Chi tiết đề thi

Đề tham khỏa

hqphuoctoan
3 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [50811] - [Loga.vn]

Có dung dịch muối AlCl3 lẫn tạp chất l CuCl2. Có thể dùng chất nào sau đây để làm sạch muối nhôm?

Câu 2 [50054] - [Loga.vn]

Dãy kim loại được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học tăng dần:

Câu 3 [50017] - [Loga.vn]

Đơn chất tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng giải phóng khí hiđrô là:

Câu 4 [49967] - [Loga.vn]

Trong các chất sau đây: FeO, Al2O3, Zn(OH)2 , Al(OH)3 , SO2, số chất lưỡng tính là:

Câu 5 [50843] - [Loga.vn]

Một kim loại có những tính chất (vật lí và hóa học) như sau:

Hợp kim của nĩ với các kim loại khác, được ứng dụng trong công nghệ chế tạo máy bay, tên lửa.

Phản ứng mãnh liệt với axit clohiđric.

Phản ứng với dung dịch kiềm, giải phóng khí hiđro

Nhẹ, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt.

Đó là kim loại:

Câu 6 [50053] - [Loga.vn]

Dãy kim loại được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học giảm dần:

Câu 7 [50011] - [Loga.vn]

Kim loại nào sau đây nhẹ nhất ( có khối lượng riêng nhỏ nhất) ?

Câu 8 [50840] - [Loga.vn]

Một bạn học sinh đã đổ nhầm dung dịch sắt (II) sunfat vào lọ chứa sẵn dung dịch kẽm sunfat. Để thu được dung dịch chứa duy nhất muối kẽm sunfat, theo em dùng kim loại nào ?

Câu 9 [49963] - [Loga.vn]

Không  được dùng chậu nhôm để chứa nước vôi trong , do

Câu 10 [50819] - [Loga.vn]

Dung dịch NaOH có phản ứng với tất cả các chất trong dẫy chất nào sau đây ?

Câu 11 [50027] - [Loga.vn]

Lấy một ít bột Fe cho vào dung dịch HCl vừa đủ rồi nhỏ từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch . Hiện tượng xảy ra là:

Câu 12 [50026] - [Loga.vn]

Cho các kim loại Fe, Cu, Ag, Al, Mg. Kết luận nào sau đây là SAI :

Câu 13 [50023] - [Loga.vn]

Các kim loại tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch kiềm và giải phóng khí hidrô:

Câu 14 [50025] - [Loga.vn]

Có hỗn hợp kim loại gồm Fe, Cu, Ag có thể thu được Ag tinh khiết bằng cách sau:

Câu 15 [50810] - [Loga.vn]

Dung dịch ZnSO4 có lẫn tạp chất l CuSO4. Dùng kim loại nào sau đây để làm sạch dung dịch ZnSO4 ?

Câu 16 [50058] - [Loga.vn]

Dung dịch ZnCl2 có lẫn tạp chất CuCl2, kim loại làm sạch dung dịch ZnCl2 là:

Câu 17 [49991] - [Loga.vn]

Gang là hợp kim của sắt với cacbon và một lượng nhỏ các nguyên tố khác như: Si, Mn, S,… trong đó hàm lượng cacbon chiếm:

Câu 18 [49966] - [Loga.vn]

Nguyên liệu sản xuất nhôm là quặng :

Câu 19 [50022] - [Loga.vn]

Đồng kim loại có thể phản ứng được với:

Câu 20 [49958] - [Loga.vn]

 Một kim loại có khối lượng riêng là 2,7 g/cm3,nóng chảy ở 660 0C. Kim loại  đó  là :

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook