Chi tiết đề thi

Đề ôn tập lý thuyết

ctvloga369
0 lượt thi
Hóa Học
Dễ
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [65563] - [Loga.vn]

Cho các chất: etilen, but-2-in, toluen, stiren, propan, phenol. Số chất phản ứng được với dung dịch Br2 ở nhiệt độ thường là

Câu 2 [65562] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 3 [65560] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 4 [65559] - [Loga.vn]

Phương trình rút gọn Ba2+ + SO42- → BaSO4 tương ứng với phương trình phân tử nào sau đây?

Câu 5 [65557] - [Loga.vn]

Tinh bột, xenlulozo, saccarozo đều có phản ứng nào sau đây?

Câu 6 [65555] - [Loga.vn]

Cho các chất sau: phenol, anilin, buta-1,3-đien, benzen, toluen, stiren, vinyl clorua, axit acrylic. Số chất tác dụng được với nước brom ở nhiệt độ thường là

Câu 7 [65535] - [Loga.vn]

Công thức sắt (III) hiđroxit là

Câu 8 [65526] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây sai?

Câu 9 [65558] - [Loga.vn]

Thí nghiệm nào sau đây không sinh ra chất rắn?

Câu 10 [65554] - [Loga.vn]

Tiến hành các thí nghiệm sau :

(a) Cho bột Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư.

(b) Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch NaHCO3 theo tỉ lệ mol 1:1.

(c) Cho Ba(HCO3)2 tác dụng với dung dịch NaOH theo tỉ lệ mol 1:1.

(d) Cho AlCl3 tác dụng với dung dịch NaOH dư.

(e) Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch Ba(OH)2.

(g) Cho bột Al dư vào dung dịch HNO3 loãng (phản ứng không thu được khí).

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn số thí nghiệm thu được dung dịch chứa hai muối là

Câu 11 [65553] - [Loga.vn]

Tiến hành thí nghiệm với các chất X,Y,Z,T thu được kết quả thí nghiệm như bảng sau:

Mẫu thử Thí nghiệm Hiện tượng
X Tác dụng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm
X Đun nóng với H2SO4 loãng, thêm tiếp dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng Tạo kết tủa Ag
Y Đun nóng với dung dịch NaOH (loãng, dư) để nguội. Sau đó thêm vài giọt dung dịch CuSO4 Tạo dung dịch xanh lam
Z Tác dụng với quỳ tím Quỳ tím chuyển xanh
T Tác dụng với dung dịch brom Có kết tủa trắng

Các chất X,Y,Z,T lần lượt là:

Câu 12 [65551] - [Loga.vn]

Cho sơ đồ biến hoá : CrCl3 + KOH dư → X;

X + Br2 + KOH → Y;

Y + H2SO4 loãng → Z;

Z + FeSO4 + H2SO4 → T.

Chất Y và T lần lượt là

Câu 13 [65544] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau :

(a) Điện phân dung dịch H2SO4 loãng (điện cực trơ) thu được khí O2 ở anot.

(b) Cho than cốc tác dụng với ZnO ở nhiệt độ cao, thu được Zn và CO2.

(c) Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4 có xuất hiện ăn mòn điện hoá.

(d) Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là W, kim loại có độ cứng lớn nhất là Cr.

(e) Cho bột Mg dư vào dung dịch FeCl3 thu được chất rắn gồm Mg và Fe.

Số phát biểu đúng là

Câu 14 [65537] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây không có khả năng làm mất tính cứng của nước cứng tạm thời?

Câu 15 [65532] - [Loga.vn]

Cho các chất sau: etyl axetat, tripanmitin, phenyl axetat, vinyl fomat, etyl clorua. Số chất tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng sinh ra ancol là

Câu 16 [65093] - [Loga.vn]

Để làm sạch lớp cặn trong các dụng cụ đun và chứa nước nóng, người ta thường dùng:

Câu 17 [65086] - [Loga.vn]

Ankin là những hidrocacbn không no, mạch hở, có công thức chung là:

Câu 18 [64832] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là đúng

Câu 19 [64830] - [Loga.vn]

Polime nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh

Câu 20 [64813] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây trùng hợp tạo PVC

Câu 21 [64812] - [Loga.vn]

kim loại nào sau đây là kim loại kiềm

Câu 22 [64808] - [Loga.vn]

Etyl axetat có khả năng hòa tan tốt nhiều chất nên được dùng làm dung môi để tách, chiết chất hữu cơ. Etyl axetat được tổng hợp khi đun nóng hỗn hợp etanol và axit axetic với chất xúc tác là

Câu 23 [64803] - [Loga.vn]

Tên thay thế của ancol có công thức cấu tạo thu gọn là CH3CH2CH2OH là

Câu 24 [64799] - [Loga.vn]

Chất béo là thức ăn quan trọng của con người, là nguồn cung cấp dinh dưỡng và năng lượng đáng kể cho cơ thể hoạt động. Ngoài ra, một lượng lớn chất béo được dùng trong công nghiệp để sản xuất

Câu 25 [64795] - [Loga.vn]

Khi bị ốm, mất sức nhiều người bệnh thường được truyền dịch đường để bổ sung nhanh năng lượng, chất trong dịch truyền có tác dụng trên là:

Câu 26 [64777] - [Loga.vn]

Trong phòng thí nghiệm, tiến hành điều chế H2 bằng cách cho Zn vào dung dịch HCl loãng. Khí H2 sẽ thoát ra nhanh hơn nếu thêm vào hệ phản ứng vài giọt dung dịch nào sau đây?

Câu 27 [64772] - [Loga.vn]

Thành phần chính của phân đạm ure là

Câu 28 [64770] - [Loga.vn]

Thành phần chính của đá vôi là canxi cacbonat. Công thức của canxi cacbonat là:

Câu 29 [64769] - [Loga.vn]

Cho dãy các chất: Al, Fe3O4, Na2CO3 và Fe(OH)3. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là

Câu 30 [63488] - [Loga.vn]

Có các lọ mất nhãn chứa lần lươt các dung dịch BaCl2, KBr, Zn(NO3)2, Na2CO3, AgNO3. Chỉ dùng một thuốc thử nhận biết các dung dịch trên, thuốc thử đó là

Câu 31 [63485] - [Loga.vn]

Chia một dung dịch Br2 màu vàng nâu thành 2 phần:

- Dẫn khí X không màu đi qua phần 1 dung dịch, sau đó dung dịch mất màu

- Dẫn khí Y không màu đi qua phần 2 dung dịch, thì dung dịch sẫm màu hơn

Hai khí X, Y lần lượt là:

Câu 32 [63482] - [Loga.vn]

Dùng muối iot hằng ngày đề phòng ngừa bệnh bướu cổ. Muối iot đó là

Câu 33 [63481] - [Loga.vn]

Chọn mệnh đề sai:

Trong cùng một chu kì của bảng tuần hoàn, đi từ trái sang phải

Câu 34 [63480] - [Loga.vn]

Chọn mệnh đề đúng

Câu 35 [62448] - [Loga.vn]

Cho các loại tơ: bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ tằm, tơ nitron, tơ nilon-6,6. Số tơ tổng hợp là 

Câu 36 [62446] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau:

(a) Tất cả các peptit đều có phản ứng màu biure.

(b) Đipeptit là những peptit chứa 2 liên kết peptit.

(c) Muối phenylamoni clorua không tan trong nước.

(d) Ở điều kiện thường, metylamin và etylamin là những chất khí có mùi khai.

Số phát biểu đúng là

Câu 37 [62442] - [Loga.vn]

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Ngâm lá Cu trong dung dịch AgNO3.

(b) Ngâm lá Zn trong dung dịch HCl loãng.

(c) Ngâm lá Al trong dung dịch HCl.

(d) Ngâm hợp kim Fe-Cu trong dung dịch HCl.

(e) Để một vật bằng gang (hợp kim Fe-C) ngoài không khí ẩm.

(g) Ngâm lá Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3.

Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa là

Câu 38 [62424] - [Loga.vn]

Triolein có công thức cấu tạo là

Câu 39 [62412] - [Loga.vn]

Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp

Câu 40 [61877] - [Loga.vn]

Xét các dung dịch sau đây:

X1: CH3COOK X2: NH4Cl X3: Na2CO3

Y1: KHSO4 Y2: NaCl

dung dịch nào có độ pH < 7?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook