Chi tiết đề thi

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG SỐ 1

nhat12ql
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [41076] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa. Lực kéo về tác dụng vào vật nhỏ của con lắc có độ lớn tỉ lệ thuận với:

Câu 2 [15144] - [Loga.vn]

Chất điểm dao động điều hòa sẽ đổi chiều chuyển động khi lực kéo về

Câu 3 [31819] - [Loga.vn]

Biên độ dao động:

Câu 4 [6842] - [Loga.vn]

Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương nằm ngang. Khoảng thời gian giữa hai thời điểm liên tiếp động năng bằng thế năng là 0,2 s. Chu kì dao động của con lắc là:

Câu 5 [36206] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa với tần số 2,5 Hz và có biên độ 0,020 m. Vận tốc cực đại của nó bằng

Câu 6 [39547] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn có chiều dài dây treo l, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Khi tăng chiều dài dây treo thêm 21% thì chu kỳ dao động của con lắc sẽ

Câu 7 [38350] - [Loga.vn]

Vật nặng của một con lắc đơn có khối lượng 1 g được nhiễm điện q = +2,5.1$0^{-7}$ C rồi đặt vào một điện trường đều có cường độ điện trường E = 2.1$0^{4}$ V/m , thẳng đứng hướng lên trên. Lấy g = 10 m/$s^{2}$. Tần số dao động nhỏ của con lắc sẽ thay đổi ra sao so với khi không có điện trường?

Câu 8 [46025] - [Loga.vn]

Hai vật dao động điều hòa trên hai đoạn thẳng cạnh nhau, song song nhau, cùng một vị trí cân bằng trùng với gốc tọa độ, cùng một trục tọa độ song song với hai đoạn thẳng đó với các phương trình li độ lần lượt l${{x}_{1}}=3\cos \left( \frac{5\pi }{3}t+\frac{\pi }{3} \right)\left( cm \right)$ và ${{x}_{2}}=3\sqrt{3}\cos \left( \frac{5\pi }{3}t+\frac{\pi }{6} \right)\left( cm \right)$ . Thời điểm lần đầu tiên kể từ lúc t = 0 hai vật có khoảng cách lớn nhất là

Câu 9 [42208] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa với chu kì T = 0,4 s và biên độ là 10 cm. Động năng của vật khi qua vị trí cân bằng là 500 mJ. Lấy \[{{\pi }^{2}}=\text{ }10.\] Khối lượng của vật bằng

Câu 10 [38525] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động điều hoà trên Ox, theo phương trình x = Acos(ωt + φ). Biết rằng cứ sau những khoảng thời gian 0,1s thì động năng lại bằng thế năng. Tại t = 0 vật có li độ \[x=-1,5\sqrt{3}\] cm và nó đang đi theo chiều âm của trục Ox với tốc độ là 7,5π cm/s. Phương trình dao động là :

Câu 11 [38451] - [Loga.vn]

Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm:

Câu 12 [30356] - [Loga.vn]

Khi có sóng dừng trên một sợi dây, khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng:

Câu 13 [3852] - [Loga.vn]

Người ta phân biệt sóng siêu âm, hạ âm, âm thanh dựa vào

Câu 14 [6836] - [Loga.vn]

Một sóng cơ có tần số f, truyền trên dây với vận tốc v và bước sóng λ. Hệ thức đúng là:

Câu 15 [38844] - [Loga.vn]

Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động cùng phương, cùng tần số, ngược pha, với biên độ lần lượt là $A_1$ và $A_2$. Biên độ dao động tổng hợp của vật là:

Câu 16 [39626] - [Loga.vn]

Một điểm sáng M đặt trên trục chính của một thấu kính và cách thấu kính 30 cm, chọn hệ tọa độ Ox vuông góc với trục chính của thấu kính, O trên trục chính. Cho M dao động điều hòa trên trục Ox thì ảnh M’ của M dao động điều hòa trên trục O’x’ song song và cùng chiều với Ox. Đồ thị li độ dao động của M và M’ như hình vẽ. Tiêu cự của thấu kính là

Câu 17 [38651] - [Loga.vn]

Một sợi dây đang có sóng dừng với tần số 300 Hz, khoảng cách ngắn nhất giữa một nút sóng và một bụng sóng là 0,75 m. Tốc độ truyền sóng trên dây bằng:

Câu 18 [38011] - [Loga.vn]

Trên một sợi dây có sóng dừng, điểm bụng M cách nút gần nhất N một đoạn 10 cm. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp trung điểm P của đoạn MN có cùng li độ với M là 0,1 s. Tốc độ truyền sóng trên dây là

Câu 19 [38315] - [Loga.vn]

Giao thoa ở mặt nước với hai nguồn sóng kết hợp đặt tại hai điểm A, B dao động điều hòa cùng pha theo phương thẳng đứng. Sóng truyền ở mặt nước có bước sóng λ. Cực đại giao thoa nằm tại những điểm có hiệu đường đi của hai sóng từ hai nguồn tới đó bằng

Câu 20 [38968] - [Loga.vn]

Một sóng hình sin truyền theo trục x có phương trình là u = 8cos(6πt – 0,3πx), trong đó u và x tính bằng cm, t tính giây. Sóng này lan truyền với tốc độ bằng:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook