Chi tiết đề thi

Đề thi KSCL môn Địa trường THPT Chuyên Hưng Yên năm 2018

ctvloga339
0 lượt thi
Địa Lý
Trung bình
(0)
40
50 phút
10 xu
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [65714] - [Loga.vn]

Cho biểu đồ:

Nhận xét nào sau đây đúng với các biểu đồ trên?

Câu 2 [65712] - [Loga.vn]

Tác động của gió Tây khó nóng đến khí hậu nước ta là

Câu 3 [65710] - [Loga.vn]

Trung Quốc lần đầu tiên đưa người vào vũ trụ và trở về an toàn vào năm

Câu 4 [65708] - [Loga.vn]

Dân đông gây ảnh hưởng đến kinh tế nước ta thể hiện ở chỗ

Câu 5 [65707] - [Loga.vn]

Sự phân hóa lãnh thổ sản xuất Hoa Kì chịu tác động chủ yếu nhất của các điều kiện

Câu 6 [65706] - [Loga.vn]

Vai trò quan trọng của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thể hiện ở

Câu 7 [65704] - [Loga.vn]

Thiên nhiên vùng biển và thềm lục địa nước ta không có đặc điểm nào sau đây?

Câu 8 [65702] - [Loga.vn]

Đặc điểm không phải của địa hình bán bình nguyên là

Câu 9 [65700] - [Loga.vn]

Vùng có rừng bao phủ phần lớn diện tích và dân cư thưa thớt là

Câu 10 [65698] - [Loga.vn]

Địa danh nào được xem là ranh giới tự nhiên của phần phía Đông và phần phía Tây
Liên Bang Nga?

Câu 11 [65697] - [Loga.vn]

Ở độ cao 2400 - 2600 nước ta có kiểu khí hậu nào dưới đây?

Câu 12 [65695] - [Loga.vn]

Biểu hiện của việc khai thác ngày càng có hiểu quả nền nông nghiệp nhiệt đới ở
nước ta là

Câu 13 [65694] - [Loga.vn]

Thời gian nào một số đô thị lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định... được hình
thành?

Câu 14 [65690] - [Loga.vn]

Đặc điểm cơ bản nhất của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ là

Câu 15 [65688] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây không đúng về Đông Nam Á?

Câu 16 [65685] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, hãy sắp xếp độ cao của các dãy núi giảm
dần?

Câu 17 [65683] - [Loga.vn]

Điểm khác nhau Đông Nam Á lục địa với Đông Nam Á biển đảo ở đặc điểm có

Câu 18 [65680] - [Loga.vn]

Cho bảng số liệu:

Nhận xét nào sau đây đúng với bảng số liệu trên?

Câu 19 [65677] - [Loga.vn]

Cơ cấu lãnh thổ kinh tế đang chuyển dịch theo hướng

Câu 20 [65675] - [Loga.vn]

Cho bảng số liệu:

Câu 21 [65673] - [Loga.vn]

Cảnh quan chính của Mĩ La-tinh là

Câu 22 [65671] - [Loga.vn]

Cho biểu đồ

CƠ CẤU LAO ĐỘNG PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2000-2013 (%)

Nhận xét nào sau đây đúng với biểu đồ trên?

Câu 23 [65667] - [Loga.vn]

Nền nhiệt ẩm cao, khí hậu phân mùa đã tác động đến sản xuất nông nghiệp biểu hiện
ở đặc điểm

Câu 24 [65665] - [Loga.vn]

Cơ cấu dân số nước ta hiện nay có đặc điểm là

Câu 25 [65663] - [Loga.vn]

Diện tích trồng lúa của Nhật Bản ngày càng giảm, không phải do

Câu 26 [65660] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, chiếm tỉ trọng từ cao xuống thấp lần lượt là

Câu 27 [65657] - [Loga.vn]

Cho bảng số liệu:

Nhận xét đúng nhất là

Câu 28 [65651] - [Loga.vn]

Kiểu địa hình nào sau đây không thuộc Mĩ La-tinh?

Câu 29 [65649] - [Loga.vn]

Tỉ trọng khu vực nông- lâm- ngư nghiệp trong GDP ở các nước đang phát triển cao
hơn các nước phát triển là do

Câu 30 [65647] - [Loga.vn]

Việc làm đang là vấn đề kinh tế xã hội lớn ở nước

Câu 31 [65645] - [Loga.vn]

Dân cư phân bố chưa hợp lí gây hậu quả là

Câu 32 [65643] - [Loga.vn]

Đặc điểm nào sau đây không đúng với khí hậu phần lãnh thổ phía Nam nước ta?

Câu 33 [65639] - [Loga.vn]

Dầu mỏ của Liên Bang Nga tập trung nhiều ở

Câu 34 [65636] - [Loga.vn]

Sông ngòi nước ta có thủy chế theo mùa là hệ quả của chế độ

Câu 35 [65634] - [Loga.vn]

Ngành nào sau đây không được chú trọng phát triển trong chính sách công nghiệp
mới của Trung Quốc?

Câu 36 [65632] - [Loga.vn]

Trình độ đô thị hóa nước ta thấp thể hiện rõ nhất ở

Câu 37 [65631] - [Loga.vn]

Quá trình chính trong sự hình thành và biến đổi địa hình ở nước ta là

Câu 38 [65630] - [Loga.vn]

Nhận định nào sau đây đúng với sự phân bố dân cư nước ta?

Câu 39 [65629] - [Loga.vn]

Rêu và địa y phủ kín thân cây, cành cây là đặc điểm sinh vật ở độ cao nào ở vùng núi
nước ta?

Câu 40 [65628] - [Loga.vn]

Ngập lụt nghiêm trọng nhất ở Đồng bằng sông Hồng là do

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook