Chi tiết đề thi

Đề ôn thi lớp 11 2018

ctvloga6
1 lượt thi
Vật Lý
Dễ
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [48850] - [Loga.vn]

Điện tích q = - 1,6.10-6 C đặt trong dầu có hằng số điện môi bằng 2. Cường độ điện trường gây ra tại M cách điện tích q 4 cm là:

Câu 2 [48849] - [Loga.vn]

Tính chất nào sau đây sai khi nói về tính chất đường sức của điện trường?

Câu 3 [48848] - [Loga.vn]

So sánh độ lớn cường độ điện trường trong ba vùng không gian sau:

Câu 4 [48847] - [Loga.vn]

Cho hai điện tích q1 = 1,6.10-7 C và q2 = 4.10-8 C đặt tại A và B cách nhau 45 cm. Vị trí M mà tại đó cường độ điện trường tổng hợp bằng 0.

Câu 5 [48846] - [Loga.vn]

Hai điện tích q1 = 3.10-6 C và q2 = 6.10-6 C. Hỏi phải đặt hai điện tích ở khoảng cách nào trong không khí để lực tương tác là 1,8 N?

Câu 6 [48845] - [Loga.vn]

Đặt điện tích q < 0 vào một điện trường thì thấy lực tác dụng hướng từ trái sang phải. Khi đó cường độ điện trường có chiều:

Câu 7 [48844] - [Loga.vn]

Cho q1 = 1,2.10-6C và q2 = - 2,4.10-6C. Cho hai điện tích tiếp xúc nhau thì điện tích tổng cộng là:

Câu 8 [48843] - [Loga.vn]

Hai điện tích bằng nhau, đặt trong không khí ở khoảng cách 4 cm thì lực tương tác là 0,9 N. Độ lớn mỗi điện tích là:

Câu 9 [48842] - [Loga.vn]

Hạt bụi khối lượng 0,1 gam nằm cân bằng trong điện trường hướng từ trên xuống dưới và độ lớn 4000 V/m. Điện tích của vật là:

Câu 10 [48841] - [Loga.vn]

Cho vật A hút vật B, vật B đẩy vật C, vật C hút vật D. Khi đó:

Câu 11 [48840] - [Loga.vn]

Cho hai điện tích q1 > 0 và q2 < 0 đặt cách nhau một khoảng r trong không khí thì lực tương tác hai điện tích là:

Câu 12 [48839] - [Loga.vn]

Hai điện tích đặt cách nhau một khoảng r trong không khí thì lực tương tác giữa hai điện tích là F. Đặt hai điện tích vào trong nước cất có hằng số điện môi 81, để lực tương tác có độ lớn không đổi thì khoảng cách hai điện tích phải:

Câu 13 [48838] - [Loga.vn]

Thuyết điện tử là học thuyết dựa vào sự chuyển động và cư trú của … để giải thích các hiện tượng về điện.

Câu 14 [48837] - [Loga.vn]

Người ta truyền cho một hạt bụi một lượng 2.1017 hạt electron. Điện tích hạt bụi là:

Câu 15 [48836] - [Loga.vn]

Chọn câu sai. Điện trường đều là điện trường có đường sức là:

Câu 16 [48835] - [Loga.vn]

Tại một điểm trong không gian có hai vec tơ cường độ điện trường E1 và E2 do hai điện tích điểm sinh ra có phương vuông góc với nhau thì vec tơ cường độ điện trường tổng hợp sẽ là:

Câu 17 [48834] - [Loga.vn]

Biết khối lượng electron là 9,1.10-31kg, điện tích electron và proton có độ lớn 1,6.10-19C, electron ở trạng thái cơ bản trong nguyên tử Hydro chuyển động trên quĩ đạo tròn có bán kính 5,3.10-11m. Tính vận tốc electron trên quĩ đạo đó?

Câu 18 [48833] - [Loga.vn]

Hai quả cầu nhỏ giống nhau bằng kim loại, có khối lượng 0,9 g, được treo vào cùng một điểm O bằng hai sợi dây không dãn, dài 100 cm. Biết hai quả cầu tích điện như nhau thì thấy hai quả cầu đẩy nhau ở khoảng cách 2 cm. Tính điện tích mỗi quả cầu. Lấy g = 10 m/s2.

Câu 19 [48832] - [Loga.vn]

Chọn câu đúng: Cường độ điện trường là đại lượng đặc trưng cho điện trường về khả năng:

Câu 20 [48831] - [Loga.vn]

Cho hai bản kim loại A và B đặt song song cách điện với nhau. Nếu nối A với cực dương của nguồn, bản B với cực âm của nguồn thì hiện tượng nào sau đây không đúng?

Câu 21 [48830] - [Loga.vn]

Hai điện tích q1 = - q2 = 4.10-8C đặt tại hai điểm A và B cách nhau 6 cm. Tính tường độ điện trường gây bởi q1 và q2 tại M trên trung trực AB và cách AB 4 cm?

Câu 22 [48829] - [Loga.vn]

Hai điện tích q1 = 4.10-8C và q2 = 1,6.10-7C đặt tại hai điểm M và N cách nhau 60 cm. Xác định vị trí đặt điện tích q3 để điện tích này nằm cân bằng?

Câu 23 [48828] - [Loga.vn]

Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong điện môi lỏng ε = 81 cách nhau 3cm chúng đẩy nhau bởi lực 2 μN. Độ lớn các điện tích là:

Câu 24 [48827] - [Loga.vn]

Một điện tích q1 đặt tại O trên đường thẳng đi qua O, A, B. Nếu đặt điện tích q2 tại A thì lực tương tác là 12 N, còn khi đặt điện tích q2 tại B thì lực tương tác là 0,48 N. Nếu đặt q2 tại trung điểm của AB thì lực tương tác là:

Câu 25 [48826] - [Loga.vn]

Hạt bụi khối lượng 0,5 mg nằm lơ lửng giữa hai bản tụ đặt nằm ngang trong không khí. Biết vectơ cường độ điện trường hướng từ trên xuống dưới có độ lớn 1000 (V/m). Lấy g = 10 m/s2. Điện tích quả cầu có giá trị:

Câu 26 [48825] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng. Lực tác dụng lên một điện tích thử q là 3.10-5 N đặt tại một điểm trong điện trường có cường độ điện trường E = 0,25 V/m.Tìm q biết rằng lực điện và véctơ cường độ điện trường cùng chiều nhau

Câu 27 [48824] - [Loga.vn]

Hai quả cầu nhỏ mang điện tích q1 = -3.10-9 C và q2 = 6.10-9C hút nhau bằng lực 8.10-6N. Nếu cho chúng chạm vào nhau rồi đưa trở về vị trí ban đầu thì chúng :

Câu 28 [48823] - [Loga.vn]

Một điện tích điểm Q = -4.10-8 C. Cường độ điện trường tại M cách điện tích Q 8 cm trong dầu có hằng số điện môi bằng 2 là:

Câu 29 [48822] - [Loga.vn]

Hai điện tích q1 = 6.10-6C và q1 = - 4.10-6C đặt cách nhau 20 cm. Hai điện tích này sẽ:

Câu 30 [48821] - [Loga.vn]

Một vật không thể tích điện tích nào sau đây?

Câu 31 [48820] - [Loga.vn]

Trong sự nhiễm điện nào của vật, tổng điện tích bên trong vật không đổi mà chỉ có sự phân bố lại điện tích bên trong vật?

Câu 32 [48819] - [Loga.vn]

Vật dẫn điện là:

Câu 33 [48818] - [Loga.vn]

Công thức nào sau đây đúng để tính cường độ điện trường của một điện tích điểm Q?

Câu 34 [48817] - [Loga.vn]

Qui tắc nào sau đây đúng khi nói về cách vẽ vectơ cường độ điện trường của một điện tích điểm?

Câu 35 [48816] - [Loga.vn]

Chọn câu đúng: Hằng số điện môi $\varepsilon $ là đại lượng đặc trưng cho lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích trong môi trường … so với lực tương tác giữa hai điện tích đó khi đặt trong chân không ở cùng khoảng cách.

Câu 36 [48815] - [Loga.vn]

Hai điện tích đặt cách nhau 20 cm thì lực tương tác là 0,4 N. Hỏi nếu giảm khoảng cách giữa chúng đi hai lần thì lực tương tác là bao nhiêu?

Câu 37 [48814] - [Loga.vn]

Đồ thị biểu diễn lực tương tác tĩnh điện theo bình phương khoảng cách (r2) là một hàm:

Câu 38 [48793] - [Loga.vn]

Điện trường tĩnh là điện trường gây ra bởi:

Câu 39 [48792] - [Loga.vn]

Vật tích điện tích 4.10-17C. Nhận xét nào sau đây đúng?

Câu 40 [48791] - [Loga.vn]

Điện tích là:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook