Chi tiết đề thi

ĐỀ ÔN TẬP MỘT SỐ MUỐI QUAN TRỌNG VÀ PHÂN BÓN HÓA HỌC

ctvloga114
0 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
20
25 phút
100 xu
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [50557] - [Loga.vn]

Phần trăm về khối lượng của nguyên tố N trong (NH2)2CO là :

Câu 2 [50556] - [Loga.vn]

Khối lượng của nguyên tố N có trong 200 g (NH4)2SO4 là

Câu 3 [50555] - [Loga.vn]

Cho 0,1 mol Ba(OH)2 vào dung dịch NH4NO3 dư thì thể tích thoát ra ở đktc là :

Câu 4 [50554] - [Loga.vn]

Để nhận biết dung dịch NH4NO3 , Ca3 (PO4)2 , KCl người ta dùng dung dịch :

Câu 5 [50553] - [Loga.vn]

Để nhận biết 2 loại phân bón hoá học là: NH4NO3 và NH4Cl. Ta dùng dung dịch:

Câu 6 [50552] - [Loga.vn]

Trong các loại phân bón sau, loại phân bón nào có lượng  đạm cao nhất ?

Câu 7 [50551] - [Loga.vn]

Dãy phân bón hoá học chỉ chứa toàn phân bón hoá học đơn là:

Câu 8 [50550] - [Loga.vn]

Trong các loại phân bón hoá học sau loại nào là phân đạm ?

Câu 9 [50549] - [Loga.vn]

Trong các loại phân bón sau, phân bón hoá học kép là:

Câu 10 [50548] - [Loga.vn]

Trong các hợp chất sau hợp chất có trong tự nhiên dùng làm phân bón hoá học:

Câu 11 [50547] - [Loga.vn]

Hoà tan 5,85 g natri clorua vào nước thu được 50 ml dung dịch. Dung dịch tạo thành có nồng độ mol là:

Câu 12 [50546] - [Loga.vn]

Hoà tan 10,95 g KNO3 vào 150g nước thì được dung dịch bão hoà ở 200C, độ tan của KNO3 ở nhiệt độ này là:

Câu 13 [50545] - [Loga.vn]

Hoà tan 7,18 gam muối NaCl vào 20 gam nước ở 200C thì được dung dịch bão hoà. Độ tan của NaCl ở nhiệt độ đó là:

Câu 14 [50544] - [Loga.vn]

Để có được dung dịch NaCl 32%, thì khối lượng NaCl cần  lấy hoà tan vào 200 gam nước là:

Câu 15 [50543] - [Loga.vn]

Hoà tan 50 gam muối ăn vào 200gam nước thu được dung dịch có nồng độ là:

Câu 16 [50542] - [Loga.vn]

Để làm sạch dung dịch NaCl có lẫn Na2SO4 ta dùng:

Câu 17 [50541] - [Loga.vn]

Điện phân dung dịch natri clorua (NaCl) bão hoà trong bình điện phân có màng ngăn ta thu

Câu 18 [50540] - [Loga.vn]

Muối kali nitrat (KNO3):

Câu 19 [50539] - [Loga.vn]

Nung kali nitrat (KNO3) ở nhiệt độ cao, ta thu được chất khí là:

Câu 20 [50538] - [Loga.vn]

Trong tự nhiên muối natri clorua có nhiều trong:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook