Chi tiết đề thi

Đề thi kiểm tra học kì môn sinh học lớp 6 trường THCS Văn Lang

ctvloga14
1 lượt thi
Sinh Học
Dễ
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [57925] - [Loga.vn]

Cấu tạo của tế bào TV gồm

Câu 2 [57924] - [Loga.vn]

Cho các hoạt ý sau

1. Từ một nhân hình thành 2 nhân cách xa nhau

2. các tế bào con tiếp tục lớn lên đến khi bằng tế bào mẹ

3. Chất tế bào phân chia

4. Vách tế bào hình thành tạo 2 tế bào con

Lựa chọn đáp án đúng nhất nói về quá trình phân chia tế bào thực vật

Câu 3 [57923] - [Loga.vn]

Rễ cây có những miền nào?

Câu 4 [57922] - [Loga.vn]

Nước và muối khoáng được vận chuyển từ rễ lên thân là nhờ:

Câu 5 [57921] - [Loga.vn]

Trong những nhóm cây sau, nhóm gồm toàn cây lâu năm là:

Câu 6 [57920] - [Loga.vn]

Trong các tế bào sau đây, tế bào nào có khả năng phân chia là:

Câu 7 [57919] - [Loga.vn]

Bấm ngọn những cây lấy quả, hạt có lợi gì?

Câu 8 [57918] - [Loga.vn]

Tại sao phải thu hoạch các cây rễ củ trước khi cây ra hoa, tạo quả?

Câu 9 [57917] - [Loga.vn]

Màng sinh chất có chức năng:

Câu 10 [57916] - [Loga.vn]

Thân cây gồm:

Câu 11 [57915] - [Loga.vn]

Mạch gỗ có chức năng là:

Câu 12 [57914] - [Loga.vn]

Các bộ phận chính của kính hiển vi gồm:

Câu 13 [57913] - [Loga.vn]

Các bộ phận chính của kính hiển vi gồm:

Câu 14 [57912] - [Loga.vn]

Trong hình thức thụ phấn nhờ sâu bọ, loại nào sau đây thường giúp hoa thụ phấn?

Câu 15 [57911] - [Loga.vn]

Trong chuyện “sự tích dưa hấu” trên đảo hoang, Mai An Tiêm vô tình có được hạt giống dưa hấu do loài chim mang tới. Đây là hình thức phát tán nào?

Câu 16 [57910] - [Loga.vn]

Cây nào sau đây có hại cho sức khỏe con người?

Câu 17 [57909] - [Loga.vn]

Thực vật bậc cao gồm những ngành nào?

Câu 18 [57908] - [Loga.vn]

Nấm khác thực vật ở đặc điểm gì?

Câu 19 [57907] - [Loga.vn]

Nhóm nào gồm toàn cây hạt kín?

Câu 20 [57906] - [Loga.vn]

Nhóm quả nào dưới đây gồm những quả khô?

Câu 21 [57905] - [Loga.vn]

Cây nào dưới đây có cơ quan sinh sản là nón?

Câu 22 [57904] - [Loga.vn]

Đặc điểm nào dưới đây chứng tỏ dương xỉ tiến hóa hơn rêu?

Câu 23 [57903] - [Loga.vn]

Việc làm nào dưới đây mà con người cần phải làm?

Câu 24 [57902] - [Loga.vn]

Nước và muối khoáng được vận chuyển từ rễ lên thân là nhờ:

Câu 25 [57901] - [Loga.vn]

Có những loại biến dạng rễ nào

Câu 26 [57900] - [Loga.vn]

Các bộ phận của thân

Câu 27 [57899] - [Loga.vn]

cấu tạo của thân non

Câu 28 [57898] - [Loga.vn]

Loại mô làm Thân cây dài

Câu 29 [57897] - [Loga.vn]

Ý nghĩa quá trình lớn lên và phân chia tế bào

Câu 30 [57896] - [Loga.vn]

Trong những nhóm sau đây, nhóm nào gồm toàn những cây rễ cọc?

Câu 31 [57895] - [Loga.vn]

Các chất hữu cơ trong cây được vận chuyển nhờ bộ phận

Câu 32 [57894] - [Loga.vn]

Những nhóm cây sau đây, nhóm nào gồm toàn cây có thân rễ

Câu 33 [57893] - [Loga.vn]

Người ta sử dụng phần nào của thân để làm trụ nhà, tà vẹt....

Câu 34 [57892] - [Loga.vn]

Trong các miền của rễ, miền nào là miền quan trọng nhất

Câu 35 [57891] - [Loga.vn]

Tại sao phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi chúng ra hoa?

Câu 36 [57890] - [Loga.vn]

Vai trò của các chất hữu cơ do TV chế tạo:

Câu 37 [57889] - [Loga.vn]

Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào là đặc trưng nhất đối với cây Hạt trần.

Câu 38 [57888] - [Loga.vn]

Sinh sản có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực với tế bào sinh dục cái được gọi là:

Câu 39 [57887] - [Loga.vn]

Nhóm quả gồm toàn quả khô là:

Câu 40 [57886] - [Loga.vn]

Quả thịt có đặc điểm:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook