Chi tiết đề thi

Đề thi định kỳ lần 2 trường THPT Chuyên Bắc NInh

ctvloga339
0 lượt thi
Lịch Sử
Trung bình
(0)
40
50 phút
10 xu
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [67495] - [Loga.vn]

Nhân tố quyết định đưa Nhật Bản vươn lên thành siêu cường kinh tế là

Câu 2 [67494] - [Loga.vn]

Nhận xét nào là đúng về tình hình quân đội Việt Nam dưới triều Nguyễn?

Câu 3 [67491] - [Loga.vn]

Điểm khác cơ bản của cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật hiện đại so với cuộc cách mạng công
nghiệp thế kỉ XVIII là:

Câu 4 [67489] - [Loga.vn]

Sự kiện có ảnh hưởng lớn nhất đến tâm lí người Mĩ trong nửa sau thế kỉ XX

Câu 5 [67485] - [Loga.vn]

Ý nào dưới đây không phải là nội dung của bộ luật Hồng Đức?

Câu 6 [67480] - [Loga.vn]

Sự kiện nào dưới đây có ảnh hưởng tích cực đến phong trào dân tộc dân chủ Việt Nam những năm
1919 – 1925?

Câu 7 [67478] - [Loga.vn]

Điều kiện lịch sử thuận lợi nhất để Đảng đề ra chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam là gì?

Câu 8 [67477] - [Loga.vn]

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) có đặc điểm gì?

Câu 9 [67474] - [Loga.vn]

Chiến thắng nào của quân dân miền Nam đã mở ra cao trào “tìm Mĩ mà đánh, lùng ngụy mà diệt”
trên khắp miền Nam?

Câu 10 [67471] - [Loga.vn]

Từ các cuộc khởi nghĩa thời Bắc thuộc, em hãy rút ra bài học trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc hiện
nay?

Câu 11 [67470] - [Loga.vn]

Mục tiêu của ta khi quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ

Câu 12 [67467] - [Loga.vn]

Tác dụng lớn nhất của cuộc chiến đấu ở các đô thị từ tháng 12/1946 đến tháng 2/1947 là
gì?

Câu 13 [67464] - [Loga.vn]

Điểm giống nhau trong thể chế chính trị của nhà nước: Văn Lang - Âu Lạc; Chăm Pa; Phù Nam là

Câu 14 [67462] - [Loga.vn]

Chiến thắng quân sự nào của ta làm phá sản về cơ bản “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ?

Câu 15 [67459] - [Loga.vn]

Cuộc khởi nghĩa nào đã làm sụp đổ nhà Minh?

Câu 16 [67457] - [Loga.vn]

Người Bồ Đào Nha chủ trương thực hiện các cuộc thám hiểm địa lí về hướng nào?

Câu 17 [67454] - [Loga.vn]

Trong cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII, phái Lập hiến lên cầm quyền đã làm điều
gì?

Câu 18 [67452] - [Loga.vn]

Nét khác biệt giữa trật tự hai cực Ianta với hệ thống Vecxal - Oasinhtơn

Câu 19 [67451] - [Loga.vn]

Sự kiện nào chứng tỏ Đảng Cộng sản Đông Dương đã hoàn chỉnh chủ trương chuyển hướng chỉ đạo
chiến lược cách mạng Việt Nam thời kì 1930- 1945?

Câu 20 [67450] - [Loga.vn]

Trong Cao trào kháng Nhật cứu nước, khẩu hiệu nào đáp ứng nguyện vọng cấp bách của nông dân?

Câu 21 [67448] - [Loga.vn]

Nguyễn Ái Quốc đã rút ra kết luận gì sau khi đọc bản Sơ thảo những luận cương về vấn đề dân tộc
và thuộc địa của Lê nin (7/1920)?

Câu 22 [67445] - [Loga.vn]

Đường lối kháng chiến toàn quốc chống Pháp của Đảng đề ra trong năm 1946 - 1947 được thể hiện
qua những văn kiện lịch sử nào?

Câu 23 [67443] - [Loga.vn]

Mục tiêu đấu tranh chủ yếu của Cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc là

Câu 24 [67442] - [Loga.vn]

Điều kiện quốc tế nào tạo điều kiện cho cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp của nhân
dân ta có thể phát triển lên giai đoạn mới?

Câu 25 [67439] - [Loga.vn]

Địa điểm nào diễn ra trận chiến đấu giằng co và ác liệt nhất giữa ta và địch trong chiến dịch Điện
Biên Phủ?

Câu 26 [67438] - [Loga.vn]

Nhận xét nào sau đây phản ánh đúng về tính chất của phong trào Cần vương?

Câu 27 [67435] - [Loga.vn]

Chiến tranh lạnh kết thúc đã ảnh hưởng như thế nào đến Đông Nam Á?

Câu 28 [67433] - [Loga.vn]

Sau khi CNXH sụp đổ ở Liên Xô và Đông Âu, những quốc gia nào còn kiên trì con đường CNXH?

Câu 29 [67430] - [Loga.vn]

So với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914), cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919
- 1929) của Pháp ở Đông Dương có điểm mới nào dưới đây?

Câu 30 [67421] - [Loga.vn]

Yếu tố cơ bản nhất của thế giới tác động đến chủ trương đổi mới đất nước của Đảng Cộng sản Việt
Nam (12/1986)?

Câu 31 [67416] - [Loga.vn]

Tính chất cuộc nội chiến cách mạng ở Trung Quốc (1946 - 1949) là

Câu 32 [67414] - [Loga.vn]

Ý nào dưới đây phản ánh không đúng về nội dung Hiệp định Sơ bộ (6 - 3 - 1946) được kí kết giữa
Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Pháp?

Câu 33 [67411] - [Loga.vn]

Điều kiện quan trọng để Nhật Bản có thể tiến hành được cải cách Minh Trị?

Câu 34 [67409] - [Loga.vn]

Việt Nam có thể rút ra kinh nghiệm gì từ sự phát triển kinh tế của Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai
để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước?

Câu 35 [67407] - [Loga.vn]

Đối với việc bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước có ý nghĩa
gì?

Câu 36 [67401] - [Loga.vn]

Ý nào sau đây không phải là nguyên nhân các nhà yêu nước tiến bộ đầu thế kỉ XX quyết định lựa
chọn con đường cứu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản?

Câu 37 [67397] - [Loga.vn]

Sự kiện nào trực tiếp dẫn đến cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ vào ngày
19/12/1946?

Câu 38 [67396] - [Loga.vn]

Yếu tố nào tạo thời cơ thuận lợi để Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam diễn ra nhanh
chóng và ít đổ máu?

Câu 39 [67395] - [Loga.vn]

Khó khăn nào đe dọa trực tiếp đến nền độc lập của Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám năm
1945?

Câu 40 [67390] - [Loga.vn]

Tính chất của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook