Chi tiết đề thi

Đề thi môn địa Sở GD&ĐT Nam Định năm 2019

ctvloga339
0 lượt thi
Địa Lý
Trung bình
(0)
50
62 phút
10 xu
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [63367] - [Loga.vn]

Biện pháp phòng tránh bão có hiệu quả nhất hiện nay là

Câu 2 [63360] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, điểm du lịch biển nào sau đây không thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ?

Câu 3 [63355] - [Loga.vn]

Tỉ lệ dân thành thị nước ta tăng trong những năm gần đây là do

Câu 4 [63353] - [Loga.vn]

Cho biểu đồ: Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

Câu 5 [63351] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết các tỉnh nào sau đây có cả khu kinh tế cửa khẩu và khu kinh tế ven biển?

Câu 6 [63349] - [Loga.vn]

Nhân tố chủ yếu để đảm bảo cho sự phát triển ổn định cây công nghiệp nước ta là

Câu 7 [63348] - [Loga.vn]

: Các nước đứng đầu về xuất khẩu gạo trong khu vực Đông Nam Á là

Câu 8 [63347] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm đúng với trung tâm công nghiệp Cà Mau là

Câu 9 [63346] - [Loga.vn]

Thế mạnh nổi bật nhất của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung là

Câu 10 [63344] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 15, quy mô dân số các đô thị sau đây ở vùng Đồng bằng sông Hồng (năm 2007) xếp theo thứ tự giảm dần là

Câu 11 [63343] - [Loga.vn]

Khó khăn lớn nhất đối với phát triển nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long vào mùa khô là hiện tượng

Câu 12 [63342] - [Loga.vn]

Nhiệm vụ quan trọng nhất để phát triển bền vững công nghiệp ở Đông Nam Bộ là

Câu 13 [63341] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, cho biết crôm có nhiều ở nơi nào sau đây?

Câu 14 [63338] - [Loga.vn]

Ngành đánh bắt thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long thuận lợi hơn ở Đồng bằng sông Hồng là do

Câu 15 [63327] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết tỉnh nào của nước ta giáp cả với Lào và Cupuchia?

Câu 16 [63324] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 9, cho biết địa điểm nào sau đây có lượng mưa lớn nhất vào tháng IX?

Câu 17 [63322] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, dãy núi thuộc miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ là

Câu 18 [63320] - [Loga.vn]

Đại cận nhiệt gió mùa trên núi ở nước ta có đặc điểm nào sau đây?

Câu 19 [63318] - [Loga.vn]

Nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới sự phân bố các cơ sở chế biến lương thực, thực phẩm ở nước ta là

Câu 20 [63317] - [Loga.vn]

Ở nước ta tuyến đường ống vận chuyển xăng dầu B12 là tuyến nối

Câu 21 [63312] - [Loga.vn]

Khu Công nghiệp nước ta phân bố tập trung nhiều nhất ở vùng

Câu 22 [63310] - [Loga.vn]

Để tận dụng nguồn thủy năng trên các hệ thống sông lớn ở Tây Nguyên, hàng loạt các công trình thủy điện đã được xây dựng theo kiểu

Câu 23 [63308] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 21, hãy cho biết ngành sản xuất ôtô ở nước ta (năm 2007) mới chỉ có ở các trung tâm công nghiệp nào sau đây?

Câu 24 [63307] - [Loga.vn]

Cho bảng số liệu: GDP NƯỚC TA PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ NĂM 2000 VÀ 2016 (Đơn vị: nghìn tỉ đồng) (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB thống kê, 2017) Theo bảng số liệu, trong giai đoạn 2000 – 2016 tỉ trọng GDP của khu vực dịch vụ tăng

Câu 25 [63305] - [Loga.vn]

Nguồn lợi tổ chim yến của nước ta phân bổ chủ yếu ở các đảo đá thuộc vùng biển của khu vực

Câu 26 [63302] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, tỉnh duy nhất thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc (năm 2007) là

Câu 27 [63300] - [Loga.vn]

Việc phân bố lại dân cư và lao động trên phạm vi cả nước ta mang lại ý nghĩa nào dưới đây?

Câu 28 [63298] - [Loga.vn]

Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới sự phân hóa lượng mưa theo không gian ở nước ta là

Câu 29 [63294] - [Loga.vn]

Biện pháp quan trọng nhất để tăng sản lượng lương thực trong điều kiện đất nông nghiệp có hạn ở nước ta là

Câu 30 [63293] - [Loga.vn]

Cho bảng số liệu: Giá trị xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của Phi-líp-pin, giai đoạn 2010 - 2016 (Đơn vị: Tỷ đô la Mỹ) (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB thống kê, 2017) Theo bảng số liệu, để thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu giá trị xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của Phi-lip-pin giai đoạn 2010 - 2016, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

Câu 31 [63278] - [Loga.vn]

Loại đất chiếm diện tích lớn nhất cần cải tạo ở nước ta hiện nay là

Câu 32 [63277] - [Loga.vn]

Sản xuất công nghiệp vùng Bắc Trung Bộ chưa tương xứng với tiềm năng chủ yếu do

Câu 33 [63256] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 19, hai tỉnh có diện tích trồng lúa (năm 2007) lớn nhất nước ta là

Câu 34 [63244] - [Loga.vn]

Cho biểu đồ: Căn cứ vào biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về cơ cấu GDP phân theo ngành kinh tế của In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a năm 2016?

Câu 35 [63241] - [Loga.vn]

Đảo lớn nhất khu vực Đông Nam Á và lớn thứ ba trên thế giới là

Câu 36 [63240] - [Loga.vn]

Sự màu mỡ của đất feralit ở miền đồi núi nước ta phụ thuộc chủ yếu vào

Câu 37 [63238] - [Loga.vn]

Vai trò của vùng duyên hải Nam Trung Bộ với Tây Nguyên, Nam Lào và Đông Bắc Thái Lan sẽ ngày càng quan trọng hơn cùng với việc

Câu 38 [63234] - [Loga.vn]

Kim ngạch xuất khẩu nước ta tăng nhanh trong những năm gần đây chủ yếu do tác động của việc

Câu 39 [63172] - [Loga.vn]

Đặc điểm nào sau đây không phải của vùng đồng bằng sông Hồng?

Câu 40 [63156] - [Loga.vn]

Một trong các thế mạnh của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là phát triển

Câu 41 [62781] - [Loga.vn]

Việc tăng cường chuyên môn hóa và đẩy mạnh đa dạng hóa nông nghiệp đều có chung một tác động là

Câu 42 [62778] - [Loga.vn]

Một trong những hướng phát triển công nghiệp của các nước Đông Nam Á hiện nay là

Câu 43 [62775] - [Loga.vn]

Sự phân hoá của khí hậu đã ảnh hưởng lớn đến sự phát triển nông nghiệp của nước ta thể hiện qua

Câu 44 [62773] - [Loga.vn]

Cho bảng số liệu: CƠ CẤU VẬN TẢI CỦA NƯỚC TA NĂM 2013 (Đơn vị: %) Nhận xét nào sau đây là đúng?

Câu 45 [62767] - [Loga.vn]

Nước ngọt là vấn đề quan trọng hàng đầu vào mùa khô ở đồng bằng sông Cửu Long là

Câu 46 [62765] - [Loga.vn]

Cho bảng số liệu: TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, NĂM 2010 VÀ 2016 (Đơn vị: Tỷ USD) (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê) Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về tổng sản phẩm trong nước của một số quốc gia, năm 2016 so với 2010?

Năm Phi-lip-pin Xin-ga-po Thái Lan Việt Nam
2010 199.6 236.4 340.9 116.3
2016 304.9 297 407 205.3

Câu 47 [62753] - [Loga.vn]

: Cho biểu đồ: BIỂU ĐỒ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LÚA CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM Nhận xét nào dưới đây là đúng

Câu 48 [62740] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, trong giai đoạn 1995 – 2007 tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của cả nước tăng lên gần

Câu 49 [62739] - [Loga.vn]

Mục đích chính của việc đa dạng hoá cơ cấu cây công nghiệp của Tây Nguyên là

Câu 50 [62737] - [Loga.vn]

Nguyên nhân khiến Đông Nam Bộ có nguồn lao động chất lượng cao không phải la

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook