Chi tiết đề thi

Đề ôn thi chương lớp 11 2018

ctvloga6
3 lượt thi
Vật Lý
Dễ
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [48963] - [Loga.vn]

Khi một điện trở R được nối vào nguồng điện có suất điện động E và điện trở trong r. Để công suất trên R đạt cực đại thì giá trị của nó bằng

Câu 2 [48962] - [Loga.vn]

Một acquy suất điện động 6 V điện trở trong không đáng kể mắc với bóng đèn loại 6 V - 12 W thành mạch kín. Cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn là

Câu 3 [48961] - [Loga.vn]

Nhiệt lượng toả ra trên dây dẫn khi có dòng điện chạy qua

Câu 4 [48960] - [Loga.vn]

Để trang trí người ta dùng các bóng đèn 12 V - 6 W mắc nối tiếp vào mạng điện có hiệu điện thế 240 V. Để các bóng đèn sáng bình thường thì số bóng đèn phải sử dụng là

Câu 5 [48959] - [Loga.vn]

Một bóng đèn khi mắc vào mạng điện có hiệu điện thế 110 V thì cường độ dòng điện qua đèn là 0,5 A và đèn sáng bình thường. Nếu sử dụng trong mạng điện có hiệu điện thế 220 V thì phải mắc với đèn một điện trở là bao nhiêu để bóng đèn sáng bình thường?

Câu 6 [48958] - [Loga.vn]

Một bếp điện có hiệu điện thế và công suất định mức là 220 V và 1100 W. Điện trở của bếp điện khi hoạt động bình thường là

Câu 7 [48957] - [Loga.vn]

Suất điện động của một nguồn điện một chiều là 4 V. Công của lực lạ làm di chuyển một điện lượng 8 mC giữa hai cực bên trong nguồn điện là

Câu 8 [48956] - [Loga.vn]

Công suất định mức của các dụng cụ điện là

Câu 9 [48955] - [Loga.vn]

Công của lực lạ khi làm dịch chuyển điện lượng q = 1,5 C trong nguồn điện từ cực âm đến cực dương của nó là 18 J.

Suất điện động của nguồn điện đó là

Câu 10 [48954] - [Loga.vn]

Điện năng không thể biến đổi hoàn toàn thành nhiệt năng ở dụng cụ hay thiết bị nào sau đây?

Câu 11 [48953] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời sai. Trong mạch điện nguồn điện có tác dụng

Câu 12 [48952] - [Loga.vn]

Hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn là 10 V thì cường độ dòng điện qua dây dẫn là 2 A. Nếu hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó là 15 V thì cường độ dòng điện qua dây dẫn đó là

Câu 13 [48951] - [Loga.vn]

Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì cường độ dòng điện chạy trong mạch

Câu 14 [48950] - [Loga.vn]

Một acquy có suất điện động 12 V. Tính công mà acquy này thực hiện khi một electron dịch chuyển bên trong acquy từ cực dương tới cực âm của nó.

Câu 15 [48949] - [Loga.vn]

Một bàn ủi điện khi sử dụng với hiệu điện thế 220 V thì cường độ dòng điện chạy qua bàn ủi là 5 A. Tính nhiệt lượng toả ra trong 20 phút.

Câu 16 [48948] - [Loga.vn]

Hiệu điện thế giữa hai đầu một điện trở tăng lên 3 lần thì cường độ dòng điện qua điện trở đó

Câu 17 [48947] - [Loga.vn]

Điện năng biến đổi hoàn toàn thành nhiệt năng ở dụng cụ hay thiết bị nào dưới đây khi chúng hoạt động?

Câu 18 [48946] - [Loga.vn]

Khi hai điện trở giống nhau mắc nối tiếp vào nguồn điện U thì công suất tiêu thụ của chúng là 20 W. Nếu các điện trở này được mắc song song và nối vào nguồn U nói trên thì công suất tiêu thụ tổng cộng là

Câu 19 [48945] - [Loga.vn]

Cường độ dòng điện không đổi chạy qua dây tóc bóng đèn là I = 0,273 A. Tính số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong một phút.

Câu 20 [48899] - [Loga.vn]

Tại hiệu điện thế 220 V công suất của một bóng đèn bằng 100 W. Khi hiệu điện thế của mạch giảm xuống còn 110 V, lúc đó công suất của bóng đèn bằng

Câu 21 [48897] - [Loga.vn]

Người ta cắt một đoạn dây dẫn có điện trở R thành 2 nửa bằng nhau và ghép các đầu của chúng lại với nhau. Điện trở của đoạn dây đôi này bằng

Câu 22 [48893] - [Loga.vn]

Một bếp điện 230 V – 1 kW bị cắm nhầm vào mạng điện 115 V được nối qua cầu chì chịu được dòng điện tối đa 15 A.

Bếp điện sẽ

Câu 23 [48891] - [Loga.vn]

Một bếp điện 115 V - 1 kW bị cắm nhầm vào mạng điện 230 V được nối qua cầu chì chịu được dòng điện tối đa 15 A. Bếp điện sẽ

Câu 24 [48889] - [Loga.vn]

Khi ghép song song n nguồn điện giống nhau thì

Câu 25 [48883] - [Loga.vn]

Một nguồn điện suất điện động E và điện trở trong r được nối với một mạch ngoài có điện trở tương đương R. Nếu R

= r thì

Câu 26 [48882] - [Loga.vn]

Việc ghép nối tiếp các nguồn điện để

Câu 27 [48881] - [Loga.vn]

Điện trở R1 tiêu thụ một công suất P khi được mắc vào một hiệu điện thế U không đổi. Nếu mắc nối tiếp với R1 một điện trở R2 rồi mắc vào hiệu điện thế U nói trên thì công suất tiêu thụ bởi R1 sẽ

Câu 28 [48880] - [Loga.vn]

Khi mắc các điện trở song song với nhau thành một đoạn mạch. Điện trở tương đương của đoạn mạch sẽ

Câu 29 [48879] - [Loga.vn]

Khi mắc các điện trở nối tiếp với nhau thành một đoạn mạch. Điện trở tương đương của đoạn mạch sẽ A. nhỏ hơn điện trở thành phần nhỏ nhất trong đoạn mạch.

Câu 30 [48878] - [Loga.vn]

Điện năng tiêu thụ được đo bằng

Câu 31 [48877] - [Loga.vn]

Điều kiện để có dòng điện là

Câu 32 [48850] - [Loga.vn]

Điện tích q = - 1,6.10-6 C đặt trong dầu có hằng số điện môi bằng 2. Cường độ điện trường gây ra tại M cách điện tích q 4 cm là:

Câu 33 [48849] - [Loga.vn]

Tính chất nào sau đây sai khi nói về tính chất đường sức của điện trường?

Câu 34 [48848] - [Loga.vn]

So sánh độ lớn cường độ điện trường trong ba vùng không gian sau:

Câu 35 [48847] - [Loga.vn]

Cho hai điện tích q1 = 1,6.10-7 C và q2 = 4.10-8 C đặt tại A và B cách nhau 45 cm. Vị trí M mà tại đó cường độ điện trường tổng hợp bằng 0.

Câu 36 [48846] - [Loga.vn]

Hai điện tích q1 = 3.10-6 C và q2 = 6.10-6 C. Hỏi phải đặt hai điện tích ở khoảng cách nào trong không khí để lực tương tác là 1,8 N?

Câu 37 [48845] - [Loga.vn]

Đặt điện tích q < 0 vào một điện trường thì thấy lực tác dụng hướng từ trái sang phải. Khi đó cường độ điện trường có chiều:

Câu 38 [48844] - [Loga.vn]

Cho q1 = 1,2.10-6C và q2 = - 2,4.10-6C. Cho hai điện tích tiếp xúc nhau thì điện tích tổng cộng là:

Câu 39 [48843] - [Loga.vn]

Hai điện tích bằng nhau, đặt trong không khí ở khoảng cách 4 cm thì lực tương tác là 0,9 N. Độ lớn mỗi điện tích là:

Câu 40 [48842] - [Loga.vn]

Hạt bụi khối lượng 0,1 gam nằm cân bằng trong điện trường hướng từ trên xuống dưới và độ lớn 4000 V/m. Điện tích của vật là:

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook