Chi tiết đề thi

Đề thi ôn học kỳ 1 môn vật lý lớp 10 chương 2: Động lực học chất điểm

ctvloga3
2 lượt thi
Vật Lý
Dễ
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [51156] - [Loga.vn]

Lực F tác dụng vào vật $m_1$ thì nó thu đ­ược gia tốc 2 m/$s^2$ ,tác dụng vào m2 thì nó thu đ­ược gia tốc 3 m/$s^2$. Khi F tác dụng vào vật có khối l­ượng m = $m_1$ + $m_2$ thì m thu được gia tốc:

Câu 2 [51155] - [Loga.vn]

Một vật được ném ngang ở độ cao h = 80 m với vận tốc đầu $v_0$ = 20m/s. lấy g = 10 m/$s^2$. Thời gian chuyển động và tầm ném xa của vật lần lượt là:

Câu 3 [51154] - [Loga.vn]

Một ô tô có khối lượng 1200 kg chuyển động đều qua một cầu vượt (coi là cung tròn) với tốc độ là36 km/h. Hỏi áp lực của ô tô vào mặt đường tại điểm cao nhất là bao nhiêu. Biết bán kính cong của cầu là 50m, lấy g = 10m/$s^2$

Câu 4 [51153] - [Loga.vn]

Một chất diểm đứng yên dưới tác dụng của 3 lực 6N, 8N, 10N. Hỏi góc giữa hai lực 6N và 8N là bao nhiêu?

Câu 5 [51152] - [Loga.vn]

Cho hai lực đồng quy có độ lớn bằng 9N và 12N. Trong số các giá trị sau đây giá trị nào là độ lớn của hợp lực.

Câu 6 [51151] - [Loga.vn]

Một máy bay bay theo phương ngang ở độ cao 10000m với tốc độ 200m/s. Viên phi công thả quả bom từ xa cách mục tiêu là bao nhiêu để quả bom rơi trúng mục tiêu? Biết g = 10m/$s^2$

Câu 7 [51150] - [Loga.vn]

Một vật được ném ngang ở độ cao h = 80 m với vận tốc đầu $v_0$ = 20 m/s. Lấy g = 10 m/$s^2$. Thời gian và tầm bay xa của vật là

Câu 8 [51149] - [Loga.vn]

Một máy bay ngang với tốc độ 150 m/s ở độ cao 490m thì thả một gói hàng xuống đất. Lấy g = 9,8m/$s^2$. Tấm bay xa của gói hàng là

Câu 9 [51148] - [Loga.vn]

Một vệ tinh nhân tạo bay quanh Trái Đất ở độ cao bán kính R của Trái Đất. Cho R = 6 400 km và lây g = 10 m/$s^2$. Tốc độ dài của vệ tinh nhân tạo là

Câu 10 [51147] - [Loga.vn]

Đẩy một cái thùng có khối lượng 50 kg theo phương ngang với lực 150 N làm thùng chuyển động. Cho biết hệ số ma sát trượt giữa thùng và mặt sàn là 0,2. Gia tốc của thùng là bao nhiêu? Lấy g = 10 m/$s^2$

Câu 11 [51146] - [Loga.vn]

Người ta dùng vòng bi trên bánh xe đạp là với dụng ý gì?

Câu 12 [51145] - [Loga.vn]

Một lo xo có chiều dài tự nhiên 20 cm. Khi bị kéo, lo xo dài 24cm và lực đàn hồi của nó bằng 5N. Hỏi khi lực đàn hồi của lò xo bằng 10N, thì chiều dài của nó bằng bao nhiêu?

Câu 13 [51144] - [Loga.vn]

Một lò xo có chiều dai tự nhiên 10cm và có đọ cứng 40N/m. Giữ cố định một đầu và tác dụng vào đầu kia một lực 1N để nén lo xo. Khi ấy, chiều dài của nó là bao nhiêu?

Câu 14 [51143] - [Loga.vn]

Phải treo một vật có trọng lượng bằng bao nhiêu vào lò xo có độ cứng k =100N/m để nó dãn ra được 10 cm?

Câu 15 [51142] - [Loga.vn]

Một người có khối lượng 50kg hút Trái Đất với một lực bằng bao nhiêu? lấy g = 9,8m/$s^2$

Câu 16 [51141] - [Loga.vn]

Một quả bóng có khối lượng 500g đang nằm trên mặt đất thì bị đá bằng một lực 250N. Nếu thời gian quả bóng tiếp xúc với bàn chân là 0,02s thì bóng sẽ bay đi với vận tốc bằng bao nhiêu?

Câu 17 [51140] - [Loga.vn]

Một vật có khối lượng 8,0 kg trượt xuống một mặt phẳng nghiêng nhẵn với gia tốc 2,0 m/$s^2$. Lực gây ra gia tốc này bằng bao nhiêu? So sánh lực này với trọng lượng của vật. Lấy g = 10 m/$s^2$

Câu 18 [51139] - [Loga.vn]

Một chất điểm đứng yên dưới tác dụng của ba lực 6N, 8N và 10N. Hỏi góc giữa hai lực 6N và 8N bằng bao nhiêu?

Câu 19 [51138] - [Loga.vn]

Cho hai lực đồng quy có độ lớn bằng 9N và 12N. Trong các giá trị sau đây, giá trị nào là độ lớn của hợp lực? Biết góc của hai lực là 9$0^0$

Câu 20 [51137] - [Loga.vn]

Hòn bi A có khối lượng lớn gấp đôi hòn bi B. Cùng một lúc tại mái nhà, bi A được thả rơi còn bi B được ném theo phương ngang. bỏ qua sức cản của không khí. Hãy cho biết câu nào dưới đây là đúng?

Câu 21 [51136] - [Loga.vn]

Trong chuyển động ném ngang, chuyển động của vật được mô tả là

Câu 22 [51135] - [Loga.vn]

Ở những đoạn đường vòng, mặt đường được nâng lên một bên. Việc làm này nhằm mục đích nào kể sau đây?

Câu 23 [51134] - [Loga.vn]

Giới hạn đàn hồi của vật là giới hạn trong đó vật

Câu 24 [51133] - [Loga.vn]

Trong giới hạn đàn hồi của lo xo, khi lo xo biến dạng hướng của lực đàn hồi ở đầu lo xo sẽ

Câu 25 [51132] - [Loga.vn]

Gia tốc rơi tự do và trọng lượng của vật càng lên cao càng giảm vì

Câu 26 [51131] - [Loga.vn]

Một người có trọng lượng 500n đứng trên mặt đất. Lực mà mặt đất tác dụng lên người đó có độ lớn

Câu 27 [51130] - [Loga.vn]

Câu nào sau đây đúng? Khi một xe buýt tăng tốc đột ngột thì các hành khách.

Câu 28 [51129] - [Loga.vn]

Khi một con ngựa kéo xe, lực tác dụng vào con ngựa làm nó chuyển động về phía trước là

Câu 29 [51128] - [Loga.vn]

Hợp lực của hai lực có độ lớn F và 2F có thể.

Câu 30 [51127] - [Loga.vn]

Quỹ đạo chuyển động của vật ném ngang là

Câu 31 [51126] - [Loga.vn]

Điền khuyết: Trong giới hạn đàn hồi, độ lớn của lực đàn hồi của lo xo .................với độ biến dạng.

Câu 32 [51125] - [Loga.vn]

Công thức của định luật Húc là

Câu 33 [51124] - [Loga.vn]

Hệ thức của định luật vạn vật hấp dẫn là:

Câu 34 [51123] - [Loga.vn]

Điền khuyết vào chỗ chống. Lực hấp dẫn giữa hai chất điểm bất kỳ tỉ lệ thuận với tích hai khối lượng của chúng và........... với bình phương khoảng cách giữa chúng.

Câu 35 [51122] - [Loga.vn]

Khi một vật rơi tự do thì quãng đường vật rơi được trong những khoảng thời gian 1s liên tiếp nhau sẽ hơn kém nhau một lượng bao nhiêu ?

Câu 36 [51121] - [Loga.vn]

Khi một vật rơi tự do thì độ tăng vận tốc trong 1s có độ lớn bằng :

Câu 37 [51120] - [Loga.vn]

Một ôtô chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau 10s, vận tốc của ô tô tăng từ 4m/s đến 6m/s. Quãng đường s mà ôtô đã đi được trong khoảng thời gian này là bao nhiêu?

Câu 38 [51119] - [Loga.vn]

Các công thức liên hệ giữa tốc độ góc w với chu kỳ T và giữa tốc độ góc w với tần số f trong chuyển động tròn đều là gì?

Câu 39 [51118] - [Loga.vn]

Câu nào sau đây sai? Véctơ gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đều

Câu 40 [51157] - [Loga.vn]

Lực 10N là hợp lực của cặp lực nào dưới đây. Cho biết góc giữa cặp lực đó

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook