Chi tiết đề thi

Đề ôn tập thi học kỳ 1 môn vật lý 10 chương 1

ctvloga3
6 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [50965] - [Loga.vn]

Lúc 15 giờ 30 phút xe ô tô đang chay trên quốc lộ 5, cách Hải Dương 10 km. Việc xác định vị trí của ô tô như trên còn thiếu yếu tố gì sau đây?

Câu 2 [50964] - [Loga.vn]

Tại sao trạng thái đứng yên hay chuyển động của một chiếc ô tô có tính tương đối?

Câu 3 [50963] - [Loga.vn]

Phương trình chuyển động của mộtchất điểm dọc theo trục Ox có dạng: x = 4t – 10. ( x đo bằng km, t đo bằng giờ ). Quãng đương đi được của chất điểm sau 2h chuyển động là bao nhiêu?

Câu 4 [50962] - [Loga.vn]

Một ô tô chuyển động thẳng đều với vận tốc bằng 80 km/h. Bến xe nằm ở đầu đoạn đường và xe ô tô xuất phát từ một địa điểm cách bến xe 3km. Chọn bến xe làm vật mốc, thời điểm ô tô xuất phát làm mốc thời gian và chọn chiều chuyển động của ô tô làm chiều dương. Phương trình chuyển động của xe ô tô trên đoạn đường thẳng này như thế nào?

Câu 5 [50961] - [Loga.vn]

Một ô tô đang chuyển động vơi vận tốc ban đầu là 10 m/s trên đoạn đường thẳng, thì người lái xe hãm phanh chuyển động châm dần với gia tốc 2m/$s^2$. Quãng đường mà ô tô đi được sau thời gian 3 giây là?

Câu 6 [50960] - [Loga.vn]

Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 4,9 m xuống đất. Bỏ qua lực cản của không khí. Lấy gia tốc rơi tự do g = 9,8 m/$s^2$. Vận tốc của vật khi chạm đất là bao nhiêu?

Câu 7 [50959] - [Loga.vn]

Nếu lấy gia tốc rơi tự do là g = 10 m.$s^2$ thì tốc độ trung bình của một vật trong chuyển động rơi tự do từ độ cao 20m xuống tới đất sẽ là bao nhiêu?

Câu 8 [50958] - [Loga.vn]

Một chiếc thuyền chuyển động thẳng ngược chiều dòng nước với vận tốc 6,5 km/h đối với dòng nước. Vận tốc chảy của dòng nước đối với bờ sông là 1,5km/h. Vận tốc v của thuyền đối với bờ sông là bao nhiêu?

Câu 9 [50957] - [Loga.vn]

Khi ôtô chạy với vận tốc có độ lớn 12m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng ga cho ôtô chạy nhanh dần đều. Sau 15s, ôtô đạt vận tốc có độ lớn 15m/s. Vận tốc trung bình của ôtô sau 30s kể từ khi tăng ga là

Câu 10 [50956] - [Loga.vn]

Một ô tô đang chạy với tốc độ 12 m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng ga cho ôtô chạy nhanh dần đều. Sau 15 s ôtô đạt tốc độ 15m/s . tốc độ của ô tô sau 5 s kể từ khi tăng ga là :

Câu 11 [50955] - [Loga.vn]

Một viên bi nhỏ chuyển động nhanh dần đều không vận tốc đầu từ đỉnh của một máng nghiêng. Tọa độ của bi sau khi thả 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, được ghi lại như sau :

Hãy xác định vận tốc tức thời vào đầu giây thứ tư :

Câu 12 [50954] - [Loga.vn]

Chuyển động của vật nào dưới đây là chuyển động tròn đều?

Câu 13 [50953] - [Loga.vn]

Câu nào đúng?

Câu 14 [50952] - [Loga.vn]

Chuyển động của vật nào dưới đây không thể coi là chuyển động rơi tự do?

Câu 15 [50951] - [Loga.vn]

Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của chuyển động rơi tự do của các vật?

Câu 16 [50950] - [Loga.vn]

Trường hợp nào sau đây không thể coi là vật như là chất điểm?

Câu 17 [50949] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng. Vận tốc của vật chuyển động đối với các hệ quy chiếu khác nhau thì khác nhau. Vậy vận tốc có tính

Câu 18 [50948] - [Loga.vn]

Một ô tô đang chạy với tốc độ 12 m/s trên một đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng ga cho ôtô chạy nhanh dần đều. Sau 15 s ôtô đạt vận tốc 15m/s . Quãng đường của ô tô đi được sau 5 s kể từ khi tăng ga là :

Câu 19 [50947] - [Loga.vn]

Một ô tô đang chạy với vận tốc 15 m/s trên một đoạn đường thẳng thì người lái xe giảm ga cho ôtô chạy chậm dần đều. Sau 15s ôtô dừng lại.Gia tốc của ôtô:

Câu 20 [50946] - [Loga.vn]

Một ô tô đang chạy với vận tốc 15 m/s trên một đoạn đường thẳng thì người lái xe giảm ga cho ôtô chạy chậm dần đều. Sau 15s ôtô dừng lại.Vận tốc của ôtô sau 5 s kể từ khi giảm ga :

Câu 21 [50945] - [Loga.vn]

Chiếc xe có lốp tốt và chạy trên đường khô có thể phanh với độ giảm tốc là 4,90(m/$s^2$). Nếu xe có vận tốc 24,5m/s thì cần bao nhiêu lâu để dừng ?

Câu 22 [50944] - [Loga.vn]

Ôtô đua hiện đại chạy bằng động cơ phản lực đạt được vận tốc rất cao. Một trong các loại xe đó có gia tốc là 25m/$s^2$, sau thời gian khởi hành 4,0s, vận tốc của xe có độ lớn là

Câu 23 [50943] - [Loga.vn]

Một vật rơi tự do tại nơi g = 9,8m/$s^2$. Khi rơi được 19,6m thì vận tốc của vật là :

Câu 24 [50942] - [Loga.vn]

Một chất điểm chuyển động trên trục Ox bắt đầu chuyển động lúc t = 0, có phương trình chuyển động:\[x=-{{t}^{2}}+10t+8\] (t:s, x:m). Chất điểm chuyển động:

Câu 25 [50941] - [Loga.vn]

Một ô tô đang chạy với tốc độ 15 m/s trên một đoạn đường thẳng thì người lái xe giảm ga. Sau 15s ôtô dừng lại. Quãng đường của ô tô đi được trong giây thứ 5 kể từ khi giảm ga :

Câu 26 [50940] - [Loga.vn]

Phương trình tọa độ trong chuyển động thẳng biến đổi đều là:

Câu 27 [50939] - [Loga.vn]

Một vật chuyển động theo phương trình: \[x=2{{t}^{2}}+6t\] (t:s, x:m). Chọn kết luận sai

Câu 28 [50938] - [Loga.vn]

Vận tốc của một chất điểm chuyển động dọc theo trục Ox cho bởi hệ thức: v = 10 – 2t (m/s). Vận tốc trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian từ $t_1$ = 2s đến $t_2$ = 4s là:

Câu 29 [50937] - [Loga.vn]

Thả hai vật rơi tự do đồng thời từ hai độ cao $h_1$ và $h_2$. Biết rằng thời gian chạm đất của vật thứ nhất bằng 1/2 lần của vật thứ hai. Tỉ số 

Câu 30 [50936] - [Loga.vn]

Thả một hòn đá từ một độ cao h xuống đất. Hòn đá rơi trong 1s. Nếu thả hòn đá từ độ cao 4h xuống đất thì hòn đá sẽ rơi trong thời gian (Bỏ qua sức cản không khí ) :

Câu 31 [50935] - [Loga.vn]

Một vật rơi tự do tại nơi có g = 9,8m/$s^2$. Khi rơi được 44,1m thì thời gian rơi là :

Câu 32 [50934] - [Loga.vn]

Một thang máy chuyển động không vận tốc đầu từ mặt đất đi xuống một giếng sâu 150m. Trong $2/3$ quãng đường đầu tiên thang máy có gia tốc 0,5m/$s^2$, trong $1/3$ quãng đường sau thang máy chuyển động chậm dần đều cho đến khi dừng hẳn ở đáy giếng. Vận tốc cực đại của thang là:

Câu 33 [50933] - [Loga.vn]

Một vật rơi tự do từ độ cao so với mặt đất là h=20m tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/$s^2$. Thời gian vật rơi 15m cuối cùng trước khi trạm đất là bao nhiêu.

Câu 34 [50932] - [Loga.vn]

Hai xe A và B cùng xuất phát tại một điểm O đi thẳng đều về hai phía vuông góc với nhau, xe A đi theo hướng Ox với vận tốc u = 3m/s, xe B đi theo hướng Oy với vận tốc v = 4m/s. Hỏi sau 4 giây hai xe cách nhau bao nhiêu?

Câu 35 [50931] - [Loga.vn]

Tại một nơi nhất định trên Trái Đất và ở gần mặt đất, các vật đều rơi tự do với

Câu 36 [50930] - [Loga.vn]

Một vật rơi tự do từ độ cao h xuống đất. Công thức tính vận tốc v của vật rơi tự do phụ thuộc độ cao h là

Câu 37 [50929] - [Loga.vn]

Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng chậm dần đều là

Câu 38 [50928] - [Loga.vn]

Chuyển động nào dưới đây không phải là chuyển động thẳng biến đổi đều?

Câu 39 [50927] - [Loga.vn]

Công thức quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh dần đều là

Câu 40 [50926] - [Loga.vn]

câu nào sai? Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều thì.

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook