Chi tiết đề thi

Đề thi ôn luyện 1 môn vật lý 11 năm 2018

ctvloga3
2 lượt thi
Vật Lý
Dễ
(0)
35
44 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [48067] - [Loga.vn]

Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích 1μC dọc theo chiều một đường sức trong một điện trường đều 1000 V/m trên quãng đường dài 1m là

Câu 2 [48066] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Câu 3 [48065] - [Loga.vn]

Khi điện tích dịch chuyển trong điện trường đều theo chiều đường sức thì nó nhận được một công 10J. Khi dịch chuyển theo chiều tạo với chiều đường sức 4$5^0$ trên cùng độ dài quãng đường thì nó nhận được một công là

Câu 4 [47991] - [Loga.vn]

Hai điện tích $q_1$ = 5.1$0^{-9}$ (C), $q_2$ = - 5.1$0^{-9}$ (C) đặt tại hai điểm cách nhau 10 (cm) trong chân không. Độ lớn cường độ điện trường tại điểm nằm trên đường thẳng đi qua hai điện tích và cách đều hai điện tích là:

Câu 5 [47988] - [Loga.vn]

Tại một điểm có 2 cường độ điện trường thành phần vuông góc với nhau và có độ lớn là 3000 V/m và 4000V/m. Độ lớn cường độ điện trường tổng hợp là

Câu 6 [47986] - [Loga.vn]

Nếu đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 4 V thì tụ tích được một điện lượng 2 μC. Nếu đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 12 V thì tụ tích được một điện lượng

Câu 7 [47984] - [Loga.vn]

Một điện tích q chuyển động trong điện trường không đều theo một đường cong kín. Gọi công của lực điện trong chuyển động đó là A thì

Câu 8 [47982] - [Loga.vn]

Ba điểm A, B, C tạo thành tam giác đều cạnh a = 100cm nằm trong một điện trường đều E = 1000V/m. Chiều từ B đến C trùng với chiều của vectơ cường độ điện trường. Hiệu điện thế $U_{CA}$ có giá trị bằng

Câu 9 [47980] - [Loga.vn]

Hai điện tích điểm được đặt cố định và cách điện trong một bình không khí thì hút nhau 1 lực là 21 N. Nếu đổ đầy dầu hỏa có hằng số điện môi 2,1 vào bình thì hai điện tích đó sẽ

Câu 10 [47978] - [Loga.vn]

Đặt một điện tích thử - 1μC tại một điểm, nó chịu một lực điện 1mN có hướng từ trái sang phải. Cường độ điện trường có độ lớn và hướng là

Câu 11 [47973] - [Loga.vn]

Một đoạn dây dẫn dài 5cm đặt trong từ trường đều hợp với vector cảm ứng từ với một góc 3$0^0$. Dòng điện trong dây dẫn có cường độ 0,75A. Biết độ lớn lực từ tác dụng lên đoạn dây đó là 3.1$0^{-2}$N. Cảm ứng từ của từ trường có độ lớn là bao nhiêu?

Câu 12 [47970] - [Loga.vn]

Ứng dụng nào sau đây không liên quan đến dòng điện Foucault (Fu cô)?

Câu 13 [47966] - [Loga.vn]

Phương của lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện không có đặc điểm nào sau đây?

Câu 14 [47965] - [Loga.vn]

Trong một mạch kín, dòng điện cảm ứng xuất hiện khi:

Câu 15 [47963] - [Loga.vn]

Từ trường là dạng vật chất tồn tại trong không gian và

Câu 16 [47962] - [Loga.vn]

Kết luận nào sau đây là không đúng khi nói về độ tự cảm của ống dây?

Câu 17 [47960] - [Loga.vn]

Cảm ứng từ sinh bởi dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài không có đặc điểm nào sau đây

Câu 18 [47958] - [Loga.vn]

Độ lớn suất điện động cảm ứng được xác định theo công thức nào sau đây?

Câu 19 [47956] - [Loga.vn]

Một khung dây hình chữ nhật có kích thước (3cm X 4cm) đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B=5.1$0^{-4}$T, vector cảm ứng từ hợp với mặt phẳng chứa khung dây một góc 3$0^0$. Từ thông qua khung dây hình chữ nhật đó có giá trị nào sau đây?

Câu 20 [47952] - [Loga.vn]

(H) Một vòng dây diện tích S đặt trong từ trường có cảm ứng từ B, mặt phẳng khung dây hợp với đường sức từ góc α. Góc α bằng bao nhiêu thì từ thông qua vòng dây có giá trị Φ = \[\frac{BS}{\sqrt{2}}\]

Câu 21 [47950] - [Loga.vn]

Một hạt mang điện tích q = - 3,2.1$0^{-19}$ C bay vào trong từ trường đều có cảm ứng từ 0,5 T. Lúc vừa vào từ trường vận tốc của hạt là 1$0^6$ m/s và hợp với hướng từ trường một góc 3$0^0$. Lực Lorenxơ tác dụng lên hạt là:

Câu 22 [47947] - [Loga.vn]

Một ống dây có hệ số tự cảm 20 mH đang có dòng điện với cường độ 5 A chạy qua. Trong thời gian 0,1 s dòng điện giảm đều về 0. Độ lớn suất điện động tự cảm của ống dây có độ lớn là

Câu 23 [47944] - [Loga.vn]

Chọn công thức đúng của từ trường của dòng điện ống.

Câu 24 [47942] - [Loga.vn]

Lần lượt cho hai dòng điện có cường độ $I_1$ và $I_2$ đi qua một ống dây, cho biết $I_1$ = 2$I_2$. Gọi $L_1$ và $L_2$ là độ tự cảm của ống dây trong hai trường hợp trên, kết luận nào sau đây là đúng

Câu 25 [47936] - [Loga.vn]

Một mạch điện có dòng điện chạy qua biến đổi theo thời gian biểu diễn như đồ thị hình vẽ bên. Gọi suất điện động tự cảm trong mạch trong khoảng thời gian từ 0 đến 1 s là $e_1$, từ 1 s đến 3 s là $e_2$ thì

Câu 26 [47924] - [Loga.vn]

Điện trở của kim loại không phụ thuộc trực tiếp vào

Câu 27 [47922] - [Loga.vn]

Một bình điện phân dung dịch CuS$O_4$ có anốt làm bằng đồng, điện trở của bình điện phân R = 8 (W), được mắc vào hai cực của bộ nguồn E = 9 (V), điện trở trong r =1 (W).Biết $A_{Cu}$ = 64, $n_{Cu}$ = 2. Khối lượng Cu bám vào catốt trong thời gian 1h có giá trị là

Câu 28 [47919] - [Loga.vn]

Khi điện phân dung dịch AgN$O_3$ với cực dương là Ag biết khối lượng mol của bạc là 108 và hoá trị của Ag bằng 1. Trong thời gian 16 phút 5 giây có 2,7 gam Ag bám ở cực âm. Cường độ dòng điện chạy qua trong thời gian đó là:

Câu 29 [47917] - [Loga.vn]

Bản chất của hiện tượng dương cực tan là

Câu 30 [47916] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Câu 31 [47914] - [Loga.vn]

Một sợi dây đồng có điện trở 37Ω ở 5$0^0$C. Điện trở của dây đó ở $t^0$C là 40,7Ω. Biết hệ số nhiệt điện trở của đồng bằng 0,004$K^{-1}$. Nhiệt độ $t^0$C có giá trị

Câu 32 [47908] - [Loga.vn]

Chiều dày của lớp Niken phủ lên một tấm kim loại là d = 0,05(mm) sau khi điện phân trong 30 phút. Diện tích mặt phủ của tấm kim loại là 20c$m^2$. Cho biết Niken có khối lượng riêng là r = 8,9.1$0^3$ kg/$m^3$, nguyên tử khối A = 58 và hoá trị n = 2. Cường độ dòng điện qua bình điện phân gần giá trị nào nhất?

Câu 33 [47906] - [Loga.vn]

Khối lượng chất giải phóng ở điện cực của bình điện phân tỉ lệ với

Câu 34 [47905] - [Loga.vn]

Một mối hàn của một cặp nhiệt điện có hệ số nhiệt điện động 48 (mV/K) được đặt trong không khí ở 2$0^0C, còn mối hàn kia được nung nóng đến nhiệt độ $t^0C, suất điện động nhiệt điện của cặp nhiệt khi đó là E = 8 (mV). Nhiệt độ của mối hàn còn lại gần nhất giá trị nào?

Câu 35 [47904] - [Loga.vn]

Hiện tượng siêu dẫn là hiện tượng

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook