Chi tiết đề thi

Đề thi học kỳ môn sinh học lớp trường THCS Cao Kỳ

ctvloga14
3 lượt thi
Sinh Học
Dễ
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [58319] - [Loga.vn]

Đặc điểm của cơ thể sống:

Câu 2 [58318] - [Loga.vn]

Nhóm cây nào sau đây gồm toàn nhóm cây 1 năm :

Câu 3 [58317] - [Loga.vn]

Chức năng của mạch gỗ là:

Câu 4 [58316] - [Loga.vn]

Nhóm cây nào sao đây gồm toàn cây không hoa :

Câu 5 [58315] - [Loga.vn]

Miền làm cho rễ dài ra :

Câu 6 [58314] - [Loga.vn]

Cấu tạo ngoài của thân cây gồm các bộ phận:

Câu 7 [58313] - [Loga.vn]

Nhóm cây nào thuộc thân gỗ, thân leo:

Câu 8 [58312] - [Loga.vn]

Vi khuẩn nào sống nhờ trên cơ thể sống khác.

Câu 9 [58311] - [Loga.vn]

Hình thức sống chung của Tảo và Nấm trong địa y được gọi là:

Câu 10 [58310] - [Loga.vn]

Cây nào sau đây có hại cho sức khỏe con người?

Câu 11 [58309] - [Loga.vn]

Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của cây thông:

Câu 12 [58308] - [Loga.vn]

Trong các nhóm quả sau nhóm nào toàn quả khô nẻ?

Câu 13 [58307] - [Loga.vn]

Quả mọng là loại quả có đặc điểm:

Câu 14 [58306] - [Loga.vn]

Hạt gồm các bộ phận nào sau đây:

Câu 15 [58305] - [Loga.vn]

Sau khi thụ tinh, bộ phận nào của hoa sẽ tạo thành quả?

Câu 16 [58304] - [Loga.vn]

Phân loại thực vật nào sau đây là đúng:

Câu 17 [58303] - [Loga.vn]

Giới thực vật được chia thành những ngành nào ?

Câu 18 [58302] - [Loga.vn]

Quá trình phát triển của giới thực vật được chia làm mấy giai đoạn ?

Câu 19 [58301] - [Loga.vn]

Cây trồng có nguồn gốc từ:

Câu 20 [58300] - [Loga.vn]

Những đặc điểm nào sau đây cho thấy dương xỉ khác rêu :

Câu 21 [58299] - [Loga.vn]

Rêu khác tảo ở những đặc điểm:

Câu 22 [58298] - [Loga.vn]

Thực vật Hạt kín tiến hoá hơn cả vì:

Câu 23 [58297] - [Loga.vn]

Trong các đặc điểm sau đây đặc điểm nào là đặc trưng nhất đối với cây Hạt trần.

Câu 24 [58296] - [Loga.vn]

Vai trò của miền hút là gì?

Câu 25 [58295] - [Loga.vn]

Thân to ra do đâu?

Câu 26 [58294] - [Loga.vn]

Cấu tạo trong của phiến lá gồm:

Câu 27 [58293] - [Loga.vn]

Nhóm toàn là cây có rễ chùm là:

Câu 28 [58292] - [Loga.vn]

Cấu trúc nào làm cho tế bào thực vật có hình dạng nhất định?

Câu 29 [58291] - [Loga.vn]

Cây tầm gửi thuộc dạng:

Câu 30 [58290] - [Loga.vn]

Củ gừng do bộ phận nào phát triển thành:

Câu 31 [58289] - [Loga.vn]

Tế bào ở bộ phận nào của cây có khả năng phân chia?

Câu 32 [58288] - [Loga.vn]

Trong các lá sau đây, nhóm những lá nào có gân song song :

Câu 33 [58287] - [Loga.vn]

Trong những nhóm cây sau đây, nhóm cây nào gồm toàn cây có rễ cọc:

Câu 34 [58286] - [Loga.vn]

Hơi nước thoát ra khỏi lá qua bộ phận nào ?

Câu 35 [58285] - [Loga.vn]

Trong những nhóm cây sau đây, nhóm nào gồm toàn cây 1 năm:

Câu 36 [58284] - [Loga.vn]

Tuỳ theo cách mọc của thân mà chia thân làm 3 loại:

Câu 37 [58283] - [Loga.vn]

Thân dài ra do:

Câu 38 [58282] - [Loga.vn]

Khi có ánh sáng, lá cây chế tạo được :

Câu 39 [58281] - [Loga.vn]

Các chất hữu cơ trong cây được vận chuyển từ lá về thân, rễ nhờ :

Câu 40 [58280] - [Loga.vn]

Các miền của rễ:

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook