Chi tiết đề thi

Đề thi học sinh giỏi

vohoangnhan06
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
10
18 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [24058] - [Loga.vn]

Hàm số \[y=\sin x\]đồng biến trên khoảng nào sau đây? 

Câu 2 [16074] - [Loga.vn]

Thủy phân hoàn toàn 4,34 gam tripeptit mạch hở X (được tạo nên từ hai α-amino axit có công thức dạng (H2NCxHyCOOH) bằng dung dịch NaOH dư, thu được 6,38 gam muối. Mặt khác thủy phân hoàn toàn 4,34 gam X bằng dung dịch HCl dư, thu được m gam muối. Giá trị của m là

Câu 3 [29098] - [Loga.vn]

Phương trình tiếp tuyến của Parabol \[y=3{{x}^{2}}+x+2\] tại điểm \[M\left( 1;0 \right)\] là: 

Câu 4 [27163] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y={{x}^{3}}+{{x}^{2}}+mx+1$ đồng biến trên .

Câu 5 [23700] - [Loga.vn]

Trong các hàm số sau, hàm số nào không đồng biến trên tập số thực ?

Câu 6 [5028] - [Loga.vn]

Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số $y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}$ trên đoạn \[\left[ -1;1 \right].\] 

Câu 7 [5034] - [Loga.vn]

Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào không đồng biến trên $\mathbb{R}$ ?

Câu 8 [1849] - [Loga.vn]

Hàm số nào có đồ thị như hình vẽ ở dưới đây ? 

Câu 9 [26176] - [Loga.vn]

Hàm số $y={{x}^{4}}+8{{x}^{3}}+5$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

Câu 10 [26287] - [Loga.vn]

: Cho đồ thị hàm số $y=-{{x}^{3}}+3mx+1$ có hai điểm cực trị A, B thỏa mãn tam giác OAB vuông tạo O (O là gốc tọa độ). Khẳng định nào dưới đây là đúng ?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook