Chi tiết đề thi

Đề thi môn lý lớp 8 lần 2

ctvloga6
0 lượt thi
Vật Lý
Dễ
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [49656] - [Loga.vn]

Một người tác dụng áp suất 18000 N / m2 lên mặt đất. Biết diện tích mà chân người đó tiếp xúc với đất là 250cm2. Khối lượng của người đó là:

Câu 2 [49655] - [Loga.vn]

Một ô tô nặng 1800 kg có diện tích các bánh xe tiếp xúc với mặt đất là 300 cm2, áp lực và áp suất của ô tô lên mặt đường lần lượt là:

Câu 3 [49654] - [Loga.vn]

Khi đoàn tàu đang chuyển động trên đường nằm ngang thì áp lực có độ lớn bằng lực nào ?

Câu 4 [49653] - [Loga.vn]

Một xe tăng khối lượng 45 tấn, có diện tích tiếp xúc các bản xích của xe lên mặt đất là 1,25m2. Tính áp suất của xe tăng lên mặt đất.

Câu 5 [49652] - [Loga.vn]

Khi đóng cọc xuống đất, muốn cọc cắm sâu vào đất cần phải tăng áp suất của cọc lên mặt đất, việc làm nào sau đây không có tác dụng làm tăng áp suất ?

Câu 6 [49651] - [Loga.vn]

Một người đứng thẳng gây một áp suất 18000 N/m2 lên mặt đất. Biết diện tích tiếp xúc của hai bàn chân với mặt đất là 0,03 m2 thì khối lượng của người đó là bao nhiêu ?

Câu 7 [49650] - [Loga.vn]

Có các viên gạch giống hệt nhau với kích thước 5 x 10 x 20 (cm) được xếp ở ba vị trí như hình vẽ.Biết tại vị trí 2 có hai viên gạch được xếp chồng lên nhau. Hỏi áp lực do các viên gạch tác dụng lên mặt đất tại vị trí nào lớn nhất?

Câu 8 [49649] - [Loga.vn]

Lực nào sau đây không phải là áp lực?

Câu 9 [49648] - [Loga.vn]

Trong các lực sau đây lực nào gây được áp lực ?

Câu 10 [49647] - [Loga.vn]

Muốn tăng áp suất lên diện tích bị ép ta có thể làm như thế nào ?

Câu 11 [49646] - [Loga.vn]

Muốn tăng áp suất lên diện tích bị ép ta có thể làm như thế nào ?

Câu 12 [49645] - [Loga.vn]

Tác dụng của áp lực càng lớn khi nào ?

Câu 13 [49644] - [Loga.vn]

Đơn vị đo áp suất là gì ?

Câu 14 [49643] - [Loga.vn]

Trường hợp nào trong các trường hợp sau có thể làm tăng áp suất của một vật lên vật khác?

Câu 15 [49642] - [Loga.vn]

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Công thức tính áp suất là:

Câu 16 [49641] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây đúng khái niệm áp lực ?

Câu 17 [49640] - [Loga.vn]

Trong các trường hợp sau, trường hợp nào không cần tăng ma sát?

Câu 18 [49639] - [Loga.vn]

Tại sao trên lốp ôtô, xe máy, xe đạp người ta phải xẻ rãnh?

Câu 19 [49638] - [Loga.vn]

Một vật có khối lượng 50 kg chuyển động thẳng đều trên mặt phẳng nằm ngang khi có lực tác dụng là 35 N. Lực ma sát tác dụng lên vật trong trường hợp này có độ lớn là:

Câu 20 [49637] - [Loga.vn]

Lực ma sát nào giúp ta cầm quyển sách không trượt khỏi tay ?

Câu 21 [49634] - [Loga.vn]

Trong các cách làm dưới đây, cách nào làm giảm ma sát?

Câu 22 [49632] - [Loga.vn]

Trường hợp nào dưới đây, lực ma sát có hại?

Câu 23 [49631] - [Loga.vn]

Trong các cách làm sau, cách nào làm tăng được lực ma sát ?

Câu 24 [49627] - [Loga.vn]

Trường hợp nào sau đây có ma sát trượt.

Câu 25 [49624] - [Loga.vn]

Trong các trường hợp dưới đây trường hợp nào ma sát có ích?

Câu 26 [49619] - [Loga.vn]

Trong các trường hợp dưới đây trường hợp nào không xuất hiện lực ma sát nghỉ ?

Câu 27 [49614] - [Loga.vn]

Trong các trường hợp xuất hiện lực dưới đây trường hợp nào là lực ma sát ?

Câu 28 [49589] - [Loga.vn]

Mọi vật khi chịu lực tác dụng đều không thể thay đổi vận tốc đột ngột được. Tại sao?

Câu 29 [49588] - [Loga.vn]

Trường hợp nào sau đây không liên quan đến quán tính của vật?

Câu 30 [49587] - [Loga.vn]

Hiện tượng nào sau đây có được không phải do quán tính?

Câu 31 [49574] - [Loga.vn]

Trong các chuyển động sau chuyển động nào là chuyển động do quán tính?

Câu 32 [49570] - [Loga.vn]

Khi ngồi trên ô tô hành khách thấy mình nghiêng người sang phải. Câu nhận xét nào sau đây là đúng?

Câu 33 [49568] - [Loga.vn]

Hành khách ngồi trên ôtô đang chuyển động thẳng bỗng thấy mình bị nghiêng người sang bên phải vì ôtô đột ngột:

Câu 34 [49566] - [Loga.vn]

Xe ôtô đang chuyển động đột ngột dừng lại. Hành khách trong xe bị:

Câu 35 [49563] - [Loga.vn]

Chọn câu sai.

Câu 36 [49561] - [Loga.vn]

Quán tính là:

Câu 37 [49559] - [Loga.vn]

Tại sao khi có một lực đẩy theo phương ngang tác dụng vào một chiếc bàn, chiếc bàn vẫn đứng yên ?

Câu 38 [49557] - [Loga.vn]

Một quả dọi được treo trên sợi dây đứng yên. Hỏi lúc đó quả dọi có chịu tác dụng của lực nào không? Tại sao quả dọi đứng yên?

Câu 39 [49555] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sai khi nhận biết lực ?

Câu 40 [49546] - [Loga.vn]

Một vật đang đứng yên trên mặt phẳng nằm ngang. Các lực tác dụng vào vật cân bằng nhau là:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook