Chi tiết đề thi

đề thi học kì 1

duongthanhquan12072002
4 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
10
12 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [48100] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG . Một nguồn điện suất điện động E = 8V, có điện trở trong r = 1\[\Omega \] được mắc nối tiếp với mạch ngòai gồm điện trở R = 14\[\Omega \]tạo thành mạch kín. Công suất của mạch ngòai là :

Câu 2 [48238] - [Loga.vn]

Cường độ dòng điện chạy qua tiết diện thẳng của dây dẫn là 1,5A trong khoảng thời gian 3s .Khi đó điện lượng dịch chuyển qua tiết diện dây là

Câu 3 [48459] - [Loga.vn]

Người ta mắc ba bộ pin giống nhau song song thì thu dược một bộ nguồn có suất điện động 9V và điện trở trong 3Ω. Mỗi pin có suất điện động và điện trở trong là:

Câu 4 [48168] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Đặt vào hai đầu một điện trở R = 20\[\Omega \] một hiệu điện thế U = 2V trong khỏang thời gian t = 20s. Lượng điện tích di chuyển qua điện trở khi đó kà :

Câu 5 [48277] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Hai dây dẫn hình trụ được làm từ cùng một lọai vật liệu, có cùng chiều dài, có tiết diện lần lượt là $S_1$, $S_2$. Điện trở tương ứng của chúng thỏa điều kiện :

Câu 6 [48517] - [Loga.vn]

Một tụ điện có điện dung 500pF . Khi đặt một hiệu điện thế 220V vào hai bản cực của tụ.Tính điện tích của tụ điện?

Câu 7 [48251] - [Loga.vn]

Câu nào sau đây là sai ?

Câu 8 [43791] - [Loga.vn]

Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động ξ = 12 V, điện trở trong r = 2,5 Ω, mạch ngoài gồm điện trở $R_1$ = 0,5 Ω mắc nối tiếp với một điện trở R. Để công suất tiêu thụ trên điện trở R đạt giá trị lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị:

Câu 9 [38913] - [Loga.vn]

Cho điện áp hai đầu đọan mạch là \[{{u}_{AB}}=120\sqrt{2}\cos \left( 100\pi t-\frac{\pi }{4} \right)V\] và cường độ dòng điện qua mạch là \[i=3\sqrt{2}\cos \left( 100\pi t+\frac{\pi }{12} \right)A\]. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là:

Câu 10 [52376] - [Loga.vn]

Một nguồn điện có điện trở 0.1 Ω được mắc với điện trở 4,8 Ω thành mạch kín. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12 V. Suất điện động của nguồn điện là:

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook