm số $y=-{{x}^{4}}+8{{x}^{3}}-6$ có tất cả bao nhiêu điểm cực trị ?

Câu 20 [28054] - [Loga.vn]

Hàm số $y=-{{x}^{4}}+8{{x}^{2}}-3$ đạt cực đại tại

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook