Chi tiết đề thi

Đề thi kiểm tra 1 tiết sinh học lớp 6 Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

ctvloga14
0 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [58128] - [Loga.vn]

Các bộ phận chính của kính hiển vi gồm:

Câu 2 [58127] - [Loga.vn]

Mạch gỗ có chức năng là:

Câu 3 [58126] - [Loga.vn]

Thân cây gồm:

Câu 4 [58125] - [Loga.vn]

Màng sinh chất có chức năng:

Câu 5 [58124] - [Loga.vn]

Tại sao phải thu hoạch các cây rễ củ trước khi cây ra hoa, tạo quả?

Câu 6 [58123] - [Loga.vn]

Bấm ngọn những cây lấy quả, hạt có lợi gì?

Câu 7 [58122] - [Loga.vn]

Trong các tế bào sau đây, tế bào nào có khả năng phân chia là:

Câu 8 [58121] - [Loga.vn]

Trong những nhóm cây sau, nhóm gồm toàn cây lâu năm là:

Câu 9 [58120] - [Loga.vn]

Thành phần chủ yếu của tế bào thực vật gồm:

Câu 10 [58119] - [Loga.vn]

Vai trò của miền hút là gì?

Câu 11 [58118] - [Loga.vn]

Thân to ra do đâu?

Câu 12 [58117] - [Loga.vn]

Cấu tạo trong của phiến lá gồm:

Câu 13 [58116] - [Loga.vn]

Cây có thân mọng nước thường gặp ở:

Câu 14 [58115] - [Loga.vn]

Cây sinh trưởng tốt năng suất cao trong điều kiện nào dưới đây về nước

Câu 15 [58114] - [Loga.vn]

Nhóm toàn là cây có rễ chùm là:

Câu 16 [58113] - [Loga.vn]

Cấu trúc nào làm cho tế bào thực vật có hình dạng nhất định?

Câu 17 [58112] - [Loga.vn]

Cây tầm gửi thuộc dạng:

Câu 18 [58111] - [Loga.vn]

Củ gừng do bộ phận nào phát triển thành:

Câu 19 [58110] - [Loga.vn]

Tế bào ở bộ phân nào của cây có khả năng phân chia ?

Câu 20 [58109] - [Loga.vn]

Mạch rây có chức năng.

Câu 21 [58108] - [Loga.vn]

Nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng riêng gọi là:

Câu 22 [58107] - [Loga.vn]

Tế bào của mô phân sinh ở tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ phân chia làm:

Câu 23 [58106] - [Loga.vn]

Sự sắp xếp bó mạch ở cấu tạo trong của thân non:

Câu 24 [58105] - [Loga.vn]

Ở thân cây mạch gỗ làm nhiệm vụ:

Câu 25 [58104] - [Loga.vn]

Miền nào của rễ có chức năng làm cho rễ dài ra là:

Câu 26 [58103] - [Loga.vn]

Trong những nhóm cây sau, nhóm cây nào gồm toàn những cây có rễ cọc:

Câu 27 [58102] - [Loga.vn]

Tuỳ theo cách mọc của thân mà chia thân làm 3 loại:

Câu 28 [58141] - [Loga.vn]

Thân dài ra do:

Câu 29 [58140] - [Loga.vn]

Tại sao phải thu hoạch cây có rễ củ trước khi cây ra hoa?

Câu 30 [58139] - [Loga.vn]

Tế bào thực vật gồm những thành phần nào?

Câu 31 [58138] - [Loga.vn]

Trong hình thức thụ phấn nhờ sâu bọ, loại nào sau đây thường giúp hoa thụ phấn?

Câu 32 [58137] - [Loga.vn]

Trong chuyện “sự tích dưa hấu” trên đảo hoang, Mai An Tiêm vô tình có được hạt giống dưa hấu do loài chim mang tới. Đây là hình thức phát tán nào?

Câu 33 [58136] - [Loga.vn]

Cây nào sau đây có hại cho sức khỏe con người?

Câu 34 [58135] - [Loga.vn]

Thực vật bậc cao gồm những ngành nào?

Câu 35 [58134] - [Loga.vn]

Nấm khác thực vật ở đặc điểm gì?

Câu 36 [58133] - [Loga.vn]

Nhóm nào gồm toàn cây hạt kín?

Câu 37 [58132] - [Loga.vn]

Nhóm quả nào dưới đây gồm những quả khô?

Câu 38 [58131] - [Loga.vn]

Cây nào dưới đây có cơ quan sinh sản là nón?

Câu 39 [58130] - [Loga.vn]

Đặc điểm nào dưới đây chứng tỏ dương xỉ C. Thông. tiến hóa hơn rêu?

Câu 40 [58129] - [Loga.vn]

Việc làm nào dưới đây mà con người cần phải làm?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook