Chi tiết đề thi

ĐỀ ÔN TẬP NHÔM - SẮT - HỢP KIM SẮT: GANG, THÉP

ctvloga114
0 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
51
64 phút
100 xu
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [50006] - [Loga.vn]

Ngâm một lá sắt có khối lượng 20g vào dung dịch bạc nitrat, sau một thời gian phản ứng nhấc lá kim loại ra làm khô cân nặng 23,2g. Lá kim loại sau phản ứng có:

Câu 2 [50005] - [Loga.vn]

Clo hoá 33,6g một kim loại A ở nhiệt độ cao thu được 97,5g muối ACl3. A là kim loại:

Câu 3 [50004] - [Loga.vn]

Một tấn quặng manhetit chứa 81,2% Fe3O4. Khối lượng Fe có trong quặng là:

Câu 4 [50003] - [Loga.vn]

Một loại quặng chứa 82% Fe2O3. Thành phần phần trăm của Fe trong quặng theo khối lượng là:

Câu 5 [50002] - [Loga.vn]

Khử một lượng quặng hemantit chứa 80% (Fe2O3) thu được 1,68 tấn sắt, khối lượng quặng cần lấy là:

Câu 6 [50001] - [Loga.vn]

Hoà tan 16,8g kim loại hoá trị II vào dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được 6,72 lít khí H2 (đktc). Kim loại đem hoà tan là:

Câu 7 [50000] - [Loga.vn]

Phản ứng tạo ra muối sắt (III) sunfat là:

Câu 8 [49999] - [Loga.vn]

Để chuyển FeCl3 thành Fe(OH)3, người ta dùng dung dịch:

Câu 9 [49998] - [Loga.vn]

Trong các chất sau đây chất nào chứa hàm lượng sắt nhiều nhất?

Câu 10 [49997] - [Loga.vn]

Một tấm kim loại bằng vàng bị bám một lớp kim loại sắt ở bề mặt, để làm sạch tấm kim loại vàng ta dùng:

Câu 11 [49996] - [Loga.vn]

Kim loại được dùng để làm sạch  FeSO4 có lẫn tạp chất là CuSO4 là:

Câu 12 [49995] - [Loga.vn]

 Dụng cụ làm bằng gang dùng chứa hoá chất nào sau đây ?

Câu 13 [49994] - [Loga.vn]

Hoà tan hỗn hợp gồm Fe và Cu vào dung dịch HCl (vừa đủ). Các sản phẩm thu được sau phản ứng là:

Câu 14 [49993] - [Loga.vn]

Ngâm một cây đinh sắt sạch vào dung dịch bạc nitrat. Hiện tượng xảy ra là:

Câu 15 [49992] - [Loga.vn]

Cho dây sắt quấn hình lò xo (đã được nung nóng đỏ) vào lọ đựng khí clo. Hiện tượng xảy ra là:

Câu 16 [49991] - [Loga.vn]

Gang là hợp kim của sắt với cacbon và một lượng nhỏ các nguyên tố khác như: Si, Mn, S,… trong đó hàm lượng cacbon chiếm:

Câu 17 [49990] - [Loga.vn]

Thép là hợp kim của sắt với cacbon và một số nguyên tố khác trong đó hàm lượng cacbon chiếm:

Câu 18 [49989] - [Loga.vn]

 Hòa tan 25,8g hỗn hợp gồm bột Al và Al2O3 trong dung dịch HCl dư. Sau phản ứng người ta thu được 0,6g khí H2. Khối lượng muối AlCl3 thu được là :

Câu 19 [49988] - [Loga.vn]

Cho 5,4g Al  vào 100ml dung dịch H2SO4 0,5M .Thể tích khí H2 sinh ra (ở đktc) và nồng độ mol của dung dịch sau phản ứng là: (giả sử thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể)

Câu 20 [49987] - [Loga.vn]

Đốt nhôm trong bình khí Clo . Sau phản ứng thấy khối lượng chất rắn trong bình tăng 7,1g . Khối lượng nhôm đã tham gia phản ứng là :

Câu 21 [49986] - [Loga.vn]

 Cho 17g oxit M2O3 tác dụng hết với dung dịch H2SO4 thu được 57g muối sunfat. Nguyên tử khối của M là:

Câu 22 [49985] - [Loga.vn]

 Đốt cháy hoàn toàn 1,35g nhôm trong oxi. .Khối lượng nhôm oxit tạo thành và khối lượng oxi đã tham gia phản ứng là:

Câu 23 [49984] - [Loga.vn]

Hòa tan 5,1g oxit của một kim loại hóa trị III bằng dung dịch HCl, số mol axit cần dùng là 0,3 mol. Công thức phân tử của oxit đó là :

Câu 24 [49983] - [Loga.vn]

Hòa tan 12g hỗn hợp  gồm Al ,Ag  vào dung dịch H2SO4 loãng, dư. Phản ứng kết thúc thu được 13,44 lít khí H2 (đktc) . Thành phần % khối lượng của Al, Ag trong hỗn hợp lần lượt là

Câu 25 [49982] - [Loga.vn]

 Cho 1,35g Al vào dung dịch chứa 7,3g HCl. Khối lượng muối nhôm tạo thành là

Câu 26 [49981] - [Loga.vn]

Cho sơ đồ phản ứng : 

                                Cl2              NaOH                t0

                        Al     à   X (Rắn)    à       Y (Rắn)  à   Z (Rắn)

                        Z : có công thức là :

Câu 27 [49980] - [Loga.vn]

Bổ túc sơ đồ phản ứng:

                                         (1)                (2)                     (3)

                        Al(OH)3    à     Al2O3 à   Al2(SO4)3  à    AlCl3

Câu 28 [49979] - [Loga.vn]

Cho lá nhôm vào dung dịch axit HCl có dư thu được 3,36 lít khí hiđro (ở đktc). Khối lượng nhôm đã phản ứng là :

Câu 29 [49978] - [Loga.vn]

Cho 10,8 g một kim loại M (hóa trị III) phản ứng với khí clo tạo thành 53,4g muối. Kim loại M là:

Câu 30 [49977] - [Loga.vn]

 Phương trình phản ứng : 

 4Al (Rắn)  +  3O2 (khí)  à  2Al2O3 (Rắn)   cho phép dự đoán: 

Câu 31 [49976] - [Loga.vn]

Các chất tác dụng được với dung dịch NaOH :

Câu 32 [49975] - [Loga.vn]

Nhận định sơ đồ phản ứng sau :

Al   à   X  à   Al2(SO4)3  à  AlCl3

            X  có thể là :

Câu 33 [49974] - [Loga.vn]

 Có chất rắn màu đỏ bám trên dây nhôm khi  nhúng dây nhôm vào dung dịch:       

Câu 34 [49973] - [Loga.vn]

Khi cho từ từ ( đến dư) dung dịch kiềm vào dung dịch nhôm clorua ta thấy:

Câu 35 [49972] - [Loga.vn]

 Không được dùng nồi nhôm để nấu xà phòng. Vì :

Câu 36 [49971] - [Loga.vn]

Thành phần chính của đất sét là  Al2O3.2SiO2.2H2O .Phần trăm khối lượng của nhôm trong hợp chất trên  là:

Câu 37 [49970] - [Loga.vn]

Có dung dịch muối AlCl3 lẫn tạp chất CuCl2 , dùng chất nào sau đây để làm sạch muối nhôm?

Câu 38 [49969] - [Loga.vn]

Cặp chất nào dưới đây có phản ứng ?

Câu 39 [49968] - [Loga.vn]

Nhôm phản ứng được với :

Câu 40 [49967] - [Loga.vn]

Trong các chất sau đây: FeO, Al2O3, Zn(OH)2 , Al(OH)3 , SO2, số chất lưỡng tính là:

Câu 41 [49966] - [Loga.vn]

Nguyên liệu sản xuất nhôm là quặng :

Câu 42 [49965] - [Loga.vn]

X là kim loại  nhẹ, dẫn điện tốt , phản ứng mạnh với dung dịch HCl, tan trong dung dịch kiềm và giải phóng H2. X là:

Câu 43 [49964] - [Loga.vn]

Kim loại nào dưới đây tan được trong dung dịch kiềm :

Câu 44 [49963] - [Loga.vn]

Không  được dùng chậu nhôm để chứa nước vôi trong , do

Câu 45 [49962] - [Loga.vn]

Thả một mảnh nhôm vào ống nghiệm chứa dung dịch CuSO4 . Xảy ra hiện tượng:

Câu 46 [49961] - [Loga.vn]

 Hợp chất nào của nhôm dưới đây tan nhiều được trong nước ?

Câu 47 [49960] - [Loga.vn]

Kim loại nhôm có độ dẫn điện tốt hơn kim loại:

Câu 48 [49959] - [Loga.vn]

Nhôm bền trong không khí là do

Câu 49 [49958] - [Loga.vn]

 Một kim loại có khối lượng riêng là 2,7 g/cm3,nóng chảy ở 660 0C. Kim loại  đó  là :

Câu 50 [49957] - [Loga.vn]

 Người ta có thể dát mỏng được  nhôm thành thìa, xoong, chậu, giấy gói bánh kẹo  là do nhôm có tính :

Câu 51 [49956] - [Loga.vn]

Nhôm là kim loại

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook