Chi tiết đề thi

ĐỀ THI CUỐI KÌ 2 LỚP 6

701632580650035
8 lượt thi
Toán
Trung bình
(1)
8
14 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [54935] - [Loga.vn]

Kết quả của phép tính -2.(5 - 10) là:

Câu 2 [54929] - [Loga.vn]

Cho biểu thức A = 100:2.10:2. Giá trị biểu thức A là:

Câu 3 [54928] - [Loga.vn]

Cho hai tập hợp: A = {0, 2, 4, . . . , 28, 30}và B = {0, 5, 10, 15, 25, 30}.Gọi C = A $\bigcap $B. Thế thì tập hợp C viết dưới dạng liệt kê các phần tử là:

Câu 4 [54932] - [Loga.vn]

Số $\overline{abcd}$chia hết cho cả 2 và 5 khi:

Câu 5 [54939] - [Loga.vn]

Giá trị của x trong đẳng thức 156 - (x + 61) = 82 là:

Câu 6 [54931] - [Loga.vn]

Số tự nhiên n thỏa 3n = 243 là:

Câu 7 [54941] - [Loga.vn]

BCNN(36; 48; 168) bằng:

Câu 8 [54927] - [Loga.vn]

Cho tập hợp A = {25, 26, 27, . . . , 49, 50}. Thế thì số phần tử của tập hợp A là:

Đánh giá, bình luận
Điểm đánh giá trung bình

5

0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
100%
(1)

đè thi đúng , hay, tôi chắc chắn sẽ tải nhiều đề nữa trên trang wed này

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook