Chi tiết đề thi

Đề Thi học kì môn sinh học lớp 6 Trường THCS Buôn Đuôn - Đắc Lắc

ctvloga14
0 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [58291] - [Loga.vn]

Cây tầm gửi thuộc dạng:

Câu 2 [58290] - [Loga.vn]

Củ gừng do bộ phận nào phát triển thành:

Câu 3 [58289] - [Loga.vn]

Tế bào ở bộ phận nào của cây có khả năng phân chia?

Câu 4 [58288] - [Loga.vn]

Trong các lá sau đây, nhóm những lá nào có gân song song :

Câu 5 [58287] - [Loga.vn]

Trong những nhóm cây sau đây, nhóm cây nào gồm toàn cây có rễ cọc:

Câu 6 [58286] - [Loga.vn]

Hơi nước thoát ra khỏi lá qua bộ phận nào ?

Câu 7 [58285] - [Loga.vn]

Trong những nhóm cây sau đây, nhóm nào gồm toàn cây 1 năm:

Câu 8 [58284] - [Loga.vn]

Tuỳ theo cách mọc của thân mà chia thân làm 3 loại:

Câu 9 [58283] - [Loga.vn]

Thân dài ra do:

Câu 10 [58282] - [Loga.vn]

Khi có ánh sáng, lá cây chế tạo được :

Câu 11 [58281] - [Loga.vn]

Các chất hữu cơ trong cây được vận chuyển từ lá về thân, rễ nhờ :

Câu 12 [58280] - [Loga.vn]

Các miền của rễ:

Câu 13 [58279] - [Loga.vn]

Các tế bào ở mô nào có khả năng phân chia:

Câu 14 [58278] - [Loga.vn]

Để nhận biết thực vật có hoa dựa vào đặc điểm:

Câu 15 [58277] - [Loga.vn]

Trên Trái đất, thực vật sống ở:

Câu 16 [58276] - [Loga.vn]

Lá trên các mấu thân sắp so le nhau nhằm:

Câu 17 [58275] - [Loga.vn]

Thời gian cây xanh thực hiện quá trình hô hấp:

Câu 18 [58274] - [Loga.vn]

Nhóm hoa nào là hoa lưỡng tính?

Câu 19 [58273] - [Loga.vn]

Hoa có chức năng chủ yếu là gì?

Câu 20 [58272] - [Loga.vn]

Lá của cây xương rồng biến thành gai là để:

Câu 21 [58271] - [Loga.vn]

Trong quá trình hô hấp lá cây thải ra chất gì?

Câu 22 [58270] - [Loga.vn]

Trong các nhóm cây sau đây, nhóm cây nào toàn cây có hoa?

Câu 23 [58269] - [Loga.vn]

Hoa đơn tính là những hoa có:

Câu 24 [58268] - [Loga.vn]

Củ hành do bộ phận nào biến thành:

Câu 25 [58267] - [Loga.vn]

Hoa đực là những hoa có:

Câu 26 [58266] - [Loga.vn]

Cây sinh trưởng tốt năng suất cao trong điều kiện nào dưới đây về nước:

Câu 27 [58265] - [Loga.vn]

Cành giâm cần có đặc điểm là:

Câu 28 [58264] - [Loga.vn]

Sinh sản dinh dưỡng tự nhiên là:

Câu 29 [58263] - [Loga.vn]

Phần lớn nước do rễ hút vào được thải ra ngoài qua:

Câu 30 [58262] - [Loga.vn]

Khi cây quang hợp thì lấy:

Câu 31 [58261] - [Loga.vn]

Cây nào sau đây có cách leo bằng thân quấn?

Câu 32 [58260] - [Loga.vn]

Cấu tạo trong miền hút của rễ gồm:

Câu 33 [58259] - [Loga.vn]

Tế bào ở bộ phận nào của cây có khả năng phân chia?

Câu 34 [58258] - [Loga.vn]

Nhóm cây nào sau đây gồm toàn cây có hoa?

Câu 35 [58257] - [Loga.vn]

Người ta chỉ giữ lại làm giống những hạt nào?

Câu 36 [58256] - [Loga.vn]

Cây hai lá mầm là:

Câu 37 [58255] - [Loga.vn]

Phôi của hạt gồm những bộ phận nào?

Câu 38 [58254] - [Loga.vn]

Cây hai lá mầm trong phôi có:

Câu 39 [58253] - [Loga.vn]

Hạt gồm những bộ phận nào?

Câu 40 [58252] - [Loga.vn]

Nhóm quả nào sau đây dược phát tán nhờ gió?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook