Chi tiết đề thi

ĐỀ SỐ 2

ctvhoahoc2
1 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [41309] - [Loga.vn]

Cho các thành tựu sau:

 1. Tạo chủng vi khuẩn E. coli sản xuất insulin của con người;
 2. Tạo giống dâu tằm tam bội có năng suất tăng cao hơn so với dạng lưỡng bội bình thường;
 3. Tạo ra giống bông và giống đậu tương mang gen kháng thuốc diệt cỏ của thuốc lá cảnh Petunia;
 4. Tạo ra giống dưa hấu tam bội không có hạt, hàm lượng đường cao;
 5. Tạo ra cừu sản xuất sữa có chứa prôtêin của người;
 6. Tạo ra giống cây Pomato từ cây cà chua và khoai tây.

Các thành tựu do ứng dụng của kỹ thuật chuyển gen là:

Câu 2 [41308] - [Loga.vn]

Những loài rất dễ bị tuyệt chủng do các hoạt động của con người là loài có:

Câu 3 [41306] - [Loga.vn]

Nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố hữu sinh?

Câu 4 [41304] - [Loga.vn]

Nguyên nhân chủ yếu của đấu tranh cùng loài là:

Câu 5 [41302] - [Loga.vn]

Một trong những loài sau đây loài nào là sinh vật sản xuất:

Câu 6 [41300] - [Loga.vn]

Trong những nhận định sau, có bao nhiêu nhận định không đúng về tiến hóa nhỏ?

 1. Tiến hóa nhỏ là quá trình biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể qua các thế hệ.
 2. Tiến hóa nhỏ là quá trình biến đổi vốn gen của quần thể qua thời gian.
 3. Tiến hóa nhỏ diễn ra trong thời gian địa chất lâu dài và chỉ có thể nghiên cứu gián tiếp.
 4. Tiến hóa nhỏ diễn ra trong thời gian lịch sử tương đối ngắn, phạm vi tương đối hẹp.
 5. Tiến hóa nhỏ hình thành các nhóm phân loại trên loài (chi, họ, bộ …).
 6. Tiến hóa nhỏ chỉ làm biến đổi tần số alen, không làm biến đổi tần số kiểu gen.

Câu 7 [41298] - [Loga.vn]

Nói về chuỗi thức ăn trong quần xã, phát biểu nào là chưa chính xác?

Câu 8 [41297] - [Loga.vn]

Cho các thông tin về diễn thế sinh thái như sau:

 1. Xuất hiện ở môi trường đã có một quần xã sinh vật từng sống.
 2. Có sự biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn tương ứng với sự biến đổi của môi trường.
 3. Song song với quá trình biến đổi quần xã trong diễn thế là quá trình biến đổi về các điều kiện tự nhiên của môi trường.
 4. Luôn dẫn tới quần xã bị suy thoái.

Có mấy thông tin nói về diễn thế nguyên sinh là

Câu 9 [41294] - [Loga.vn]

Sự đa dạng về loài sẽ lơn hơn ở đảo

Câu 10 [41293] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau:

 1. Đột biến ở cả mức phân tử và mức tế bào đều có thể dẫn đến hình thành loài mới, trong đó đột biến mức tế bào là phương thức hình thành loài chủ yếu trong sinh giới.
 2. Hai cá thể thuộc hai loài không giao phối với nhau trong tự nhiên nhưng khi nhốt chung vẫn giao phối sinh con lai hữu thụ thì đó là kiểu cách ly trước hợp tử.
 3. Cách ly địa lý không phải là nhân tố tiến hóa nên không có vai trò trong quá trình hình thành loài mới.
 4. Hình thành loài mới trên đảo đại dương là ví dụ điển hình cho thấy vai trò của các yếu tố ngẫu nhiên trong hình thành loài mới.

Số phát biểu sai là?

Câu 11 [41291] - [Loga.vn]

Sự phát sinh sự sống trên trái đất là kết quả của quá trình nào dưới đây

Câu 12 [41290] - [Loga.vn]

Chu trình nitơ được khéo kín khi sinh vật chết nhờ loại vi khuẩn nào sau đây phân giải chất hữu cơ, trả lại nitơ cho môi trường?

Câu 13 [41289] - [Loga.vn]

Nguyên nhân chính làm cho sự phân bố dân cư ở mỗi quốc gia trở nên không đồng đều là vì

Câu 14 [41287] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau:

 1. Theo Đacuyn, CLTN tác động vào cá thể và hình thành nên đặc điểm thích nghi mới qua đó hình thành nên quần thể mới.
 2. Bằng chứng tiến hóa trực tiếp thuyết phục nhất là bằng chứng sinh học phân tử.
 3. Với một quần thể nhỏ thì một alen bất kỳ đều có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể.
 4. Sự xuất hiện của oxy trong thời kỳ đầu đã làm diệt vong nhiều loài sinh vật.

Số phát biểu đúng là

Câu 15 [41286] - [Loga.vn]

Cho cặp P thuần chủng về các gen tương phản giao phối với nhau, tiếp tục thụ phấn các cây F1 với nhau thu được F2 có 125 cây mang kiểu gen aabbđ. Về lý thuyết, số cây mang kiểu gen AabbDd là

Câu 16 [41285] - [Loga.vn]

Ở một loài thực vật giao phấn lưỡng bội, tính trạng màu sắc do 2 cặp gen không alen nằm trên NST thương quy định. Trong đó, alen A át chế sự hình thành các màu hoa (hoa trắng), alen B cho hoa màu đỏ và alen b cho hoa màu trắng. Nếu không xét đến vai trò của bố mẹ trong các phép lai, ở đời con có tỉ lệ phân li về kiểu hình là 3: 1 thì sẽ có bao nhiêu phép lai phù hợp?

Câu 17 [41283] - [Loga.vn]

Ở đậu Hà Lan, gen A thân cao, a thân thấp; gen B hoa đỏ, b hoa trắng. Hai cặp gen này nằm trên 2 cặp NST tương đồng. Cho đậu thân cao, hoa đỏ, dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn được F1. Cho giao phấn ngẫu nhiên 1 cây thân cao, hoa trắng và 1 cây thân thấp, hoa đỏ ở F1. Nếu không có đột biến và chọn lọc, tính theo lý thuyết, thì xác suất xuất hiện đậu thân cao, hoa trắng ở F2 là:

Câu 18 [41281] - [Loga.vn]

Ở ruồi giấm gen A quy định thân xám là trội hoàn toàn so với a thân đen, gen B quy định cánh dài là trội hoàn toàn so với b cánh cụt, gen D quy định mắt đỏ là trội hoàn toàn so với d mắt trắng. Phép lai giữa ruồi giấm AB//abXDXd với ruồi giấm AB//abXDY cho F1 có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt trắng chiếm tỉ lệ 5%. Tần số hoán vị gen là:

Câu 19 [41280] - [Loga.vn]

a+, b+, c+ và d+ là các gen trên NST thường phân ly độc lập, điều khiển chuỗi tổng hợp sắc tố để hình thành lên màu đen theo sơ đồ sau đây

Không màu ->(a+) Không màu ->(b+) Không màu ->(c+) Màu nâu ->(a+) Màu đen

Các alen này bị đột biến thành dạng mất chức năng tương ứng là a, b, c và d. Người ta tiến hành lai một cá thể màu đen có kiểu gen a+a+b+b+c+c+d+d+ với một cá thể không màu có kiểu gen aabbccdd và thu được con lai F1. Khi cho các thế hệ F1 lai với nhau, thì tỉ lệ cá thể ở F2 tương ứng với kiểu hình không màu và màu nâu là bao nhiêu?

Câu 20 [41277] - [Loga.vn]

Cặp bố mẹ đem lai có kiểu gen . Hoán vị gen xảy ra ở 2 bên với tần số bằng nhau, kiểu hình quả vàng, bầu dục có kiểu gen . Kết quả nào sau đây phù hợp với tỉ lệ kiểu hình quả vàng, bầu dục ở đời con?

Câu 21 [41254] - [Loga.vn]

Hệ tuần hoàn hở gặp ở

Câu 22 [41252] - [Loga.vn]

Yếu tố nào ngăn cản sự lọc ở cầu thận:

Câu 23 [41251] - [Loga.vn]

Tái phân cực của sợi trục là do

Câu 24 [41250] - [Loga.vn]

Về mối liên quan giữa hô hấp và dinh dưỡng N, ý nào đúng?

Câu 25 [41249] - [Loga.vn]

Điều khẳng định nào sao đây là không chính xác?

Câu 26 [41248] - [Loga.vn]

Khi trong đất thiếu P thì cây sẽ không tổng hợp được nhóm chất nào?

Câu 27 [41247] - [Loga.vn]

Thực hiện phép lai ở gà: Gà mái lông đen lai với gà trống lông xám được F1: 100% gà lông xám. Cho F1 tạp giao được F2 có tỉ lệ kiểu hình: 25% gà mái lông đen: 50% gà trống lông xám. Cho biết tính trạng màu lông do 1 cặp gen quy đinh. Kết luận nào sau đây không đúng?

Câu 28 [41246] - [Loga.vn]

Dung dịch trong mạch rây gồm 10 – 20% chất hòa tan. Đó là

Câu 29 [41245] - [Loga.vn]

Quá trình giảm phân của một tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBb//bD xảy ra đột biến ở kỳ sau giảm phân I khi cặp Aa không phân ly, xảy ra hoán vị gen giữa alen D và alen d. Theo lý thuyết, các loại giao tử được tạo ra từ quá trình giảm phân của tế bào trên có

Câu 30 [41244] - [Loga.vn]

Một loài thực vật, khi cho giao phấn giữa cây quả dẹt với cây quả bầu dục (P), thu được F1 gồm toàn cây quả dẹt. Cho cây F1 lai với cây đồng hợp lặn về các cặp gen, thu được đời con có kiểu hình phân ly theo tỉ lệ 1 cây quả dẹt: 2 cây quả tròn: 1 cây quả bầu dục. Cho cây F1 tự thụ phấn thu được F2. Cho tất cả các cây qua tròn F2 giao phấn với nhau thu được F3. Tiếp tục cho F3 giao phấn ngẫu nhiên qua 2 thế hệ nữa thu được F5. Lấy ngẫu nhiên một hạt F5 đem trồng, theo lý thuyết, xác suất để cây này có kiểu hình quả bầu dục là:

Câu 31 [41243] - [Loga.vn]

Phả hệ mô tả một bệnh do một louct gồm 2 alen nằm trên NST thường quy định, trong đó, bệnh do alen lặn quy định; liên kết với một louct gen gồm có 4 alen quy định một tính trạng bình thường.

Tỉ lệ tái tổ hợp giữa các locut trong phả hệ trên là bao nhiêu? Biết rằng không có đột biến xảy ra.

Câu 32 [41242] - [Loga.vn]

Nơi cuối cùng nước và chất khoáng hoàn tan phải đi qua trước khi vào hệ thống mạch dẫn là

Câu 33 [41241] - [Loga.vn]

Cho các yếu tố sau:

(1) ADN.

(2) ARN polimerase.

(3) ADN ligase.

(4) Restrictase.

(5) AND polimerase.

(6) Riboxom.

(7) Nucleotit.

(8) Protein.

Có bao nhiêu yếu tố không tham gia vào quá trình tái bản ADN ở vi khuẩn E. coli?

Câu 34 [41240] - [Loga.vn]

Ở ruồi giấm gen A, quy định tính trạng thân xám, a: thân đen nằm trên nhiễm sắc thể thường, gen B quy định mắt đỏ, b: mắt trắng nằm trên nhiễm sắc thể X. Để F1 phân tính theo tỉ lệ 1: 1: 1: 1 không có sự phân tính theo giới tính cần chọn P có kiểu gen như thế nào?

Câu 35 [41236] - [Loga.vn]

Ở sâu bướm, giai đoạn trưởng thành là giai đoạn:

Câu 36 [41234] - [Loga.vn]

Các enzim của hệ tiêu hóa (pepsin, tripsin, …) tiết ra dưới dạng tiền hoạt động có ý nghĩa

Câu 37 [41231] - [Loga.vn]

Ở 1 loài thực vật sinh sản theo hình thức ngẫu phối, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Một quần thể thực vật ở thế hệ ban đầu có 16% cây cho hoa trắng. Cho các khẳng định sau về quần thể trên:

 1. Đem toàn bộ hoa đỏ cho sinh sản thì đời con thu được số lượng hoa trắng chiếm 4/49.
 2. Đem toàn bộ các cây hoa đỏ thụ phấn cho các cây hoa trắng thì đời con thu được tỉ lệ hoa đỏ gấp 2,5 lần hoa trắng.
 3. Nếu cho các cây ở thế hệ ban đầu tự thụ phấn bắt buộc thì đời con có tỉ lệ hoa đỏ gấp 5 lần hoa trắng.
 4. Quần thể F1 có 16% cây cho hoa trắng nếu quần thể ban đầu sinh sản bình thường.

Có bao nhiêu khẳng định chính xác?

Câu 38 [41229] - [Loga.vn]

Ở một quần thể thực vật, xét 3 gen, các gen nằm trên 2 cặp NST thường, trong đó, gen thứ nhất có 4 alen, gen thứ hai và gen thứ ba đều có 3 alen. Số loại kiểu gen dị hợp tối đa về 3 gen trên có thể có trong quần thể là:

Câu 39 [41226] - [Loga.vn]

Ở một loại thực vật tự thụ phấn, hoa đỏ là trội hoàn toàn so với hoa trắng và thân cao là trội hoàn toàn so với thân thấp. Các gen quy định hai tinsg trạng trên phân ly độc lập. Ở thế hệ ban đầu khi quan sát thấy có 24% cây thân cao, hoa trắng và 8% cây thân thấp, hoa trắng. Ở thế hệ sau người ta quan sát thấy có 20,3% cây thân thấp, hoa đỏ và 14,7% cây thân thấp, hoa trắng. Biết rằng không có đột biến mới phát sinh. Tỉ lệ cây thân cao, hoa đỏ dị hợp ở thế hệ ban đầu chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

Câu 40 [41224] - [Loga.vn]

Nói về các dạng đột biến cấu trúc NST, có bao nhiêu phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

 1. Đột biến mất đoạn chỉ xảy ra đối với NST thường.
 2. Đột biến chuyển đoạn NST là dạng đột biến cấu trúc duy nhất làm thay đổi nhóm gen liên kết.
 3. Đột biến lặp đoạn là dạng đột biến cấu trúc duy nhất làm cho các gen alen cùng nằm trên 1 NST.
 4. Đột biến đảo đoạn không gây hậu quả nghiêm trọng do không làm thay đổi số lượng, cấu trúc của các gen trên NST.

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook