Chi tiết đề thi

đề thi môn toán lớp 5

ngocnguyen150810
2 lượt thi
Toán
Trung bình
(1)
15
27 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [59584] - [Loga.vn]

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: Dãy số nào được xếp theo thứ tự tăng dần:

Câu 2 [59565] - [Loga.vn]

Tính nhanh kết quả của dãy tính: (2003 – 123 x 8 : 4 ) x ( 36 : 6 – 6)

Câu 3 [59579] - [Loga.vn]

Chữ số 5 trong số 162,57 chỉ:

Câu 4 [59582] - [Loga.vn]

Viết các số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 1 đến 100 thành một số tự nhiên. Hỏi số tự nhiên đó có bao nhiêu chữ số?

Câu 5 [59572] - [Loga.vn]

Tổng của 9 số tự nhiên liên tiếp đầu tiên từ 1 dến 9 là số nào trong 4 số sau:

Câu 6 [59585] - [Loga.vn]

Dãy số 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; ... ; 24 ; 25 có tất cả bao nhiêu chữ số?

Câu 7 [59552] - [Loga.vn]

Phân số $\frac{1}{160}$ viết dưới dạng số thập phân là:

Câu 8 [59573] - [Loga.vn]

Trong các số sau, số chia hết cho cả 2 ; 3 ; 5 ; 9 là:

Câu 9 [59583] - [Loga.vn]

Chuyển hỗn số $5\tfrac{3}{4}$ thành phân số được:

Câu 10 [59588] - [Loga.vn]

Cho biết: 18,987 = 18 + 0,9 + ... + 0,007.

Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

Câu 11 [59562] - [Loga.vn]

Trong hộp có 40 viên bi, trong đó có 24 viên bi xanh. Tỉ số phần trăm của số bi xanh và số bi trong hộp là bao nhiêu?

Câu 12 [59569] - [Loga.vn]

Muốn lên tầng 3 một nhà cao tầng phải đi qua 54 bậc thang. Vậy phải đi qua bao nhiêu bậc thang để lên tầng 6 ngôi nhà?

Câu 13 [59577] - [Loga.vn]

Kết quả tính: 13,57 x 5,5 + 13,57 x 3,5 + 13,57 là:

Câu 14 [59574] - [Loga.vn]

Giá trị của biểu thức $\frac{16*8 - 16*2 }{12 + 4}$ có kết quả:

Câu 15 [59575] - [Loga.vn]

Trong các phép chia dưới đây, phép chia nào có thương lớn nhất?

Đánh giá, bình luận
Điểm đánh giá trung bình

5

0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
100%
(1)

quá hay luôm

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook