Chi tiết đề thi

Đề thi Casio

lamducanhkhoa
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
7
13 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [33254] - [Loga.vn]

Biết    với a, b là các số thực. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 2 [30907] - [Loga.vn]

Biết $\int\limits_{\frac{\pi }{3}}^{\frac{\pi }{2}}{\cos xdx=a+b\sqrt{3},}$ với a, b là các số hữu tỉ. Tính $T=2a+6b.$

Câu 3 [33190] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên đoạn $\left[ a;b \right]$ và cắt trục hoành tại điểm

(như hình vẽ bên). Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=f\left( x \right)$ trục hoành và hai đường thẳng $x=a;x=b.$ Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 4 [9780] - [Loga.vn]

Tìm nguyên hàm của hàm số $y={{12}^{12x}}.$ 

Câu 5 [30921] - [Loga.vn]

Một vật chuyển động trong 3 giờ với vận tốc  v (km/h) phụ thuộc vào thời gian t(h)

 có đồ thị vận tốc như hình bên. Trong khoảng thời gian 1 giờ kể từ khi bắt đầu chuyển động, đồ thị đó là một phần của đường parabol có đỉnh I(2;5) và trục đối xứng song song với trục tung, khoảng thời gian còn lại đồ thị là một đoạn thẳng song song với trục hoành. Tính quãng đường mà vật di chuyển được trong 3 giờ đó.

 

Câu 6 [1910] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ xác định và liên tục trên đoạn $\left[ a;b \right].$ Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=f\left( x \right),$ trục hoành và hai đường thẳng $x=a,x=b$ được tính theo công thức:

Câu 7 [213] - [Loga.vn]

Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x)={{e}^{x}}(1+{{e}^{-x}}).$

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook