Chi tiết đề thi

Đề ôn tập chương dao động cơ cơ bản

ctvloga406
3 lượt thi
Vật Lý
Dễ
(0)
30
38 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [58684] - [Loga.vn]

Một vật nhỏ dao động điều hòa thực hiện 2016 dao động toàn phần trong 1008 s. Tần số dao động là

Câu 2 [58682] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động theo phương trình x = 10cos2πt (cm) có pha tại thời điểm t là

Câu 3 [58677] - [Loga.vn]

Câu 4 [58676] - [Loga.vn]

Câu 5 [58661] - [Loga.vn]

 Một vật nhỏ dao động điều hòa với biên độ 4 cm trên trục Ox. Tại thời điểm pha của dao động là  rad thì vật có li độ:

Câu 6 [58681] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động điều hoà theo phương nằm ngang trên đoạn thẳng AB = 8 cm với chu kỳ T = 2 s.Chọn gốc tọa độ tại trung điểm của AB, lấy t = 0 khi chất điểm qua li độ x = -2 cm và hướng theo chiều âm. Phương trình dao động của chất điểm là:

Câu 7 [58680] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 6 cm, tần số 2 Hz. Tại thời điểm t = 0  vật đi qua vị trí li độ 3 cm theo chiều âm. Phương trình dao động của vật là:

Câu 8 [58678] - [Loga.vn]

Câu 9 [59526] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa với biên độ 4cm và chu kì 2s. Quãng đường vật đi được trong 4s là

Câu 10 [59523] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 6cos(4πt + π/3) cm. Quãng đường vật đi được kể từ khi bắt đầu dao động (t = 0) đến thời điểm t = 0,5(s) là

Câu 11 [59519] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 5cosωt (cm). Quãng đường vật đi được trong một chu kì là

Câu 12 [59517] - [Loga.vn]

Tìm câu sai.
Biên độ của vật dao động điều hòa bằng

Câu 13 [59511] - [Loga.vn]

Một vật nhỏ dao động điều hòa có biên độ A. Quãng đường mà vật đi được trong 1 nửa chu kì là:

Câu 14 [59509] - [Loga.vn]

Một vật nhỏ dao động điều hòa có biên độ A. Quãng đường mà vật đi được trong 1 chu kì là

Câu 15 [59502] - [Loga.vn]

Một vật nhỏ dao động điều hòa có biên độ A, chu kì dao động T , ở thời điểm ban đầu = 0 vật đang ở vị trí biên. Quãng đường mà vật đi được từ thời điểm ban đầu đến thời điểm t=T/3 là

Câu 16 [59492] - [Loga.vn]

Một vật nhỏ dao động điều hòa có biên độ A, chu kì dao động T , ở thời điểm ban đầu = 0 vật đang ở vị trí biên.Quãng đường mà vật đi được từ thời điểm ban đầu đến thời điểm t=T/6 là

Câu 17 [59488] - [Loga.vn]

Một vật nhỏ dao động điều hòa có biên độ A, chu kì dao động T , ở thời điểm ban đầu to = 0 vật đang ở vị trí biên. Quãng đường mà vật đi được từ thời điểm ban đầu đến thời điểm t=T/4 là

Câu 18 [59477] - [Loga.vn]

Vật dao động điều hòa với chu kì T, biên độ A. Chọn gốc thời gian là lúc vật đang ở vị trí có li đô cực tiểu, vật ở vị trí có li độ 0.5A lần đầu tiên ở thời điểm

Câu 19 [59468] - [Loga.vn]

Vật dao động điều hòa với chu kì T. Gốc thời gian là lúc vật đang ở vị trí biên, vật ở cách vị trí cân bằng 0.5A lần đầu tiên ở thời điểm

Câu 20 [59466] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa có chu kì là T. Thời gian ngắn nhất vật chuyện động từ biên này đến biên kia là

Câu 21 [59566] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hoà với phương trìnhX= 8cos(π/3t-π/3) . Khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu dao động (t = 0) đến khi vật đi được quãng đường 64 cm là

Câu 22 [59557] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hoà với biên độ 4 cm, chu kì 2 s. Khoảng thời gian vật dao động được quãng đường 64 cm là

Câu 23 [59550] - [Loga.vn]

Cho một vật dao động điều hòa, biết quãng đường vật đi được trong hai chu kỳ dao động là 60cm. Quãng đường vật đi được trong nửa chu kỳ là

Câu 24 [59548] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hoà với chu kì T, biên độ bằng 5 cm. Quãng đường vật đi được trong 2,5T là

Câu 25 [59546] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo dao động với phương trình x = 4cos(4πt) cm. Quãng đường vật đi được trong thời gian 30 (s) kể từ lúc = 0 là

Câu 26 [59539] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa, trong 1 phút thực hiện được 30 dao động toàn phần. Quãng đường mà vật di chuyển trong 8 s là 64 cm. Biên độ dao động của vật là

Câu 27 [59578] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa theo trục Ox, quanh vị trí cân bằng O với biên độ A và chu kì T. Trong khoảng thời gian T/3 quăng đường nhỏ nhất vật có thể đi được là

Câu 28 [59576] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa theo trục Ox, quanh vị trí cân bằng O với biên độ A và chu kì T. Trong khoảng thời gian T/4 quăng đường lớn nhất vật có thể đi được là

Câu 29 [59571] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A, chu kì T. Tốc độ trung bình chất điểm trong một nửa chu kì là

Câu 30 [59570] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A, chu kì T. Tốc độ trung bình chất điểm trong một chu kì là

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook