Chi tiết đề thi

ĐỀ ÔN TẬP - CHƯƠNG 1 - LỚP 10 - CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG

ctvloga414
4 lượt thi
Sinh Học
Dễ
(1)
35
44 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [67403] - [Loga.vn]

Điểm giống nhau của các sinh vật thuộc giới Nguyên sinh, giới Thực vật và giới Động vật là:

Câu 2 [67400] - [Loga.vn]

Đặc điểm nào sau đây có ở giới động vật mà không có ở giới động vật ?

Câu 3 [67393] - [Loga.vn]

Giới nào sau đây không có sinh vật sống tự dưỡng ?

Câu 4 [67388] - [Loga.vn]

Đặc điểm cấu tạo có ở giới thực vật mà không có ở giới nấm là

Câu 5 [67362] - [Loga.vn]

Sự khác biệt cơ bản giữa giới thực vật và giới động vật là

Câu 6 [67350] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây sai khi nói về vai trò của động vật ?

Câu 7 [67166] - [Loga.vn]

Đặc điểm để phân biệt ngành động vật có xương sống với động vật không xương sống là:

Câu 8 [67165] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về giới động vật ?

Câu 9 [67161] - [Loga.vn]

Đặc điểm chung của giới động vật là

Câu 10 [67157] - [Loga.vn]

Động vật có nguồn gốc từ:

Câu 11 [67154] - [Loga.vn]

Đặc điểm giống nhau giữa Rêu và Quyết là

Câu 12 [67153] - [Loga.vn]

Các ngành của giới thực vật xếp theo mức độ tiến hóa từ thấp đến cao như thế nào ?

Câu 13 [67150] - [Loga.vn]

Đặc điểm chung của giới Thực vật là:

Câu 14 [66863] - [Loga.vn]

Nguồn gốc phát sinh các ngành thực vật là

Câu 15 [66862] - [Loga.vn]

Địa y là tổ chức cộng sinh giữa nấm với sinh vật nào sau đây

Câu 16 [66861] - [Loga.vn]

Hình thức sinh sản chủ yếu của giới Nấm là

Câu 17 [66860] - [Loga.vn]

Dạng nấm nào sau đây là ở dạng đơn bào và sinh sản chủ yếu bằng hình thức nảy chồi ?

Câu 18 [66859] - [Loga.vn]

Tập hợp gồm những sinh vật thuộc giới Nấm ?

Câu 19 [66526] - [Loga.vn]

Đặc điểm nào sau đây là chung cho tảo, nấm nhầy và động vật nguyên sinh ?

Câu 20 [66522] - [Loga.vn]

Đặc điểm nào sau đây là sai về nấm nhầy ?

Câu 21 [66515] - [Loga.vn]

Đại diện cho giới Nguyên sinh là:

Câu 22 [66510] - [Loga.vn]

Đặc điểm nào sau đây thuộc giới nguyên sinh

Câu 23 [66490] - [Loga.vn]

Loại vi khuẩn nào sau đây có khả năng quang tự dưỡng ?

Câu 24 [66489] - [Loga.vn]

Tập hợp nào sau đây thuộc nhóm vi sinh vật ?

Câu 25 [66487] - [Loga.vn]

Đặc điểm nào sau đây không thuộc giới Khởi sinh ?

Câu 26 [66484] - [Loga.vn]

Đặc điểm cấu tạo của giới Khởi sinh là:

Câu 27 [66482] - [Loga.vn]

Sinh vật nhân thực được phân thành những giới nào ?

Câu 28 [65755] - [Loga.vn]

Whittaker và Magulis dựa theotieeu chí nào để chia sinh vật thành 5 giới

Câu 29 [65754] - [Loga.vn]

Whittaker và Magulis chia sinh vật thành mấy giới ?

Câu 30 [65753] - [Loga.vn]

Lineaus chia sinh vật thành mấy giới ?

Câu 31 [65752] - [Loga.vn]

Nguyên tác đặt tên loai theo tên kép

Câu 32 [65751] - [Loga.vn]

Loài người thuộc ngành

Câu 33 [65750] - [Loga.vn]

Đơn vị phân loại trên loài cơ bản của sinh giới là

Câu 34 [65749] - [Loga.vn]

Nhiều chi thân thuộc tập hợp thanh một

Câu 35 [65748] - [Loga.vn]

Thứ tự các bậc phân loại từ cao đến thấp

Đánh giá, bình luận
Điểm đánh giá trung bình

5

0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
100%
(1)

a

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook