Chi tiết đề thi

Đề ôn tập Hóa học 12

ctvloga369
0 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [67931] - [Loga.vn]

Để phân biệt Al, Al2O3, Mg có thể dùng

Câu 2 [67930] - [Loga.vn]

Trong các phản ứng hóa học, sắt kim loại luôn thể hiện tính chất gì?

Câu 3 [67929] - [Loga.vn]

Loại quặng có thành phần chủ yếu là Fe2O3 gọi là

Câu 4 [66895] - [Loga.vn]

Cho các chất sau: Al, Al2(SO4)3, Al2O3, Zn(OH)2, Ca(HCO3)2, NaHSO4. Số chất lưỡng tính là

Câu 5 [66891] - [Loga.vn]

Một muối khi tan vào nước tạo thành dung dịch có môi trường axit, muối đó là.

Câu 6 [66886] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây sai?

Câu 7 [66885] - [Loga.vn]

Este nào sau đây khi thủy phân, sản phẩm có khả năng cho được phản ứng tráng gương?

Câu 8 [66878] - [Loga.vn]

Cho các nhận định sau:
(1) Ở điều kiện thường, các kim loại như Na, K, Ca và Ba khử được nước giải phóng khí H2

(2) Dùng nước để dập tắt các đám cháy magiê.

(3) Cho CrO3 vào dung dịch NaOH loãng dư, thu được dung dịch có màu da cam.

(4) Phèn chua có công thức là Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

(5) Trong môi trường kiềm, muối crom (III) bị những chất oxi hóa mạnh oxi hóa thành muối crom(VI).

Số nhận định đúng là:

Câu 9 [66869] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau:

(a) Tơ nilon – 6,6 được điều chế bằng phản ứng trừng ngưng

(b) Thủy phân hoàn toàn saccarozo trong môi trường axit thu được glucozơ

(c) Ở điều kiện thích hợp, glucozo tác dụng với H2 tạo ra sobitol

(d) Chất béo là trieste của các axit hữu cơ với glixerol

(e) Liên kết peptit là liên kết –CO–NH– của 2 đơn vị α - aminoaxit

Số phát biểu đúng là:

Câu 10 [66792] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau:

1) Các amin đều độc.

2) Các amin đều tan tốt trong nước, và có tính bazo.

3) Dung dịch benzenamin không đổi màu quỳ tím.

4) Có thể nhận biết anilin và metylamin bằng nước brom.

Số phát biểu sai là:

Câu 11 [65535] - [Loga.vn]

Công thức sắt (III) hiđroxit là

Câu 12 [65526] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây sai?

Câu 13 [64839] - [Loga.vn]

Hoà tan hoàn toàn 5,85 gam bột kim loại M vào dung dịch HCl, thu được 7,28 lít khí H2 đktc. Kim loại M là

Câu 14 [64837] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn amin X no, đơn chức mạch hở bằng O2 thu được 4,48 lít CO2 đktc và 1,12 lít N2. Công thức phân tử của X là

Câu 15 [64822] - [Loga.vn]

Khi đốt cháy than đá thu được hỗn hợp khí trong đó khi X( không màu, không mùi, độc) X là khi nào sau đây?

Câu 16 [64795] - [Loga.vn]

Khi bị ốm, mất sức nhiều người bệnh thường được truyền dịch đường để bổ sung nhanh năng lượng, chất trong dịch truyền có tác dụng trên là:

Câu 17 [62442] - [Loga.vn]

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Ngâm lá Cu trong dung dịch AgNO3.

(b) Ngâm lá Zn trong dung dịch HCl loãng.

(c) Ngâm lá Al trong dung dịch HCl.

(d) Ngâm hợp kim Fe-Cu trong dung dịch HCl.

(e) Để một vật bằng gang (hợp kim Fe-C) ngoài không khí ẩm.

(g) Ngâm lá Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3.

Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa là

Câu 18 [62424] - [Loga.vn]

Triolein có công thức cấu tạo là

Câu 19 [68759] - [Loga.vn]

Hòa tan 33,75 gam một kim loại M trong dung dịch HNO3 loãng dư thu được 16,8 lít khí X (đktc) gồm 2 khí không màu và có 1 khí hóa nâu trong không khí, có tỉ khối với hidro bằng 17,8. Kim loại M là:

Câu 20 [68756] - [Loga.vn]

Hòa tan hoàn toàn 2,97 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat bằng dung dịch H2SO4 dư thu được dung dịch X và 0,56 lít khí bay ra (đktc). Khối lượng muối có trong dung dịch X là?

Câu 21 [68754] - [Loga.vn]

Dẫn từ từ hỗn hợp khí CO và H2 ;qua ống sứ đựng 26,4 gam hỗn hợp bột các oxit của magie, nhôm, sắt, đồng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 4,48 lít khí (đktc) và hơi chỉ chứa CO2 và H2O. Trong ống sứ còn lại m gam chất rắn, tìm m?

Câu 22 [68749] - [Loga.vn]

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp bột Ag, Mg trong dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được hỗn hợp khí gồm 0,1 mol NO2 và 0,15 mol NO. Dung dịch tạo thành sau phản ứng có 39,35 gam 2 muối khan. Giá trị của m?

Câu 23 [67940] - [Loga.vn]

Khử m gam hỗn hợp X gồm các oxit CuO, FeO, Fe2O3, Fe3O4 bằng khí CO ở nhiệt độ cao, thu được 40 gam hỗn hợp chất rắn Y và 13,2 gam khí CO2. Tìm m

Câu 24 [67939] - [Loga.vn]

Hòa tan hoàn toàn 8,8 gam hỗn hợp bột kim loại trong dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được 4,48 lít SO2 (sản phẩm khử duy nhất, đo ở đktc). Khối lượng muối sunfat khan tạo thành là

Câu 25 [67938] - [Loga.vn]

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp bột kim loại trong dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được 0,672 lít khí H2 (đktc) và 3,92 gam hỗn hợp muối sunfat. Giá trị của m là:

Câu 26 [67933] - [Loga.vn]

Có thể dùng dãy các chất khí nào sau đây để làm khô khí amoniac

Câu 27 [66911] - [Loga.vn]

Cho các nhận định sau:
(1) Trong y học, glucozơ được dùng làm thuốc tăng lực.
(2) Trong công nghiệp dược phẩm, saccacrozơ được dùng để pha chế thuốc.
(3) Trong công nghiệp, một lượng lớn chất béo dùng để điều chế xà phòng và glixerol.
(4) Các ankylamin được dùng trong tổng hợp hữu cơ.
(5) Muối mononatri của axit glutaric là thuốc hỗ trợ thần kinh.
(6) Một số este có mùi thơm hoa quả được dùng trong công nghiệp thực phẩm và mĩ phẩm.
Số nhận định đúng là

Câu 28 [66908] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau:
(1) Poli(vinyl clorua) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.
(2) Ở điều kiện thường, tristearin là chất rắn.
(3) Xenlulozơ thuộc loại polisaccarit.
(4) Hàm lượng cacbon trong fructozơ nhiều hơn trong glucozơ.
(5) Ở điều kiện thường, anilin là chất lỏng, không màu, rất độc và ít tan trong nước.
(6) Đun nóng anbumin của lòng trắng trứng trong môi trường kiềm, thu được các a-amino axit.
Số phát biểu đúng là

Câu 29 [66907] - [Loga.vn]

Cho các nhận định sau:
(1) Natri hiđrocacbonat được dùng trong y học, công nghệ thực phẩm, chế tạo nước giải khát.
(2) Các hợp kim nhẹ, bền, chịu được nhiệt độ cao và áp suất lớn được dùng chế tạo tên lửa.
(3) Các kim loại kiềm dùng để chế tạo các hợp kim có nhiệt độ nóng chảy thấp dùng trong thiết bị báo cháy.
(4) Phèn chua được dùng làm trong nước đục.
(5) Natri hay kali được dùng làm chất trong trao đổi nhiệt trong một số lò phản ứng hạt nhân.
(6) Dung dịch natri cacbonat dùng để tẩy sạch vết màu mỡ bám trên chi tiết máy.
Số nhận định đúng là

Câu 30 [66902] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau:

1. Mg cháy trong khí CO2 ở nhiệt độ cao.
2. Thổi khí NH3 qua CrO3 đun nóng thấy chất rắn chuyển từ màu đỏ sang màu đen .
3. Ở nhiệt độ cao, tất cả các kim loaị kiềm thổ đều phản ứng đươc̣ với nước.
4. Hơp̣ kim đồng thau (Cu – Zn) để trong không khí ẩm bị ăn mòn điện hóa.
5. Hỗn hơp̣ KNO3 và Cu (tỉ lệ mol 1 : 1) tan hết trong dung dic̣h NaHSO4 dư.
6. Cho NH3 dư vào dung dic̣h AlCl3 thu đươc̣ kết tủa trắng keo, sau đó kết tủa tan dần.
Số phát biểu đúng là

Câu 31 [66901] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau:
(a) Axit axetic và axit propionic tan vô hạn trong nước.
(b) Dung dịch axit a-aminoisovaleric làm quì tím hóa đỏ.
(c) Đồng phân cấu tạo là các hợp chất hữu cơ có cùng công thức phân tử nhưng có cấu tạo hóa học
khác nhau.
(d) Các ancol đều có đồng phân mạch cacbon và đồng phân vị trí nhóm chức.
(e) Axit e-aminocaproic và axit w-aminoenantoic đều có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng
tạo polime.
(g) Trùng hợp là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) giống nhau hay tương tự nhau thành
phân tử rất lớn (polime).
Số phát biểu đúng là

Câu 32 [66893] - [Loga.vn]

Một mẫu nước cứng khi đun nóng thì mất tính cứng của nước. Mẫu nước cứng này chứa các ion nào sau đây?

Câu 33 [66888] - [Loga.vn]

Vật làm bằng thép tráng kẽm (tôn) bị sây sát nhỏ tới lớp thép bên trong để trong không khí ẩm thì bị ăn mòn điện hóa, phản ứng xảy ra ở anot là

Câu 34 [66874] - [Loga.vn]

Cho dãy các chất: (1) phenylamin, (2) etylamin, (3) điphenylamin, (4) đimetylamin, (5) amoniac.
Dãy các chất sắp xếp theo thứ tự lực bazơ tăng dần là:

Câu 35 [65554] - [Loga.vn]

Tiến hành các thí nghiệm sau :

(a) Cho bột Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư.

(b) Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch NaHCO3 theo tỉ lệ mol 1:1.

(c) Cho Ba(HCO3)2 tác dụng với dung dịch NaOH theo tỉ lệ mol 1:1.

(d) Cho AlCl3 tác dụng với dung dịch NaOH dư.

(e) Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch Ba(OH)2.

(g) Cho bột Al dư vào dung dịch HNO3 loãng (phản ứng không thu được khí).

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn số thí nghiệm thu được dung dịch chứa hai muối là

Câu 36 [65553] - [Loga.vn]

Tiến hành thí nghiệm với các chất X,Y,Z,T thu được kết quả thí nghiệm như bảng sau:

Mẫu thử Thí nghiệm Hiện tượng
X Tác dụng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm
X Đun nóng với H2SO4 loãng, thêm tiếp dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng Tạo kết tủa Ag
Y Đun nóng với dung dịch NaOH (loãng, dư) để nguội. Sau đó thêm vài giọt dung dịch CuSO4 Tạo dung dịch xanh lam
Z Tác dụng với quỳ tím Quỳ tím chuyển xanh
T Tác dụng với dung dịch brom Có kết tủa trắng

Các chất X,Y,Z,T lần lượt là:

Câu 37 [65104] - [Loga.vn]

Cho m gam bột Fe vào 200 ml dung dịch chứa 2 muối AgNO3 0,15M và Cu(NO3)2 0, 1M, sau một thời gian thu được 3,84 gam hỗn hợp kim loại và dung dịch X. Cho 3,25 gam bột Zn vào dung dịch X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,895 gam hỗn hợp kim loại và dung dịch Y. Giá trị của m là:

Câu 38 [64829] - [Loga.vn]

Thủy phân 4,4 gam etyl axetat bằng 100 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là:

Câu 39 [64791] - [Loga.vn]

Hòa tan hoàn toàn 13,8 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe vào dung dịch H2SO4 loãng thu được 10,08 lít khí (đktc). Phần trăm về khối lượng Al trong X là

Câu 40 [64784] - [Loga.vn]

Cho 15,00 gam glyxin vào 300 ml dung dịch HCl, thu được dung dịch X. Cho X tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch KOH 2M thu được dun dịch Y. Cô cạn Y thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook