Chi tiết đề thi

đề thi lịch sử bài 02: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991) Liên bang Nga ( 1991-2000)

ctvloga326
2 lượt thi
Lịch Sử
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [64562] - [Loga.vn]

Câu 20: Nổi bật nhất trong vấn đề đối nội ở Liên bang Nga (1991-2000) là?

Câu 2 [64560] - [Loga.vn]

Câu 19: Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô và Đông âu mà Việt Nam có thể rút ra để phát triển kinh tế hiện nay là?

Câu 3 [64558] - [Loga.vn]

Câu 18: Ngày 25/12/1991 Chế độ XHCN ở Liên Xô chấm dứt sau bao nhiêu năm tồn tại?

Câu 4 [64555] - [Loga.vn]

Câu 17: Từ năm 1950 đến giữa những năm 70, công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô đã có ý nghĩa như thế nào?

Câu 5 [64551] - [Loga.vn]

Câu 16: Để phát triển đất nước, Liên Xô chú trọng ngành công nghiệp nào sau Chiến tranh thế giới thứ 2?

Câu 6 [64549] - [Loga.vn]

Câu 15: Từ năm 1951 đến 1973 tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp bình quân hằng năm của các nước trong khối SEV là?

Câu 7 [64546] - [Loga.vn]

Câu 14: Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) được thành lập (1/1949) với sự tham gia của bao nhiêu nước XHCN ở Châu Âu?

Câu 8 [64544] - [Loga.vn]

Câu 13: Thắng lợi to lớn nhất của Liên Xô trong công cuộc khôi phục kinh tế (1946-1950) là?

Câu 9 [64541] - [Loga.vn]

Câu 12: Nhiệm vụ trọng tâm của các kế hoạch 5 năm ở Liên Xô từ năm 1950 đến những năm 1970 là?

Câu 10 [64537] - [Loga.vn]

Câu 11. Năm 1991 sự kiện nào sau đây xảy ra ?

Câu 11 [64533] - [Loga.vn]

Câu 10: Bài học kinh nghiệm mà Việt Nam rút ra được từ sự sụp đổ CNXH của Liên Xô và Đông Âu là?

Câu 12 [64530] - [Loga.vn]

Câu 9: Mục tiêu của tổ chức Hiệp ước Vácsava là?

Câu 13 [64527] - [Loga.vn]

Câu 8: Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu mà Việt Nam có thể rút ra để phát triển kinh tế hiện nay là?

Câu 14 [64525] - [Loga.vn]

Câu 7: Nhân tố quan trọng nào giúp Liên Xô thành công cuộc khôi phục kinh tế 1946-1950?

Câu 15 [64523] - [Loga.vn]

Câu 6: Vị thế Quốc tế của Liên Xô được nâng cao trên trường quốc tế trong giai đoạn nào?

Câu 16 [64521] - [Loga.vn]

Câu 5: Thể chế chính trị của Liên bang Nga là?

Câu 17 [64520] - [Loga.vn]

Câu 4: Năm 1961, Liên Xô đạt được thành tựu gì trong lĩnh vực khoa học- kĩ thuật?

Câu 18 [64519] - [Loga.vn]

Câu 3: Liên Xô đã chế tạo thành công bom nguyên tử vào năm nào?

Câu 19 [64518] - [Loga.vn]

Câu 2: Kế hoạch khôi phục kinh tế 5 năm (1946-1950) của Liên Xô hoàn thành trong thời gian?

Câu 20 [64517] - [Loga.vn]

Câu 1: Từ 1950 đến nửa đầu những năm 70, Liên Xô thực hiện những chính sách đối ngoại nào?

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook