Chi tiết đề thi

Đề thi môn sinh học lớp 6 trường THCS Thị Trấn Cát Hải

ctvloga14
0 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [58232] - [Loga.vn]

Hoa lưỡng tính là những hoa có:

Câu 2 [58231] - [Loga.vn]

Cây tầm gửi thuộc dạng:

Câu 3 [58230] - [Loga.vn]

Hoa đực là những hoa có:

Câu 4 [58229] - [Loga.vn]

Củ gừng do bộ phận nào phát triển thành:

Câu 5 [58228] - [Loga.vn]

Tế bào ở bộ phân nào của cây có khả năng phân chia ?

Câu 6 [58227] - [Loga.vn]

Thành phần chủ yếu của tế bào thực vật gồm:

Câu 7 [58226] - [Loga.vn]

Ở cây có hoa, tế bào sinh dục đực nằm bộ phận nào?

Câu 8 [58225] - [Loga.vn]

Lá biến thành tua cuốn gặp ở những cây nào dưới đây?

Câu 9 [58224] - [Loga.vn]

Lá biến thành gai gặp ở những cây nào dưới đây?

Câu 10 [58223] - [Loga.vn]

Bộ phận nào của thân non có chức năng dẫn các chất hữu cơ đi nuôi cơ thể?

Câu 11 [58222] - [Loga.vn]

Miền nào của rễ có mô phân sinh rễ và giúp rễ dài ra?

Câu 12 [58221] - [Loga.vn]

Loại rễ nào có chức năng chứa chất dự trữ cho cây dùng khi ra hoa tạo quả?

Câu 13 [58220] - [Loga.vn]

Đặc điểm chung của thực vật là gì?

Câu 14 [58219] - [Loga.vn]

Các cơ quan nào dưới đây của thực vật có hoa có chức năng chính là nuôi dưỡng cây?

Câu 15 [58218] - [Loga.vn]

Ngành tiến hóa nhất trong giới thực vật là:

Câu 16 [58217] - [Loga.vn]

Cây trồng bắt nguồn từ:

Câu 17 [58216] - [Loga.vn]

Dựa vào đặc điểm của vỏ quả, quả được chia thành:

Câu 18 [58215] - [Loga.vn]

Môi trư­ờng thuận lợi cho rêu phát triển là.

Câu 19 [58214] - [Loga.vn]

Vai trò của thực vật đối với động vật là.

Câu 20 [58213] - [Loga.vn]

Cơ quan sinh sản của rêu là:

Câu 21 [58212] - [Loga.vn]

Cơ thể của tảo cấu tạo.

Câu 22 [58211] - [Loga.vn]

Nhiệt độ thích hợp để nấm phát triển tốt nhất là:

Câu 23 [58210] - [Loga.vn]

Vi khuẩn là cơ thể đơn bào:

Câu 24 [58250] - [Loga.vn]

Khi nào hat giống sẽ không nảy mầm được?

Câu 25 [58249] - [Loga.vn]

Để hạt nảy mầm tốt cần có những điều kiện nào sau đây?

Câu 26 [58248] - [Loga.vn]

Khi trời rét phải làm gì tránh rét cho hạt đã gieo?

Câu 27 [58247] - [Loga.vn]

Việc bảo quản tốt hạt giống có tác dụng gì?

Câu 28 [58246] - [Loga.vn]

Công việc nào sau đây giúp cho đất tơi xốp?

Câu 29 [58245] - [Loga.vn]

Trước khi gieo hạt phải làm đất thật tơi xốp để hạt có:

Câu 30 [58243] - [Loga.vn]

Sau khi gieo hạt gặp trời mưa to nếu đất bị úng thì phải làm gì?

Câu 31 [58242] - [Loga.vn]

Điều kiện nào sau đây là điều kiện bên trong của hạt giúp hạt nảy mầm tốt

Câu 32 [58241] - [Loga.vn]

Để hạt nảy mầm tốt hạt cần có những điều kiện bên ngoài nào?

Câu 33 [58240] - [Loga.vn]

Quả và hạt phát tán nhờ gió là:

Câu 34 [58239] - [Loga.vn]

Quả Ổi có hình thức phát tán trong tự nhiên là

Câu 35 [58238] - [Loga.vn]

Cây có quả tự phát tán là:

Câu 36 [58237] - [Loga.vn]

Quả và hạt được phát tán nhờ những cách nào?

Câu 37 [58236] - [Loga.vn]

Hoa đơn tính là những hoa có:

Câu 38 [58235] - [Loga.vn]

Nhóm cây nào sau đây có hình thức sinh sản sinh dưỡng:

Câu 39 [58234] - [Loga.vn]

Hoa cái là những hoa có:

Câu 40 [58233] - [Loga.vn]

Khi diệt cỏ dại ta phải:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook