Chi tiết đề thi

Đề số 09- Bộ đề ôn thi THPTQG môn Sinh học có lời giải chi tiết

ctvloga334
2 lượt thi
Sinh Học
Dễ
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [61090] - [Loga.vn]

Động lực của dòng mạch rây là do:

Câu 2 [61089] - [Loga.vn]

Trong cùng một ao nuôi cá, người ta thường nuôi ghép các loài cá như mè trắng, cá mè hoa, cá trắm cỏ, cá trắm đen, cá rô phi,... có các ổ sinh thái dinh dưỡng khác nhau chủ yếu nhằm mục đích gì?

Câu 3 [61088] - [Loga.vn]

Phát biểu đúng khi nói về mức phản ứng là:
(1)    Tính trạng số lượng có mức phản ứng hẹp, tính trạng chất lượng có mức phản ứng rộng.
(2)    Mỗi gen trong một kiểu gen có mức phản ứng riêng.
(3)    Ở loài sinh sản vô tính, cá thể con có mức phản ứng khác với cá thể mẹ.
(4)    Mức phản ứng là tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen trong các điều kiện MT khác nhau.
(5)    Phương pháp nuôi cấy mô ở thực vật được sử dụng nhằm tạo ra một số lượng lớn cây trồng có
mức phản ứng giống.
 

Câu 4 [61086] - [Loga.vn]

 Tiêu hoá thức ăn là quá trình:

Câu 5 [61084] - [Loga.vn]

Ở người, hội chứng bệnh nào sau đây chỉ xuất hiện ở nữ giới?

Câu 6 [61082] - [Loga.vn]

Opêron Lac ở vi khuẩn E.coli có các gen cấu trúc quy định tổng hợp các enzim tham gia phân giải đường

Câu 7 [61080] - [Loga.vn]

Phép lai P:$\frac{Ab}{aB}$ x $\frac{ab}{ab}$ thu được F1. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn, không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen với tần số 40%. Theo lí thuyết, F1 có số cá thể mang kiểu hình trội về cả hai tính trạng chiếm tỉ lệ:

Câu 8 [61077] - [Loga.vn]

Hệ tuần hoàn kín có ở những động vật nào?

Câu 9 [61075] - [Loga.vn]

Khi nói về quá trình phát sinh sự sống trên Trái đất, kết luận nào sau đây là đúng?

Câu 10 [61074] - [Loga.vn]

Nơi diễn ra sự hô hấp ở thực vật là:

Câu 11 [61073] - [Loga.vn]

Carôtenôit được xem là sắc tố phụ vì:

Câu 12 [61072] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về nhiễm sắc thể trong quá trình phân bào?

Câu 13 [61070] - [Loga.vn]

Côđon nào sau đây quy định tín hiệu mở đầu quá trình dịch mã?

Câu 14 [61068] - [Loga.vn]

Chất hữu cơ được vận chuyển trong cây chủ yếu qua cơ quan nào?

Câu 15 [61067] - [Loga.vn]

Vai trò của các nguyên tố đại lượng đối với thực vật là:

Câu 16 [61066] - [Loga.vn]

Trong quá trình phát sinh sự sống trên Trái Đất,

Câu 17 [61064] - [Loga.vn]

Kết luận nào sau đây không đúng khi nói về ung thư?

Câu 18 [61063] - [Loga.vn]

Quần xã nào sau đây có lưới thức ăn phức tạp nhất?

Câu 19 [61061] - [Loga.vn]

Khi nói về vấn đề quản lí tài nguyên cho phát triển bền vững, phát biểu nào sau đây không
đúng?
 

Câu 20 [61059] - [Loga.vn]

Điểm giống nhau giữa giao phối ngẫu nhiên và giao phối không ngẫu nhiên là:

Câu 21 [61058] - [Loga.vn]

Các cá thể động vật được tạo ra bằng công nghệ cấy truyền phôi có các đặc điểm là:
(1) Có kiểu gen đồng nhất.              (2) Có kiểu hình hoàn toàn giống mẹ.
(3) Không thể giao phối với nhau.    (4) Có kiểu gen thuần chủng. Phương án đúng là:
 

Câu 22 [61057] - [Loga.vn]

Ở cây trưởng thành, quá trình thoát hơi nước diễn ra chủ yếu ở khí khổng vì:
I.    Lúc đó, lớp cutin bị thoái hoá
II.    Các tế bào khí khổng có số lượng lớn và được trưởng thành.
III.    Có cơ chế điều chỉnh lượng nước thoát qua cutin
IV.    Lúc đó lớp cutin dày, nước khó thoát qua.
 

Câu 23 [61054] - [Loga.vn]

Bằng chứng trực tiếp chứng minh quá trình tiến hóa của sinh vật là

Câu 24 [61053] - [Loga.vn]

Theo thuyết tiến hóa hiện đại, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về chọn lọc tự nhiên?
(1)    Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình và gián tiếp làm biến đổi tần số kiểu gen, qua
đó làm biến đổi tần số alen của quần thể.
(2)    Chọn lọc tự nhiên chống lại alen trội làm biến đổi tần số alen của quần thể nhanh hơn so với chọn lọc chống lại alen lặn.
(3)    Chọn lọc tự nhiên làm xuất hiện các alen mới và làm thay đổi tần số alen của quần thể.
(4)    Chọn lọc tự nhiên có thể làm biến đổi tần số alen một cách đột ngột không theo một hướng xác
định.
 

Câu 25 [61052] - [Loga.vn]

Cừu Đôly được tạo ra bằng phương pháp nào sau đây?

Câu 26 [61051] - [Loga.vn]

Đặc trưng nào không phải là đặc trưng sinh thái của quần thể?

Câu 27 [61049] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây không đúng về mối quan hệ hỗ trợ giữa các loài trong quần xã?

Câu 28 [61048] - [Loga.vn]

Khi nói về gen ngoài nhân, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 29 [61047] - [Loga.vn]

Quan hệ giữa cây phong lan sống trên cây thân gỗ và cây thân gỗ này là quan hệ

Câu 30 [61045] - [Loga.vn]

Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây là đúng?

 

Câu 31 [61043] - [Loga.vn]

Khi nói về bệnh phêninkêtô niệu (PKU) ở người. Một cặp vợ chồng không bệnh sinh con gái đầu lòng bị bệnh, con trai tiếp theo không bệnh. Hãy cho biết trong các nhận định dưới đây có bao nhiêu nhận định đúng.
(1)    Người con gái này mất khả năng chuyển hoá phêninalanin thành tirôzin và có biểu hiện suy
giảm trí nhớ.
(2)    Bệnh phêninkêtô niệu thường xảy ra nữ vì nữ cần 2 alen lặn mới biểu hiện bệnh.
(3)    Bé gái này có thể được chữa trị nếu phát hiện sớm và loại bỏ hoàn toàn axit amin phêninalanin
khỏi khẩu phần thức ăn hằng ngày.
(4)    Khả năng để họ sinh 4 người con tiếp theo trong đó gồm: 2 trai không bệnh, 1 gái không bệnh, 1 gái bị bệnh là 81/512
(5)    Khả năng để họ sinh 4 người con tiếp theo trong đó gồm có 1 nam bệnh, 1 nam bình thường, 1
nữ bệnh, 1 nữ bình thường là 27/512
(6)    Khả năng để họ sinh 5 người con tiếp theo trong đó gồm có nam bệnh, nam bình thường, nữ bệnh, nữ bình thường là 135/4096.
 

Câu 32 [61042] - [Loga.vn]

Thalassemia là nhóm bệnh thiếu máu di truyền, xảy ra do sản xuất hemoglobin ở tủy xương bị rối loạn, hồng cầu sinh ra dễ tan và tan sớm, gây thiếu máu.
Quan sát hình và cho biết trong các nhận định sau đây, có bao nhiêu nhận định đúng?

(1)    Bệnh Thalassemia do đột biến gen lặn trên nhiễm sắc thể giới tính quy định.
(2)    Bệnh Thalassemia gây ứ đọng sắt ngày càng nhiều trong cơ thể và gây tổn thương đến nhiều cơ
quan trong cơ thể.
(3)    Cần ăn nhiều các thực phẩm như thịt bò, mộc nhĩ, … để bổ sung máu cho cơ thể.
(4)    Sàng lọc phát hiện bệnh sớm cho thai nhi bằng phương pháp chọc dò dịch ối hoặc sinh thiết gai nhau và tìm đột biến gen.
 

Câu 33 [61040] - [Loga.vn]

Một phân tử ADN mạch kép nhân đôi một số lần liên tiếp đã tạo ra được 62 mạch
pôlinuclêôtit mới. Khẳng định nào sau đây không đúng?
 

Câu 34 [61039] - [Loga.vn]

Ở một quần thể ngẫu phối đang cân bằng di truyền có tần số alen A là 0,7; b là 0,6. Biết
các gen phân li độc lập, alen trội là trội hoàn toàn. Quần thể này
(1) có 4 loại kiểu hình.                        (2) có 8 loại kiểu gen.
(3) có tỉ lệ kiểu gen AaBb lớn nhất.    (4) có tỉ lệ kiểu gen aaBB nhỏ nhất. Số dự đoán đúng là

Câu 35 [61038] - [Loga.vn]

Biết A trội hoàn toàn so với a. Cho 2 cây thuần chủng tương phản giao phấn. Xử lí hạt của P bằng dung dịch cosixin 0,1 – 0,2%. Cho các cây F1 giao phấn với các cây lưỡng bội. Theo lí thuyết, kết quả F2 chắc chắn không có bao nhiêu tỉ lệ KH trong các tỉ lệ sau đây.
(1) 35 trội : 1 lặn               (2) 3    trội : 1 lặn                   (3) 11    trội : 1 lặn                    (4) 1    trội : 1 lặn

Câu 36 [61037] - [Loga.vn]

Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường. Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng, gen quy định màu mắt nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X. Cho giao phối giữa ruồi cái thân xám, cánh dài, mắt đỏ với ruồi đực thân đen, cánh cụt, mắt trắng thu được F1 100% ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ. Cho F1 giao phối với nhau được F2 xuất hiện tỉ lệ kiểu hình ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ và kiểu hình ruồi thân xám, cánh cụt, mắt trắng là 51,25%. Nếu không có đột biến thì tần số hoán vị gen ở ruồi cái F1 là
Cho các kết luận sau:
(1)    Con ruồi cái F1 có tần số hoán vị gen là 30%.
(2)    Con ruồi cái F1 có kiểu gen $\frac{AB}{ab}X^{D}X^{d}$
 (3)    Tỉ lệ ruồi cái dị hợp 3 cặp gen ở F2 là 15%.
(4)    Tỉ lệ kiểu hình mang 2 tính trạng trội và một tính trạng lặn ở F2 là 31,25%.
(5)    Lấy ngẫu nhiên 2 cá thể thân xám, cánh dài, mắt đỏ ở F2, xác suất lấy được một con cái thuần chủng là 14,2%.
Số kết luận đúng là:
 

Câu 37 [61035] - [Loga.vn]

Một tài xế taxi cân nặng 55kg nếu uống 100g rượu thì hàm lượng rượu trong máu anh ta là 2‰. Có khoảng 1,5g rượu được bài tiết ra khỏi cơ thể trong 1 giờ cho 10kg khối lượng cơ thể. Ngay sau khi uống rượu, người đó lái xe và gây ra tai nạn giao thông rồi bỏ chạy. Cảnh sát đã bắt được anh ta sau đó 3 giờ và khi thử mẫu máu của anh ta lúc đó có hàm lượng rượu là 1‰
Có bao nhiêu nhận định sau đây là đúng?
(1)    Lúc người tài xế này gây tai nạn thì hàm lượng rượu trong máu anh ta là 1,49‰
(2)    Khi một người uống quá nhiều rượu thì tế bào gan hoạt động để cơ thể không bị đầu độc.
(3)    Trong tế bào gan, Lizoxom và bộ máy Golgi tạo những túi tiết để bài xuất chất độc ra khỏi tế
bào.
(4)    Gan nhiễm mỡ là hiện tượng tích mỡ trong tế bào gan, xảy ra ở những người uống rượu nhiều.
 

Câu 38 [61033] - [Loga.vn]

Ở một loài động vật, lôcut A nằm trên NST thường qui định tính trạng màu mắt có 4 alen có quan hệ trội lặn hoàn toàn. Tiến hành hai phép lai như sau:
Phép lai 1    P: mắt đỏ x mắt nâu  →  F1: 25% đỏ: 50% nâu: 25% vàng
Phép lai 2    P: vàng x vàng   → F1: 75% vàng : 25% trắng.
Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?
(1)    Thứ tự từ trội đến lặn là đỏ → nâu →vàng →trắng.
(2)    Các cá thể trong hai phép lai P đều mang kiểu gen dị hợp.
(3)    F1 trong cả hai phép lai đều có 3 kiểu gen với tỉ lệ 1 : 2 : 1.
(4)    Nếu lấy con mắt nâu P phép lai 1 lai với một trong hai con mắt vàng P ở phép lai 2 thì tỉ lệ mắt
nâu thu được là 50%.

Câu 39 [61030] - [Loga.vn]

Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả về khả năng uốn cong được lưỡi ở người ở người do một
trong hai alen của gen quy định.

Biết rằng quần thể này trạng thái cân bằng và tỉ lệ người có khả năng uốn cong lưỡi trong quần thể
là 64%. Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?
(1)    Trong phả hệ có tối đa 4 người có khả năng uốn cong lưỡi mang kiểu gen đồng hợp.
(2)    Xác suất cặp vợ chồng I3 và I4 mang kiểu gen khác nhau là 18,75%.
(3)    Xác suất để người II8 và II9 có kiểu gen giống nhau là 56,25%.
(4)    Nếu đứa con gái III10 lấy một người chồng có khả năng uống cong lưỡi thì khả năng họ sinh
được hai đứa con khác giới tính và ít nhất có 1 đứa không có khả năng uốn cong lưỡi là 7,66%.
 

Câu 40 [60987] - [Loga.vn]

Do nguyên nhân nào nhóm thực vật CAM phải cố định CO2 vào ban đêm?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook