Chi tiết đề thi

ĐỀ ÔN TẬP MỘT SỐ OXIT QUAN TRỌNG

ctvloga114
0 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
40
50 phút
100 xu
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [49352] - [Loga.vn]

Dãy oxit tác dụng với dung dịch axit clohiđric (HCl):

Câu 2 [49351] - [Loga.vn]

Dãy oxit tác dụng với nước tạo ra dung dịch kiềm:

Câu 3 [49350] - [Loga.vn]

Hoà tan 23,5 g kali oxit vào nước được 0,5 lít dung dịch A. Nồng độ mol của dung dịch A là:

Câu 4 [49348] - [Loga.vn]

Oxit có phần trăm khối lượng của nguyên tố kim loại gấp 2,5 lần phần trăm khối lượng của nguyên tố oxi là:

Câu 5 [49347] - [Loga.vn]

Cặp chất tác dụng với nhau tạo ra muối natrisunfit là:

Câu 6 [49346] - [Loga.vn]

Vôi sống có công thức hóa học là :

Câu 7 [49345] - [Loga.vn]

Cho các oxit : Na2O , CO , CaO , P2O5 , SO2 . Có bao nhiêu cặp chất tác dụng được với nhau ?

Câu 8 [49344] - [Loga.vn]

Dung dịch được tạo thành từ lưu huỳnh đioxit với nước có :

Câu 9 [49343] - [Loga.vn]

Dãy các chất tác dụng đuợc với nước tạo ra dung dịch bazơ là:

Câu 10 [49342] - [Loga.vn]

Chất làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu đỏ là:

Câu 11 [49341] - [Loga.vn]

Dãy các chất tác dụng với lưu huỳnh đioxit là:

Câu 12 [49340] - [Loga.vn]

Chất có trong không khí góp phần gây nên hiện tượng vôi sống hóa đá là :

Câu 13 [49339] - [Loga.vn]

Trong hơi thở, Chất khí làm đục nước vôi trong là:

Câu 14 [49338] - [Loga.vn]

Chất khí nặng gấp 2,2069 lần không khí là:

Câu 15 [49337] - [Loga.vn]

Hòa tan hết 11,7g  hỗn hợp gồm CaO và CaCO3 vào 100 ml dung dịch HCl 3M .Khối lượng muối thu được là :

Câu 16 [49336] - [Loga.vn]

Khử 16 gam Fe2O3 bằng CO dư , sản phẩm khí thu được cho đi vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là :

Câu 17 [49335] - [Loga.vn]

Nếu hàm lượng của sắt là 70% thì đó là chất nào trong số các chất sau :

Câu 18 [49334] - [Loga.vn]

Để làm khô khí CO2 cần dẫn khí này qua :

Câu 19 [49333] - [Loga.vn]

Hòa tan 12,6 gam natrisunfit vào dung dịch axit clohidric dư. Thể tích khí SO2 thu được ở đktc là:

Câu 20 [49332] - [Loga.vn]

Khí có tỉ khối đối với hiđro bằng 32 là:

Câu 21 [49331] - [Loga.vn]

Cho 2,24 lít CO2 (đktc) tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư. Khối lượng chất kết tủa thu được là :

Câu 22 [49330] - [Loga.vn]

Cho 20 gam hỗn hợp X gồm CuO và Fe2O3 tác dụng vừa đủ với 0,2 lít dung dịch HCl có nồng độ 3,5M. Thành phần phần trăm theo khối lượng của CuO và Fe2O3 trong hỗn hợp X lần lượt là :

Câu 23 [49329] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây góp phần nhiều nhất vào sự hình thành mưa axit ?

Câu 24 [49328] - [Loga.vn]

Để nhận biết 3 khí không màu : SO2 , O2 , H2 đựng trong 3 lọ mất nhãn ta dùng:

Câu 25 [49327] - [Loga.vn]

Khí nào sau đây Không duy trì sự sống và sự cháy ?

Câu 26 [49326] - [Loga.vn]

Để thu được 5,6 tấn vôi sống với hiệu suất phản ứng đạt 95% thì lượng CaCO3 cần dùng là :

Câu 27 [49325] - [Loga.vn]

Oxit nào sau đây khi tác dụng với nước tạo ra dung dịch có pH > 7 ?

Câu 28 [49324] - [Loga.vn]

Để loại bỏ khí CO2 có lẫn trong hỗn hợp (O2 , CO2) , người ta cho hỗn hợp đi qua dung

dịch chứa:

Câu 29 [49323] - [Loga.vn]

Hòa tan 2,4 gam oxit của một kim loại hóa trị II vào 21,9 gam dung dịch HCl 10% thì vừa đủ . Oxit đó là:

Câu 30 [49322] - [Loga.vn]

Oxit của một nguyên tố hóa trị (II) chứa 28,57% oxi về khối lượng . Nguyên tố đó là:

Câu 31 [49321] - [Loga.vn]

Cặp chất tác dụng với nhau sẽ tạo ra khí lưu huỳnh đioxit là:

Câu 32 [49320] - [Loga.vn]

Hòa tan hết 5,6 gam CaO vào dung dịch HCl 14,6% . Khối lượng dung dịch HCl đã dùng là :

Câu 33 [49319] - [Loga.vn]

Chất nào dưới đây có phần trăm khối lượng của oxi lớn nhất ?

Câu 34 [49318] - [Loga.vn]

Để nhận biết 2 lọ mất nhãn đựng CaO và MgO ta dùng:

Câu 35 [49317] - [Loga.vn]

Hòa tan hết 12,4 gam Natrioxit vào nước thu được 500ml dung dịch A . Nồng độ mol của dung dịch A là

Câu 36 [49316] - [Loga.vn]

Sản phẩm của phản ứng phân hủy canxicacbonat bởi nhiệt là :

Câu 37 [49315] - [Loga.vn]

Dẫn hỗn hợp khí gồm CO2 , CO , SO2 lội qua dung dịch nước vôi trong (dư), khí thoát ra là :

Câu 38 [49314] - [Loga.vn]

Oxit được dùng làm chất hút ẩm ( chất làm khô ) trong phòng thí nghiệm là:

Câu 39 [49313] - [Loga.vn]

Oxit khi tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit sunfuric là:

Câu 40 [49312] - [Loga.vn]

Oxit tác dụng với nước tạo ra dung dịch làm quỳ tím hóa xanh là:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook