Chi tiết đề thi

ĐỀ ÔN TẬP DÃY HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI

ctvloga114
0 lượt thi
Hóa Học
Dễ
(0)
27
34 phút
100 xu
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [50079] - [Loga.vn]

Cho 1 viên Natri vào dung dịch CuSO4 , hiện tượng xảy ra:

Câu 2 [50078] - [Loga.vn]

Ngâm 1 lá Zn vào dung dịch CuSO4 sau 1 thời gian lấy lá Zn ra thấy khối lượng dung dịch tăng 0,2 g. Vậy khối lượng Zn phản ứng là

Câu 3 [50077] - [Loga.vn]

Ngâm lá sắt có khối lượng 56gam vào dung dịch AgNO3 , sau một thời gian lấy lá sắt ra rửa nhẹ cân được 57,6 gam . Vậy khối lượng Ag sinh ra là

Câu 4 [50076] - [Loga.vn]

Chỉ dùng nước nhận biết được ba chất rắn riêng biệt:

Câu 5 [50075] - [Loga.vn]

Cho một lá Fe vào dung dịch CuSO4 , sau một thời gian lấy lá sắt ra, khối lượng dung dịch thay đổi như thế nào?

Câu 6 [50074] - [Loga.vn]

Cho lá đồng vào dung dịch AgNO3 , sau một thời gian lấy lá đồng ra cân lại khối lượng lá đồng thay đổi như thế nào ?

Câu 7 [50073] - [Loga.vn]

Hoà tan hoàn toàn 32,5 gam một kim loại M ( hoá trị II ) bằng dung dịch H2SO4 loãng được 11,2 lít khí hiđro (ở đktc). M là

Câu 8 [50072] - [Loga.vn]

Cùng một khối lượng Al và Zn, nếu được hoà tan hết bởi dung dịch HCl thì

Câu 9 [50071] - [Loga.vn]

Cho 10 gam hỗn hợp gồm Al và Cu vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 6,72 lít khí hidrô ( ở đktc ). Phần trăm về khối lượng của nhôm trong hỗn hợp là :

Câu 10 [50070] - [Loga.vn]

Có 3 lọ đựng 3 chất riêng biệt Mg , Al , Al2O3 để nhận biết chất rắn trong từng lọ chỉ dùng 1 thuốc thử là :

Câu 11 [50069] - [Loga.vn]

Cho 1 thanh đồng vào dung dịch HCl có hiện tượng gì xảy ra?

Câu 12 [50068] - [Loga.vn]

Cho 1 lá nhôm vào dung dịch NaOH. Có hiện tượng:

Câu 13 [50067] - [Loga.vn]

Cho 5,4 gam nhôm vào dung dịch HCl dư , thể tích khí thoát ra (ở đktc) :

Câu 14 [50066] - [Loga.vn]

Hiện tượng xảy ra khi cho 1 thanh sắt vào dung dịch H2SO4 đặc nguội:

Câu 15 [50065] - [Loga.vn]

Hiện tượng xy ra khi cho 1 lá nhôm vào dung dịch H2SO4 đặc, nguội:

Câu 16 [50064] - [Loga.vn]

Hiện tượng gì xảy ra khi cho 1 thanh đồng vào dung dịch H2SO4 loãng?

Câu 17 [50063] - [Loga.vn]

Cho 4,8 gam kim loại M có hóa trị II vào dung dịch HCl dư , thấy thoát ra 4,48 lít khí hidro (ở đktc). Vậy kim loại M là :

Câu 18 [50062] - [Loga.vn]

Có 4 kim loại X, Y, Z, T đứng sau Mg trong dãy hoạt động hóa học. Biết  Z và T tan trong dung dịch HCl, X và Y không tan trong dung dịch HCl , Z đẩy được T trong dung dịch muối T, X đẩy được Y trong dung dịch muối Y. Thứ tự hoạt động hóa học của kim loại tăng dần như sau:

Câu 19 [50061] - [Loga.vn]

Kim loại nào dưới đây làm sạch được một mẫu dung dịch Zn(NO3)2 lẫn Cu(NO3)2 và AgNO3 ?

Câu 20 [50060] - [Loga.vn]

Có một mẫu Fe bị lẫn tạp chất là nhôm, để làm sạch mẫu sắt này bằng cách ngâm nó với

Câu 21 [50059] - [Loga.vn]

Dãy kim loại tác dụng được với dung dịch Cu(NO3)2 tạo thành Cu kim loại:

Câu 22 [50058] - [Loga.vn]

Dung dịch ZnCl2 có lẫn tạp chất CuCl2, kim loại làm sạch dung dịch ZnCl2 là:

Câu 23 [50057] - [Loga.vn]

Để làm sạch một mẫu đồng kim loại có lẫn sắt kim loại và kẽm kim loại có thể ngâm mẫu đồng vào dung dịch

Câu 24 [50056] - [Loga.vn]

Có một mẫu dung dịch MgSO4 bị lẫn tạp chất là ZnSO4 , có thể làm sạch mẫu dung dịch này bằng kim loại

Câu 25 [50055] - [Loga.vn]

Từ Cu và hoá chất nào dưới đây để điều chế được CuSO4 ?

Câu 26 [50054] - [Loga.vn]

Dãy kim loại được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học tăng dần:

Câu 27 [50053] - [Loga.vn]

Dãy kim loại được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học giảm dần:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook