Chi tiết đề thi

Đề ôn thi chất lượng vật lý 10

ctvloga3
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [50158] - [Loga.vn]

Một ô tô đang chạy trên đường thẳng. Ở 1/3 đoạn đầu của đường đi, ô tô chạy với vận tốc không đổi 40km/h, ở 2/3 đoạn sau của đường đi, ô tô chạy với vận tốc 60km/h. Hỏi vận tốc trung bình trên cả đoạn đường là bao nhiêu?

Câu 2 [50157] - [Loga.vn]

Hãy chọn câu đúng: Khi vật chuyển động đều thì

Câu 3 [50156] - [Loga.vn]

Hãy chọn câu đúng trong các câu sau?

Câu 4 [50155] - [Loga.vn]

Chọn câu sai: Một chất điểm chuyển động với gia tốc không đổi a và vận tốc ban đầu $v_0$. Chất điểm sẽ chuyển động nhanh dần đều nếu:

Câu 5 [50154] - [Loga.vn]

Nói vật có gia tốc 1m/$s^2$ nghĩa là

Câu 6 [50153] - [Loga.vn]

Độ lớn của vận tốc của vật sẽ tỉ lệ thuận với thời gian nếu vật

Câu 7 [50152] - [Loga.vn]

Nhận định nào sau đây khi nói về chuyển động rơi tự do là sai?

Câu 8 [50151] - [Loga.vn]

Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều có đồ thị vận tốc theo thời gian như hình vẽ. Hỏi vật dừng lại ở giây thứ bao nhiêu?

Câu 9 [50150] - [Loga.vn]

Cho cơ hệ như hình vẽ. Hệ số ma sát giữa hai vật với sàn là µ = 0.1, khối lượng $m_1$=1kg, $m_2$ = 2kg được nối với nhau bằng sợi dây nhẹ, không dãn, người ta kéo vật 2 bằng lực kéo F = 10N, góc giữa lực kéo và mặt ngang là α =3$0^0$. Lấy g = 10 m/$s^2$. Hãy tính gia tốc của mỗi vật và lực căng của sợi dây.

Câu 10 [50149] - [Loga.vn]

Hai vật $m_1$ =2kg và $m_2$= 1kg tiếp xúc nhau không ma sát trên mặt sàn ngang (h1) người ta tác dụng vào $m_1$ một lực F =3N thì lực và phản lực giữa hai vật là bao nhiêu.

Câu 11 [50148] - [Loga.vn]

Một lực $F_1$ tác dụng lên vật khối lượng m1.Một lực $F_3$ tác dụng lên vật khối lượng $m_3$. Nếu $F_3$ = $F_1$/3 và $m_1$=2$m_3$/5 thì mối quan hệ giữa hai gia tốc $a_1$/$a_3$ là

Câu 12 [50147] - [Loga.vn]

Một người ngồi trên một chiếc đu quay đang quay với tần số 5vòng/min. Khoảng cách từ chỗ người ngồi đến trục quay của chiếc đu là 3m. Gia tốc hướng tâm của người đó là bao nhiêu?

Câu 13 [50146] - [Loga.vn]

Phương trình chuyển động của một chiếc xe có dạng: x=30t - 10 (km,h). Sau khi xuất phát 2h xe chạy được một quãng đường dài bao nhiêu?

Câu 14 [50145] - [Loga.vn]

Một người đứng trên một cái cân lò xo trong một thang máy. Khi thang máy đứng yên (g=10m/$s^2$) số chỉ của cân là 500N. Khi thang máy đi xuống chậm dần đều với gia tốc 2m/s2 thì số chỉ của cân sẽ là

Câu 15 [50144] - [Loga.vn]

Một vật có khối lượng m = 6 kg bắt đầu trượt trên sàn nhà dưới tác dụng của một lực nằm ngang F = 30(N). Hệ số ma sát trượt của mặt sàn là 0,4. Lấy g = 10(m/$s^2$). Quãng đường đi được trong giây thứ tư là

Câu 16 [50143] - [Loga.vn]

Một vật được thả rơi tự do tại nơi có gia tốc trọng trường bằng g = 9,8m/$s^2$. Quãng đường mà vật đi được trong giây thứ tư bằng:

Câu 17 [50142] - [Loga.vn]

Trong giới hạn đàn hồi, lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ thuận với

Câu 18 [50141] - [Loga.vn]

Một hòn bi lăn dọc theo một cạnh của mặt bàn hình chữ nhật nằm ngang cao h = 1,25m. Khi ra khỏi mép bàn, nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép bàn L = 2,0m (theo phương ngang)? Lấy g = 10m/$s^2$. Tốc độ của viên bi lúc rời khỏi bàn là:

Câu 19 [50140] - [Loga.vn]

Một vật có khối lượng 1kg móc vào lực kế treo trong buồng thang máy. Thang máy đang đi lên chậm dần đều với gia tốc không đổi. Số chỉ của lực kế là 6,8N. Gia tốc thang máy là bao nhiêu? (Lấy g=9,8m/$s^2$).

Câu 20 [50139] - [Loga.vn]

Từ độ cao h = 80 m so với mặt đất, một vật nhỏ được ném ngang với vận tốc đầu $v_0$ = 20 m/s. Bỏ qua sức cản của không khí. Lấy gia tốc rơi tự do g = 10 m/$s^2$. Tính từ lúc ném vật, sau khoảng bao lâu thì vectơ vận tốc và vectơ gia tốc của vật hợp với nhau góc α = 6$0^0$ ?

Câu 21 [50138] - [Loga.vn]

Một vật được xem là chất điểm nếu:

Câu 22 [50137] - [Loga.vn]

Một vật chuyển động thẳng đều với vận tốc 3 m/s theo chiều âm. Lúc 7h vật cách góc tọa độ 20 m. Viết phương trình chuyển động của vật chọn gốc thời gian lúc 7h.

Câu 23 [50136] - [Loga.vn]

Một lực tác dụng vào một vật có khối lượng 10kg làm vận tốc của nó tăng dần từ 4m/s đến 10m/s trong thời gian 2s. Hỏi lực tác dụng vào vật và quãng đường mà vật đi được trong khoảng thời gian ấy là bao nhiêu?

Câu 24 [50135] - [Loga.vn]

Một vật rơi tự do, trong giây cuối cùng vật rơi được 34,3m. Lấy g = 9,8m/$s^2$. Thời gian rơi đến lúc chạm đất là

Câu 25 [50134] - [Loga.vn]

Một xe tải có khối lượng m=5tấn chuyển động qua một cầu vượt (xem như là cung tròn có bán kính r = 50m) với vận tốc 36km/h. Lấy g=9,8m/$s^2$. Áp lực của xe tải tác dụng mặt cầu tại điểm cao nhất có độ lớn bằng

Câu 26 [50133] - [Loga.vn]

Thả một hòn đá từ miệng xuống đến đáy một hang sâu. Sau 4,25s kể từ lúc thả hòn đá thì nghe tiếng hòn đá chạm vào đáy. Tính chiều sâu của hang. Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 320m/s. Lấy g = 10m/$s^2$

Câu 27 [50132] - [Loga.vn]

Hãy chọn phương án đúng ?

Câu 28 [50131] - [Loga.vn]

Chọn câu sai? Chuyển động tròn đều có

Câu 29 [50130] - [Loga.vn]

Khi khối lượng của hai vật và khoảng cách giữa chúng đều tăng lên gấp đôi thì lực hấp dẫn giữa chúng có độ lớn

Câu 30 [50129] - [Loga.vn]

Một canô chạy thẳng đều xuôi theo dòng từ A đến B cách nhau 36 km mất 1h30ph (1,5h). Vận tốc của nước đối với bờ là 1 m/s. Thì vận tốc của canô đối với nước là :

Câu 31 [50128] - [Loga.vn]

Chỉ ra câu sai.

Câu 32 [50127] - [Loga.vn]

Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox, có dạng: x = 5+ 60t (x: km, t: h). Chất điểm đó xuất phát từ điểm nào và chuyển động với vận tốc bằng bao nhiêu?

Câu 33 [50126] - [Loga.vn]

Một vật chuyển động tròn đều theo quỹ đạo có bán kính R=100cm với gia tốc hướng tâm $a_h$=4cm/$s^2$. Chu kỳ chuyển động của vật đó là

Câu 34 [50125] - [Loga.vn]

Một vật có khối lượng m=100kg chuyển động nhanh dần đều. Kể từ khi bắt đầu chuyển động, vật đi được 100m thì đạt vận tốc 36km/h. Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,05. Lấy g = 9,8m/$s^2$. Lực phát động song song với phương chuyển động của vật có độ lớn là :

Câu 35 [50124] - [Loga.vn]

Hệ số ma sát trượt hầu như không phụ thuộc vào

Câu 36 [50123] - [Loga.vn]

Trái Đất hút Mặt Trăng với một lực bằng bao nhiêu ? Cho biết khoảng cách giữa Mặt Trăng và Trái Đất là r =38.1$0^{7}$N.m, khối lượng của Mặt Trăng m = 7,37.1$0^{22}$N.kg, khối lượng Trái Đất M=6,0.1$0^{24}$N.kg.

Câu 37 [50122] - [Loga.vn]

Đặc điểm nào sau đây không phải của chuyển động rơi tự do?

Câu 38 [50121] - [Loga.vn]

Một ôtô chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau 10s, vận tốc của ô tô tăng từ 4m/s đến 6m/s. Quãng đường s mà ôtô đã đi được trong khoảng thời gian này là bao nhiêu?

Câu 39 [50120] - [Loga.vn]

Khi ô tô đang chạy với vận tốc 10 m/s trên đoạn đường thẳng thì đột ngột tăng ga chuyển động nhanh dần đều. Sau 20 s, ô tô đạt vận tốc 14 m/s. Gia tốc a và vận tốc v của ô tô sau 40s kể từ lúc bắt đầu tăng ga là bao nhiêu?

Câu 40 [50119] - [Loga.vn]

Một lò xo có chiều dài tự nhiên bằng 15 cm lò xo được giữ cố định một đầu, còn đầu kia chịu tác dụng của một lực kéo bằng 4,5 N. Khi ấy lò xo dài 18cm. Độ cứng của lò xo bằng:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook