Chi tiết đề thi

Đề ôn vật lý 10 học kỳ 1

ctvloga3
8 lượt thi
Vật Lý
Dễ
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [50746] - [Loga.vn]

Phương trình chuyển động của một chiếc xe có dạng: x=30t - 10 (km,h). Sau khi xuất phát 2h xe chạy được một quãng đường dài bao nhiêu?

Câu 2 [50745] - [Loga.vn]

Một người đứng trên một cái cân lò xo trong một thang máy.Khi thang máy đứng yên (g=10m/$s^2$)số chỉ của cân là 500N. Khi thang máy đi xuống chậm dần đều với gia tốc 2m/s2 thì số chỉ của cân sẽ là

Câu 3 [50744] - [Loga.vn]

Một vật có khối lượng m = 6 kg bắt đầu trượt trên sàn nhà dưới tác dụng của một lực nằm ngang F = 30(N). Hệ số ma sát trượt của mặt sàn là 0,4. Lấy g = 10(m/$s^2$). Quãng đường đi được trong giây thứ tư là

Câu 4 [50743] - [Loga.vn]

Một vật được thả rơi tự do tại nơi có gia tốc trọng trường bằng g = 9,8m/$s^2$. Quãng đường mà vật đi được trong giây thứ tư bằng:

Câu 5 [50742] - [Loga.vn]

Trong giới hạn đàn hồi, lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ thuận với

Câu 6 [50741] - [Loga.vn]

Một hòn bi lăn dọc theo một cạnh của mặt bàn hình chữ nhật nằm ngang cao h = 1,25m. Khi ra khỏi mép bàn, nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép bàn L = 2,0m (theo phương ngang)? Lấy g = 10m/$s^2$. Tốc độ của viên bi lúc rời khỏi bàn là:

Câu 7 [50740] - [Loga.vn]

Một vật có khối lượng 1kg móc vào lực kế treo trong buồng thang máy. Thang máy đang đi lên chậm dần đều với gia tốc không đổi. Số chỉ của lực kế là 6,8N. Gia tốc thang máy là bao nhiêu? (Lấy g=9,8m/$s^2$).

Câu 8 [50739] - [Loga.vn]

Từ độ cao h = 80 m so với mặt đất, một vật nhỏ được ném ngang với vận tốc đầu $v_0$ = 20 m/s. Bỏ qua sức cản của không khí. Lấy gia tốc rơi tự do g = 10 m/$s^2$. Tính từ lúc ném vật, sau khoảng bao lâu thì vectơ vận tốc và vectơ gia tốc của vật hợp với nhau góc α = 6$0^0$ ?

Câu 9 [50738] - [Loga.vn]

Một vật được xem là chất điểm nếu:

Câu 10 [50737] - [Loga.vn]

Một vật chuyển động thẳng đều với vận tốc 3 m/s theo chiều âm. Lúc 7h vật cách góc tọa độ 20 m. Viết phương trình chuyển động của vật chọn gốc thời gian lúc 7h.

Câu 11 [50736] - [Loga.vn]

Một lực tác dụng vào một vật có khối lượng 10kg làm vận tốc của nó tăng dần từ 4m/s đến 10m/s trong thời gian 2s. Hỏi lực tác dụng vào vật và quãng đường mà vật đi được trong khoảng thời gian ấy là bao nhiêu?

Câu 12 [50735] - [Loga.vn]

Một vật rơi tự do, trong giây cuối cùng vật rơi được 34,3m. Lấy g = 9,8m/$s^2$. Thời gian rơi đến lúc chạm đất là

Câu 13 [50734] - [Loga.vn]

Một xe tải có khối lượng m=5tấn chuyển động qua một cầu vượt (xem như là cung tròn có bán kính r = 50m) với vận tốc 36km/h. Lấy g=9,8m/$s^2$. Áp lực của xe tải tác dụng mặt cầu tại điểm cao nhất có độ lớn bằng

Câu 14 [50733] - [Loga.vn]

Thả một hòn đá từ miệng xuống đến đáy một hang sâu. Sau 4,25s kể từ lúc thả hòn đá thì nghe tiếng hòn đá chạm vào đáy. Tính chiều sâu của hang. Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 320m/s. Lấy g = 10m/$s^2$.

Câu 15 [50732] - [Loga.vn]

Một chất điểm chuyển động trên trục Ox bắt đầu chuyển động lúc t = 0, có phương trình chuyển động:\[x=-{{t}^{2}}+10t+8\] (t:s, x:m). Chất điểm chuyển động:

Câu 16 [50731] - [Loga.vn]

Khi một vật rơi tự do thì quãng đường vật rơi được trong những khoảng thời gian 1s liên tiếp nhau sẽ hơn kém nhau một lượng bao nhiêu ?

Câu 17 [50730] - [Loga.vn]

Thả hai vật rơi tự do đồng thời từ hai độ cao $h_1$ và $h_2$. Biết rằng thời gian rơi của vật thứ nhất bằng 1,5 lần thời gian rơi của vật thứ hai. Tìm kết luận đúng

Câu 18 [50729] - [Loga.vn]

Khi vật chuyển động tròn đều thì tốc độ góc luôn

Câu 19 [50728] - [Loga.vn]

Hãy chọn câu đúng: Đối với chuyển động thẳng đều thì

Câu 20 [50727] - [Loga.vn]

Khi vật chuyển động thẳng biến đổi đều, đồ thị vận tốc theo thời gian có dạng

Câu 21 [50726] - [Loga.vn]

Hai xe đi ngược chiều nhau. Xe thứ nhất đi từ A đến B với vận tốc 5m/s. Xe thứ hai đi từ B về A với vận tốc 36km/h. Biết rằng A và B cách nhau 1500m. Hỏi sau bao lâu hai xe gặp nhau?

Câu 22 [50725] - [Loga.vn]

Một vật rơi tự do có vận tốc khi chạm đất là 30m/s. Cho g = 10m/$s^2$. Thời gian vật rơi và độ cao thả vật là

Câu 23 [50724] - [Loga.vn]

Một máy bay cất cánh từ Hà Nội đi Bắc Kinh vào hồi 9 giờ 30 phút theo giờ Hà Nội và đến Bắc Kinh vào lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày theo giờ địa phương. Biết rằng giờ Bắc Kinh nhanh hơn giờ Hà Nội 1 giờ và vận tốc trung bình của máy bay là 1000km/h. Coi máy bay bay theo đường thẳng. Hỏi khoảng cách từ Hà Nội đến Bắc kinh là bao nhiêu?

Câu 24 [50723] - [Loga.vn]

Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều không vận tốc đầu và đi được quãng đường s mất thời gian 3s. Thời gian vật đi 8/9 đoạn đường cuối là

Câu 25 [50722] - [Loga.vn]

Lúc 9h, một xe khởi hành từ A đi về B theo chuyển động thẳng đều với vận tốc 36km/h. Nửa giờ sau, một xe đi từ B về A với vận tốc 54km/h. Cho AB = 108km. Thời điểm hai xe gặp nhau là

Câu 26 [50721] - [Loga.vn]

Cho hai vật chuyển động thẳng nhanh dần đều trên cùng một trục tọa độ Ox, chuyển động ngược chiều nhau với gia tốc có cùng độ lớn bằng 1m/$s^2$. Trong hệ trục tọa độ (t,v), chúng được biểu diễn bởi hai đường thẳng

Câu 27 [50720] - [Loga.vn]

Chuyển động của vật nào sau đây là chuyển động tịnh tiến?

Câu 28 [50719] - [Loga.vn]

Thả hai viên bi rơi tự do từ cùng một độ cao, bi B thả sau bi A một khoảng thời gian bằng $t_0$. Khi bi A rơi được 4s thì nó thấp hơn bi B khoảng 35m. cho g = 10m/$s^2$. Thời gian $t_0$ bằng

Câu 29 [50718] - [Loga.vn]

Câu nào sau đây là đúng?

Câu 30 [50717] - [Loga.vn]

Một chất điểm chuyển động thẳng đều theo chiều dương của trục tọa độ với vận tốc có độ lớn bằng 2m/s, tại thời điểm t = 0 chất điểm ở vị trí cách gốc tọa độ 5m về phía âm của trục tọa độ. Phương trình chuyển động và phương trình vận tốc của chất điểm là

Câu 31 [50716] - [Loga.vn]

Trong chuyển động quay quanh trục của Trái Đất, một điểm ở Sài Gòn và một điểm ở Hà Nội có cùng

Câu 32 [50715] - [Loga.vn]

Trong các chuyển động tròn đều

Câu 33 [50714] - [Loga.vn]

Một vật rơi tự do tại nơi có g = 10m/$s^2$. Trong 2 giây cuối vật rơi được 180m. Thời gian rơi của vật là

Câu 34 [50713] - [Loga.vn]

Chọn câu sai:

Câu 35 [50712] - [Loga.vn]

Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox có dạng x = -18+ 5t (km,h). Hỏi độ dời của chất điểm sau 4 giờ là bao nhiêu?

Câu 36 [50711] - [Loga.vn]

Một chiếc xe đạp chạy với vận tốc 40km/h trên một vòng đua có bán kính 100m. Gia tốc hướng tâm của xe là

Câu 37 [50710] - [Loga.vn]

Một xe máy đang chạy với vận tốc 15m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng ga và xe máy chuyển động nhanh dần đều. Sau 10 giây xe đạt đến vận tốc 20m/s. Hỏi gia tốc và vận tốc của xe sau 20 giây kể từ khi tăng ga là bao nhiêu?

Câu 38 [50709] - [Loga.vn]

Thả một hòn đá từ độ cao h xuống đất. Hòn đá rơi trong 5s. Nếu thả hòn đá từ độ cao 9h thì hòn đá sẽ rơi trong bao lâu?

Câu 39 [50708] - [Loga.vn]

Hãy chọn câu đúng: Khi vật rơi tự do thì

Câu 40 [50707] - [Loga.vn]

Một xe đạp đang chuyển động với vận tốc 5m/s thì hãm phanh chuyển động thẳng chậm dần đều. Hình bên là đồ thị vận tốc - thời gian của xe đạp. Quãng đường xe đạp đi được từ lúc hãm phanh cho đến lúc dừng lại là

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook