Chi tiết đề thi

Đề thi khảo sát sinh học lớp 9 chương 2

ctvloga3
5 lượt thi
Sinh Học
Dễ
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [51857] - [Loga.vn]

Ở lúa nước, một tế bào sinh dưỡng có 2n = 24 NST. Có 5 tế bào cùng nguyên phân. Số nhiễm sắc thể sẽ là.

Câu 2 [51856] - [Loga.vn]

Sự kiện quan trọng nhất trong quá trình thụ tinh là

Câu 3 [51855] - [Loga.vn]

Hiện tượng nhiều gen cùng phân bố trên chiều dài của NST hình thành nên

Câu 4 [51854] - [Loga.vn]

Ở người, thành ngữ” giới đồng giao tử” dùng để chỉ:

Câu 5 [51853] - [Loga.vn]

Chức năng của NST giới tính là:

Câu 6 [51852] - [Loga.vn]

Trong tế bào sinh dưỡng của mỗi loài sinh vật thì NST giới tính:

Câu 7 [51851] - [Loga.vn]

Điểm khác nhau cơ bản của quá trình giảm phân so với nguyên phân là.

Câu 8 [51850] - [Loga.vn]

Hiện tượng xảy ra trong giảm phân nhưng không có trong nguyên phân là:

Câu 9 [51849] - [Loga.vn]

Cặp NST tương đồng là:

Câu 10 [51848] - [Loga.vn]

Đường kính của NST ở trạng thái co ngắn là:

Câu 11 [51847] - [Loga.vn]

Khi cho giao phối ruồi giấm thuần chủng có thân xám, cánh dài với ruồi giấm thuần chủng thân đen, cánh ngắn thì ở $F_1$ thu được ruồi có kiểu hình:

Câu 12 [51846] - [Loga.vn]

Ở ruồi giấm, bộ NST lưỡng bội trong nhân tế bào là 2n = 8. Một tế bào ruồi giấm đang ở kì sau của quá trình nguyên phân, số NST trong tế bào đó là

Câu 13 [51845] - [Loga.vn]

Sự duy trì ổn định bộ NST đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính qua các thế hệ cơ thể là nhờ những quá trình nào?

Câu 14 [51844] - [Loga.vn]

Kết quả của quá trình nguyên phân là: Từ 1 tế bào mẹ có bộ NST 2n sẽ tạo ra

Câu 15 [51843] - [Loga.vn]

Điểm giống nhau về NST giới tính ở tất cả các loài sinh vật phân tính là:

Câu 16 [51842] - [Loga.vn]

Đặc điểm của NST giới tính là:

A. B.

C. i D.

Câu 17 [51841] - [Loga.vn]

Trong quá trình tạo giao tử ở đông vật, hoạt động của các tế bào mầm là:

Câu 18 [51840] - [Loga.vn]

Trong giảm phân, tự nhân đôi NST xảy ra ở:

Câu 19 [51839] - [Loga.vn]

Trong tế bào 2n ở người, kí hiệu của cặp NST giới tính là:

Câu 20 [51838] - [Loga.vn]

Một khả năng của NST đóng vai trò rất quan trọng trong sự di truyền là:

Câu 21 [51837] - [Loga.vn]

Ở ruối giấm 2n = 8, một tế bào của ruồi giấm đang kì sau của giảm phân II, tế bào đó có bao nhiêu nhiễm sắc thể đơn?

Câu 22 [51836] - [Loga.vn]

Ở người, có mấy loại trứng và tinh trùng được tạo ra qua giảm phân?

Câu 23 [51835] - [Loga.vn]

Hiện tượng di truyền liên kết là do:

Câu 24 [51834] - [Loga.vn]

Phép lai nào sau đây được xem là phép lai phân tích ở ruồi giấm?

Câu 25 [51833] - [Loga.vn]

Ruồi giấm được xem là đối tượng thuận lợi cho việc nghiên cứu di truyền vì:

Câu 26 [51832] - [Loga.vn]

Ở người gen qui định bệnh máu khó đông nằm trên:

Câu 27 [51831] - [Loga.vn]

Từ một noãn bào bậc I trải qua quá trình giảm phân sẽ tạo ra được

Câu 28 [51830] - [Loga.vn]

Điều đúng khi nói về sự giảm phân ở tế bào là:

Câu 29 [51829] - [Loga.vn]

Đặc điểm của NST trong các tế bào sinh dưỡng là:

Câu 30 [51828] - [Loga.vn]

Trong tế bào ở các loài sinh vật, NST có dạng:

Câu 31 [51827] - [Loga.vn]

Ở người, một tế bào sinh dưỡng có 2n = 46 NST. Có 5 tế bào cùng nguyên phân. Số nhiễm sắc thể sẽ là.

Câu 32 [51826] - [Loga.vn]

Nhiễm sắc thể ở người có 2n = 46. Một tế bào người đang ở kì sau của giảm phân II có

Câu 33 [51825] - [Loga.vn]

Kết quả về mặt di truyền của liên kết gen là:

Câu 34 [51824] - [Loga.vn]

Câu có nội dung đúng dưới đây khi nói về người là:

Câu 35 [51823] - [Loga.vn]

Loài dưới đây có cặp NST giới tính XX ở giới đực và XY ở giới cái là:

Câu 36 [51822] - [Loga.vn]

Vì sao nói nhiễm sắc thể có chức năng di truyền.

Câu 37 [51821] - [Loga.vn]

Giảm phân là hình thức phân bào xảy ra ở:

Câu 38 [51820] - [Loga.vn]

Ở trạng thái co ngắn, chiều dài của NST là:

Câu 39 [51819] - [Loga.vn]

Trong quá trình nguyên phân, có thể quan sát rõ nhất hình thái NST ở vào kì:

Câu 40 [51818] - [Loga.vn]

NST là cấu trúc có ở

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
1 bình luận
user-avatar
user-avatar
123456
123123
Thích Bỏ thích Phản hồi 0 3 năm trước
user-avatar
Bình luận Facebook